line

Popis aktuálnej stránky. Jedná sa o HTML meta popisok, ktorý by mal poskytovať stručný popis obsahu aktuálnej stránky (článku, produktu,...). Meta popis DESCRIPTION je bežne využívaný vyhľadávačmi (google, bing,...) pre náhľad vo výsledkoch vyhľadávania konkrétnej stránky. Vo väčšine vyhľadávačov v súčastnosti nemá veľký vplyv na bodovanie dôležitosti webu. Ak v položke (článok, produkt,...) nie je pole DESCRIPTION zadané, daný text sa automaticky generuje z popisu položky. Daný parameter je možné si manuálne upravovať, v jednotlivých položkách. Dĺžka textu v poli DESCRIPTION by nemala presiahnuť 160 znakov.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00