Jak vytvořit menu položky a články?

Webstránky obsahujú rôzne časti stránok a pod-stránok, ktoré v administrácii rozdeľujeme na menu položky (menu) a články. Menu položky slúžia pre navigáciu na stránke (označené napr.: úvod, blog, kontakt,...), do ktorých sa pridávajú články s obsahom (napr.: texty, obrázky, videá,...)

Menu

Nastavenie menu

Vytvorenie menu položiek

Menu položky vytvárate v sekcii Články / Menu po kliknutí vpravo hore na tlačítko Přidat menu.

Vytvorenie pod-menu

Ak už máte vytvorené menu položky v sekcii Články / Menu, ich pod-menu vytvoríte kliknutím v riadku konkrétnej menu položky na ikonu Upravit položky, kde následne po kliknutí vpravo hore na tlačítko Přidat podmenu vytvoríte pod-menu položku k danej menu položke.

  • ďalšie pod-menu zaradené v už vytvorenom pod-menu vytvoríte rovnakým postupom
Pre zobrazenie menu položiek na stránke je nutné položky Aktivovat.
Pozície menu položiek môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne dané menu chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Menu položka označené ikonou výkričníka je položka predvolená systémom, URL odkaz je preddefinovaný na určitú funkcionalitu alebo plugin. Neodporúčame dané položky menu využívať na iný účel, než sú určené! Do daných položiek menu, neje možné vytvárať ďalšie podmenu. Ak danú položku menu nechcete využívať, jednoducho ju deaktivujte.

Článok

Vytvorenie článkov

Články vytvárate v sekcii Články / Články, kde si v ľavom stĺpci vyberiete pred-vytvorenú "menu položku", do ktorej chcete článok vložiť. Článok pre danú menu položku vytvoríte po kliknutí vpravo hore na tlačítko Přidat článek. Články vždy vytvárate pre zobrazenie v pred-vytvorenej menu položke, tým, že pred pridaním článku otvoríte v ľavom stĺpci pred-vytvorenú menu položku, v ktorej sa bude článok zobrazovať. Prípade je možné vytvoriť článok ako "nezaradený" (ak v ľavom stĺpci vyberiete položku NEZAŘAZENÉ ČLÁNKY), pričom aby sa daný článok zobrazil na stránkach, je nutné ho prelinkovať (zverejniť niekde na stránkach odkaz na daný článok). Vytvorené články je možné kedykoľvek premiestniť do inej menu položky v úprave konkrétneho článku v záložke Pokročilá nastavení v položke "Zařazení do menu".

Editor textu/obsahu

Základné informácie o tom ako pracovať s editorom textu, pomocou ktorého vytvárate obsah článku nájdete v nápovede Jak pracovat s editorem textu?

Zoznam článkov s detailom

V prípade, že chcete na stránkach zobraziť len zoznam článkov, z ktorého bude možné sa pre-kliknúť do detailu článku, je nutné v úprave konkrétneho článku v záložke Krátký popis vyplniť položku "Krátký popis". Rovnako je možné v danej záložke v položke "URL obrázku (optimal 80x80)" priradiť vytvorenému článku aj obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v zozname článkov.

Pluginy

Do článkov je možné pridávať rôzne pluginy (formulár, tabuľku, rozcestník, galériu, tabuľku, ...), ktoré aktivujete v záložke Pluginy. Pred vložením pluginov do článku, je najprv nutné si požadované pluginy pridať v sekcii Doplňky / Pluginy, vytvoriť a nastaviť položky pluginu. Pre niektoré pluginy, napr. Galériu (Jak přidat fotogalerii do článku?), Formulár (Jak přidat formulář na stránky?) máme vytvorené podrobné nápovedy.

Právomoci

Článkom je možné nastaviť zobrazenie len pre určitých prihlásených užívateľov (skupinu) alebo zabezpečiť prístup do detailu článku pomocou prístupového hesla. Právomoci nastavujete v úprave článku v záložke Pravomoci.

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)

Všetky SEO položky nastavujete v úprave článku v záložke SEO, pričom dané nastavenia sú platné len pre detail článku (články s nastaveným krátkym popisom). Pre články zobrazujúce sa priamo v menu položke, sa uplatňujú SEO položky, ktoré ste nastavili práve pre danú menu položku v sekcii Články / Menu v úprave konkrétnej menu položky v záložke SEO.

Nastavenia článkov

Všeobecné nastavenia týkajúce sa zobrazenia článkov a ich položiek nastavujete v sekcii Nastavení / Web v záložke Články.

Pre zobrazenie článkov na stránke je nutné články Aktivovat.
Pozície článkov môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne daný článok chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00