line

Vytvorenie a nastavenie formulára

 1. je nutné najskôr formulár vytvoriť v sekcii Doplňky / Pluginy / Formuláře. V pravo hore pod tlačítkom Přidat formulář vytvoríte a nastavíte formulár.
 2. vytvorenému formuláru je nutné pridať položky. V riadku vytvoreného formulára kliknite na tlačítko  , kde následne v vpravo hore pod tlačítkom Přidat položku môžete pridávať položky pre daný formulár.

Vloženie formulára do článku

Vytvorený formulár je možné pridať do akéhokoľvek článku, ktorý máte vytvorený v niektorej z menu položiek. V sekcii Články / Články, si do požadovanej menu položky pridajte nový článok, alebo ak máte článok už vytvorený kliknite na úpravu daného článku. V úprave článku, v záložke Pluginy vyberte v položke Formulář Váš pred-vytvorený formulár. Zaškrtávacie políčko (Umístit plugin do záložky pod článek.) vedľa položky, označte len v prípade, že chcete aby sa formulár zobrazoval v záložkách pod článkom. Po uložení zmien Uložit sa formulár zobrazí v danom článku.

Všetky výsledky formulárov, ktoré užívatelia vyplnili vo formulári môžete nechať odoslať na email (ak to nastavíte vo formulári), alebo ich nájdete priamo v sekcii Doplňky / Pluginy / Formuláře v úprave konkrétneho formulára po kliknutí vpravo hore na tlačítko  

Formulár v module

Vytvorený formulár je možné pridať do modulu v sekcii Doplňky / Moduly / Formulář. Formulár tak môžete ľubovolne umiestniť na pozície ako bežný modul.

Vloženie formulára k užívateľskému profilu

Vytvorený formulár je možné pridať k užívateľskému profilu v sekcii Uživatelé / Uživatelé po kliknutí vpravo hore pod tlačítkom  , kde v záložke Jiné... je možné v položke "Formulář" vybrať pred-vytvorený formulár.

Vyplnený formulár sa zobrazí v užívateľskom profile v sekcii Uživatelé / Uživatelé v úprave konkrétneho užívateľa v záložke Doplňkové údaje (len ak je vyplnený).
 • zobrazia sa aj užívateľovi po prihlásení sa na stránkach v jeho užívateľských nastaveniach

Vloženie formulára v objednávacom procese

Vytvorený formulár je možné pridať k procesu objednávania v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Doplňkový formulář v objednacím procesu", kde je možné vybrať pred-vytvorený formulár.

Vyplnený formulár sa zobrazí v objednávke v sekcii Eshop / Objednávky v úprave konkrétnej objednávky v záložke Doplňkové údaje (len ak je vyplnený)."
 • zobrazia sa aj užívateľovi po prihlásení sa na stránkach v jeho objednávkach ako aj v notifikačnom emaile

Vloženie formulára k produktu

V detaile produktu je možné zobraziť formulář: Dotaz k produktu. Nastavujete v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Sekce detailu produktu", kde aktivujete možnosť formulář: Dotaz k produktu.

Pred-vytvorený formulář: Dotaz k produktu je možné upraviť v sekcii Doplňky / Pluginy / Formuláře

Vytvorenie formulára s výpočtom

 1. V sekcii Doplňky / Pluginy / Formuláře v úprave položiek   požadovaného formulára nastavte všetkým položkám formulára, ktoré budú súčasťou výpočtu v záložke Pokročilá nastavení položku "Identifikátor".
 2. Rovnako je nutné v záložke Základní údaje v niektorých položkách, ktoré majú nastavenú položku "Vstupní pole parametru" na možnosť:
  • výběrové pole (select)
  • výběrové pole (radio)
  • zaškrtávací pole (checkbox)
   nastaviť položku "Hodnoty", s ktorou sa bude vo výpočte počítať.
 3. Nakoniec pridajte do formulára nový parameter, kde v položke "Vstupní pole parametru" nastavte možnosť výpočet (výsledek) a do položky "Vzorec pro výpočet" požadovaný vzorec s použitím identifikátorov, ktoré ste zadali v parametroch formulára (napr: "(({width} * {height}) * 0.0001 * {color}) + {electric}").
 4. Parametrov typu "Vzorec pro výpočet" s rôznym vzorcom pre výpočet môže byť vo formulári aj viacero. Napr. jeden pre výpočet plochy a druhý pre výpočet ceny.

Nižšie uvádzame príklad výpočtu ceny (cenová ponuka s kalkuláciou) pre vertikálne žalúzie:

 • Vynásobením rozmerov šírky a výšky, ktoré zadá užívateľ získame celkovú plochu v cm2.
 • Výslednú plochu ďalej premeníme na m2 pomocou koeficientu 0.0001.
 • Plochu za m2 vynásobíme hodnotou (cenou za m2) vybranej farby užívateľom.
 • A nakoniec k cene prirátame hodnotu (poplatok) za elektrické ovládanie žalúzií.
Vzorec pre výpočet: (({width} * {height}) * 0.0001 * {color}) + {electric}

(vzor formulára na výpočet ceny vertikálnych žalúzií)

Vytvorenie formulára s variabilným zobrazením položiek

Položkám formulára je možné nastaviť zobrazenie položky na základe vybraných možností vo formulári. Je tak možné zlúčiť podobné formuláre, prípadne vytvárať komplexnejšie formuláre či cenové ponuky. Podmienky zobrazenia jednotlivých položiek formulára nastavujete v sekcii Doplňky / Pluginy / Formuláře v úprave položiek formulára v záložke Pokročilá nastavení v položke "Podmínka zobrazení".

Informace z nápovědy položky "Podmínka zobrazení"

Podmínka zobrazení - možnosť nastavenia podmienky, za ktorej sa položka vo formulári zobrazí. Do poľa zadávate identifikátor, za ktorým je znak "=" (bez úvodzoviek) a za ním sú hodnoty možností oddelené čiarkou. Podmienku vytvoríte pomocou zvoleného identifikátora položky ("Identifikátor") a nastavených hodnôt ("Hodnoty"). Položka sa zobrazí len ak bude nastavená podmienka vyhovovať vybranej možnosti (hodnoty) v zvolenom výberovom poli (identifikátor).

Příkladidentifikator=hodnota1,hodnota2,hodnota3

Viacero podmienok je možné oddeliť znakom "&" (bez úvodzoviek pre podmienky AND "a zároveň") alebo znakom "|" (bez úvodzoviek pre podmienky OR "alebo"). Pre oddelenie viacerých podmienok je možné opakovane použiť len jeden z uvedených znakov, pričom ich tak v jednej položke nie je možné kombinovať.

Příkladidentifikator1=hodnota1,hodnota2&identifikator2=hodnota1,hodnota2
Příkladidentifikator1=hodnota1,hodnota2|identifikator2=hodnota1,hodnota2

Namiesto znamienka "=" (rovná sa alebo nachádza sa) je možné použiť aj znamienko "!=" (nerovná sa alebo nenachádza sa) pre zobrazenie položky len v prípade, že nevyhovuje žiadnej z uvedených hodnôt.

Příkladidentifikator!=hodnota1,hodnota2,hodnota3

Príklad formulára s troma položkami:

Příklad
 1. Položka pre výber oddelenia
  • "Název parametru": Oddelenie
  • "Vstupní pole parametru": výběrové pole (select)
  • "Možnosti":
   • technická podpora
   • fakturačné
   • reklamačné
  • "Hodnoty":
   • podpora
   • faktury
   • reklamacie
  • "Identifikátor": oddelenie
 2. Textové pole pre zadanie popisu problému sa zobrazí len v prípade, že návštevník v prvej položke vyberie možnosť "technická podpora".
  • "Název parametru": Popis problému
  • "Vstupní pole parametru": velké textové pole (textarea)
  • "Podmínka zobrazení": oddelenie=podpora
 3. Pole pre zadanie čísla faktúry sa zobrazí len v prípade, že návštevník v prvej položke vyberie možnosť "reklamačné" alebo možnosť "fakturačné".
  • "Název parametru": Číslo faktúry
  • "Vstupní pole parametru": textové pole (input)
  • "Podmínka zobrazení": oddelenie=faktury,reklamacie

Externý formulár

na stránky môžete vložiť akýkoľvek externý plugin na formuláre napr.:

Bližšie informácie pre vloženie externého kódu na stránky nájdete v nápovede Jak vložit vlastní kód na stránku? (iframe, html, javascript).
Ohľadom implementácie, či nastavenia externých skriptov je však nutné sa obrátiť na podporu poskytovateľa skriptov, keďže technickú podporu poskytujeme len v rámci funkcionalít, ktoré sú v systéme WEXBO® implementované.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00