line

Ako nastaviť import automatických prevodov z banky do eshopu?

Nechávate si objednávky uhrádzať na Váš bankový účet? Manuálne priraďovanie platieb je zdĺhavé a v niektorých prípadoch môže dôjsť k omylu prípadne zabudnete niektorú platbu priradiť. Využite návod ako platby automaticky importovať z Vašej banky do administrácie WEXBO®. Stačí nastaviť notifikačné emaily vo Vašej banke odosielať na unikátny email vygenerovaný v administrácii v sekcii Doplňky / Pluginy / Import bankovních převodů.

Upozornenia a pravidlá

 • Niektoré banky majú možnosť zadať len jeden notifikačný email, pričom v takýchto prípadoch je možné si nastaviť položku "Posílání kopie přijatých zpráv".
 • Notifikácia musí byť odoslaná priamo z banky alebo odoslaná ako kópia správy a nemôže sa použiť pre-posielanie správy (FWD - forward) alebo odpoveď na správu (RE - reply).
 • V prípade odoslania kópie správy obsah emailovej správy nijak neupravujte.
 • Aj keď máme vytvorený návod, ako nastaviť notifikácie v konkrétnej banke pre napojenie nepodporovanej banky je nutné konzultovať napojenie s podporou v sekcii Podpora / Podpora.

Aktuálne podporované automatické prevody pre banky:

Tieto banky je možné nastaviť bez konzultácie s podporou.

 • Fio banka
 • Slovenská sporiteľna
 • Tatra banka
 • mBank
 • Komerční banka
 • VÚB
 • Prima banka

Pre napojenie inej banky prosím kontaktujte našu podporu v sekcii Podpora / Podpora

Ako pridať moju banku medzi podporované?

V sekcii Doplňky / Pluginy / Import bankovních převodů je možné si pridať nový email tlačítkom Přidat email s danou banku, ktorú vyberiete v položke "Banka". Vytvorený email nastavíte do Vašej banky pre notifikácie prevodov

 • alebo pomocou filtra emailového klienta (GMAIL) necháte tieto notifikačné emailové správy z banky posielať ako kópie na daný email (nie FWD ani RE)

Pri nových bankách sa prevody samozrejme nebudú do systému premietať okamžite, ale až keď na základe prijatia prevej notifikačnej emailovej správy banky vytvoríme šablónu danej banky, na základe ktorej sa následne budú z ďalších správ extrahovať informácie o prevode. Zoznam aktuálne podporovaných bánk ktoré budú okamžite fungovať nájdete vyššie.

Upozorňujeme, že nie všetky banky používajú jednoduchý formát emailových správ, pričom je tak možné, že v niektorých prípadoch nebude možné šablónu banky vytvoriť.

Nastavenie notifikácií v bankách:

Slovensko

 • Fio banka
  1. Prejdite do sekcie Nastavenia / SMS a e-mailové notifikácie
  2. V časti Pohyby kliknite na tlačítko Pridať notifikáciu
  3. Následne vyplňte povinné polia
   • v položke Forma kontaktu vyberte možnosť E-mail
   • do položky E-mailová adresa zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • nastavenia potvrďte tlačítkom Odoslať
 • Tatra banka
  1. Prejdite do sekcie Nastavenia / B-mail a kliknite na tlačítko Vytvoriť nový
  2. V otvorenom okne
   • V položke Spôsob doručenia správy vyberte možnosť E-mail
   • Do položky E-mail zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • V položke Jazyk vyberte možnosť Slovenský
   • Zaškrtnite políčko Vklad väčší alebo rovný sume a do poľa zadajte hodnotu 0,01
   • Zaškrtnite políčko Výber väčší alebo rovný sume a do poľa zadajte hodnotu 0,01
   • Nastavenia potvrďte tlačítkom Odoslať
 • VÚB
  1. Prejdite do sekcie Nastavenia / Upozornenia
   • v položke Upozornenia o zrealizovanej transakcii kliknite na tlačítko Pridať
  2. V časti Upozornenia o zrealizovanej transakcii
   • vyberte účet, pre ktorý chcete upozornenie nastaviť
   • následne kliknite na tlačítko Pridať emailovú adresu
  3. V ďalšej časti následne
   • do položky Emailová adresa zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • zaškrtnite políčko Kreditné transakcie od sumy a do poľa zadajte hodnotu 0
   • zaškrtnite políčko Debetné transakcie od sumy a do poľa zadajte hodnotu 0
   • nastavenia potvrďte tlačítkom Potvrdiť
 • ČSOB
  • Prejdite do sekcie NASTAVENIE / pohyby a zostatky na účtoch
   • v položke avízo o zaúčtovaní platby zaškrtnite možnosť v stĺpci e-mail
   • nižšie v časti Adresy na odoslanie v položke e-mail zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • nastavenia potvrďte tlačítkom Uložiť
  Upozornenie: Podľa dostupných informácii je možné v ČSOB nastaviť len jeden notifikačný email! Toto obmedzenie je nutné overiť.
 • Slovenská sporiteľňa (SLSP)
  1. Prejdite do sekcie Účty / Operácie nad účtom / Výpisy a notifikácie a kliknite na tlačítko Zmeniť nastavenia
   • položka Zmena nastavenia email a SMS notifikácie
   • v časti nastavenia pre email vyberte možnosť Notifikácie transakcií zapnuté
   • Nastavenia potvrďte uložením/odoslaním
  2. Prejdite do sekcie Nastavenia / Prehľad nastavení / Moje údaje / Kontakty
   • do položky Email zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • Nastavenia potvrďte uložením/odoslaním
  Upozornenie: Banka SLSP začala používať internet banking s názvom George, ktorého notifikačné emaily je možné podľa dostupných informácii nastaviť len na pobočke (nemôže sa jednať o denné výpisy, ale musí ísť o notifikačný email ihneď po obrate na účte). Pre podnikateľské účty sa používa internet banking s názvom Business24. Nastavenie sa tak môže líšiť.
 • UniCredit Bank
  1. Prejdite do sekcie Notifikácie / Transakcie
  2. V časti Doručenie vyberte možnosť email a do poľa zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
  3. Nastavenia potvrďte uložením/odoslaním
  Upozornenie: V poslednej dostupnej aktualizácii UniCredit Bank v emailových notifikáciách neposiela informáciu o VS, ktorý je pre spárovanie platby s objednávkou potrebný. Toto obmedzenie je nutné overiť.
  Upozornenie: Podľa dostupných informácii je možné v UniCredit Bank nastaviť len jeden notifikačný email! Toto obmedzenie je nutné overiť.
  Upozornenie: Podľa dostupných informácii UniCredit Bank rozlišuje bankové prevody a debety kartou. Toto obmedzenie je nutné overiť.
 • OTP banka
  1. Prejdite do sekcie Žiadosti / Notifikácie a kliknite na tlačítko Pridať
  2. Následne v položke email E-mail zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
  3. Nastavenia potvrďte uložením/odoslaním
 • mBank

  Automatické prevody z banky mBank aktuálne systém WEXBO® nepodporuje z nasledujúcich dôvodov:

  • Zadať je možné len jeden notifikačný email
  • Do notifikačného emailu sú odosielané aj iné dôležité údaje pre majiteľa účtu
  • Notifikačný email banka odosiela súhrn prevodov 1x denne a to len za predchádzajúci deň
 • 365.bank

  Automatické prevody z banky 365.bank aktuálne systém WEXBO® nepodporuje z nasledujúcich dôvodov:

  • nepodporuje e-mailové notifikácie o zmene zostatku

  V prípade, že bude v sekcii Menu / Nastavenia / Notifikácie / Notifikácia o zmene zostatku dostupná e-mailová notifikácia kontaktujte našu podporu o možnosti napojenia.

Česko

 • Fio banka
  1. Prejdite do sekcie Nastavení / SMS a e-mailová upozornění
  2. V časti Pohyby kliknite na tlačítko Přidat upozornění
  3. Následne vyplňte povinné polia
   • v položke Forma kontaktu vyberte možnosť E-mail
   • do položky E-mailová adresa zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • nastavenia potvrďte tlačítkom Odeslat
 • Česká spořitelna (ČSAS)
  1. Prejdite do sekcie Nastavení / KREDITNÍ AVÍZA
  2. Vyberte účet, pre ktorý chcete upozornenie nastaviť
  3. Následne vyplňte povinné polia
   • v časti Avíza zaškrtnite políčko E-mailem
   • do položky Email 1 alebo Email 2 zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • v položke Jazyk vyberte možnosť V českém jazyce
   • následne kliknite na Pokračovat a nastavenia potvrďte tlačítkom uložit/odeslat
  Upozornenie: Banka ČSAS začala používať internet banking s názvom George, ktorého notifikačné emaily je možné podľa dostupných informácii nastaviť len na pobočke (nemôže sa jednať o denné výpisy, ale musí ísť o notifikačný email ihneď po obrate na účte). Pre podnikateľské účty sa používa internet banking s názvom Business24. Nastavenie sa tak môže líšiť.
 • MONETA Money Bank (GE Money Bank)
  1. Prejdite do sekcie Osobní nastavení / Info Servis / Vlastní nastavení
  2. V záložke ÚČTY vyplňte nasledujúce údaje:
   • v časti Když mi odejdou peníze v položke Způsob upozornění vyberte možnosť E-mail a v položke Částka/Frekvence zadajte najmenšiu možnú hodnotu napr.: 0,01
   • v časti Když mi přijdou peníze v položke Způsob upozornění vyberte možnosť E-mail a v položke Částka/Frekvence zadajte najmenšiu možnú hodnotu napr.: 0,01
   • v časti Upozornění zaslat v položke E-mail zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • po odsúhlasení podmienok nastavenia potvrďte tlačítkom ULOŽIT ZMĚNY
 • Komerční banka
  1. Prejdite do sekcie Nastavení oznámení / Přidání nového příjemce
  2. Následne vyplňte nasledujúce údaje:
   • v položke Pojmenování příjemce oznámení zadajte WEXBO
   • v položke Jazyk vyberte možnosť Česky
   • v položke E-mailová adresa zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • nastavenia potvrďte tlačítkom Uložit
  Upozornenie: Podľa nám dostupných informácii nie je možné spárovať odchádzajúce platby, keďže KB v notifikačnom emaile nedopĺňa informáciu, či ide o kredit alebo debet na účte. Toto obmedzenie je nutné overiť
 • Air Bank
  1. Prejdite do sekcie ÚČTY / Možnosti / Název a kontakty
   • v časti Komu máme posílat informace o tomto účtu zaškrtnite položku Jiný kontakt
   • v položke E-mail zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • nastavenia potvrdte tlačítkom Pokračovat
  2. Prejdite do sekcie ÚČTY / Možnosti / Informace o změně zůstatku
   • v položke Posílejte mi zprávy vyberte možnosť E-mailem
   • vyberte možnosť když se zůstatek změní o více než, kde v položke zadáte najmenšiu možnú hodnotu napr.: 0,01
   • nastavenia potvrďte tlačítkom Pokračovat
 • UniCredit Bank
  1. Prejdite do sekcie SMS & E-MAIL ZPRÁVY / Transakce
  2. Následne vyplňte polia
   • v položke Směr vyberte možnosť vše
   • v položke Pokud je člástka vyberte možnosť >= a ako hodnotu zadajte 0,00
   • v položke Doručení vyberte možnosť E-mail a zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • nastavenia potvrďte tlačítkom Uložit
 • ČSOB
  1. Prejdite do sekcie Účty a transakce / Info 24 / pohyby a stavy účtů
  2. v položke avízo o zaúčtování platby zaškrtnite položku v stĺpci e-mail a následne kliknite vo vedľajšom stĺpci na detail
   • v otvorenom okne Detaily k avízu a zaúčtování platby zaškrtnite možnosť připsání částky a tiež možnosť odepsání částky
   • nastavenia potvrďte tlačítkom potvrdit
  3. v časti Adresy pro odeslání v položke spojení e-mail zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
  4. v položke Jazyk zprávy vyberte možnosť čeština
  5. nastavenia potvrďte tlačítkom uložit
  Upozornenie: Podľa dostupných informácii je možné v ČSOB nastaviť len jeden notifikačný email! Toto obmedzenie je nutné overiť.
 • Equa bank
  1. Prejdite do sekcie Upozornění
  2. v položke Typ upozornění vyberte možnosť Příchozí/odchozi platba a kliknite na tlačítko Přidat
  3. v časti Podmínky zasílání
   • v položke Zaslat upozornění na vyberte možnosť Příchozí platba
   • v položke Částka vyšší nebo rovna zadajte najnižšiu možnú hodnotu napr.: 0,01
  4. v časti Kontaktní kanály
   • v položke Pošlete zaškrtnite možnosť E-mailem a zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
  5. nastavenia potvrďte tlačítkom Uložit
  Upozornenie: Toto nastavenie sa týka len prijatých platieb (kredit). V prípade nastavenia aj odoslaných platieb (debet) bude nutné vytvoriť ďalší Typ upozornenia a v položke Zaslat upozornění na vyberte možnosť Odchozí platba. Toto obmedzenie je nutné overiť.
 • Sberbank - ZRUŠENÁ
  04.05.2022 Česká národní banka odobrala Sberbank CZ bankovú licenciu
  1. Prejdite do sekcie Nastavení / Notifikační zprávy
  2. V položke Výběr typu Email vyberte možnosť Informace o příchozí transakci a kliknite na tlačítko Pokračovat
  3. V položke Jméno zadajte WEXBO kredit (V prípade odchozí transakce zadajte WEXBO debet)
  4. V položke Emailová adresa: zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
  5. Nastavenia potvrďte tlačítkom Pokračovat
  Upozornenie: Toto nastavenie sa týka len prijatých platieb (kredit). V prípade nastavenia aj odoslaných platieb (debet) bude nutné vytvoriť ďalší Notifikační zprávy a v položke Výběr typu Email vyberte možnosť Informace o odchozí transakci. Toto obmedzenie je nutné overiť.
 • Raiffeisen Bank
  1. Prejdite do sekcie Nastavení / Upozornění Informuj mě / Nové upozornění
  2. V položke Informuj mě vyberte možnosť o pohybu na účtě a kliknite na tlačítko Pokračovat
   • V položke Směr pohybu vyberte možnosť Všechny
   • V položke Částka od zadajte najmenšiu možnú hodnotu napr.: 0
   • V položke Kategorie pohybu vyberte možnosť Všechny
   • V položke Způsob odeslání vyberte možnosť E-mail
   • V položke Kontakt zadajte email vygenerovaný v administrácii WEXBO®
   • V položke Upozornění zaslat vyberte možnosť Ihned
   • Nastavenia potvrďte tlačítkom Pokračovat
 • mBank

  Automatické prevody z banky mBank aktuálne systém WEXBO® nepodporuje z nasledujúcich dôvodov:

  • Zadať je možné len jeden notifikačný email
  • Do notifikačného emailu sú odosielané aj iné dôležité údaje pre majiteľa účtu
  • Notifikačný email banka odosiela súhrn prevodov 1x denne a to len za predchádzajúci deň

Zahraničie

 • Revolut

  Automatické prevody z banky Revolut aktuálne systém WEXBO® nepodporuje z nasledujúcich dôvodov:

  • Notifikačný email o prevode banka aktuálne neodosiela
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00