line

Heureka je jeden z najznámejších porovnávačov produktov na Slovensku a v Čechách. Vaše produkty môžete zverejniť na Heureke zadarmo (Free), prípadne je možné ich podporiť prostredníctvom spoplatnenej služby (PPC), kedy je zobrazovanie Vašich produktov čiastočne zvýhodnené. Pre registráciu Vášho obchodu na Heureke použite odkaz tu:

Všetky služby spravujete priamo v administrácii Heureky, pričom v systéme WEXBO® môžete nastaviť následovné služby:

Prepojenie produktov

 • XML súbor pre Heureku vytvoríte v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko Přidat XML feed kde vyberiete požadovaný porovnávač Heureka. Nová položka bude obsahovať URL adresu na XML súbor, ktorý v administrácii Heureky v sekcii "Správa e-shopov" / "Prehľad" / "Upraviť obchod" vložíte do položky "Url XML importu". Následne si porovnávač produkty z XML feedu bude v určitých intervaloch načítavať.
 • Pred vygenerovaním súboru je nutné daný plugin požadovane nastaviť kliknutím na tlačítko  , pričom odporúčame si pozorne prečítať všetky nápovedy v danej sekcii.
 • V prípade, že pre XML feed nepoužijete automatické generovanie XML súboru v položke "Typ aktualizace", pri zmene produktov je nutné v XML feed v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed manuálne aktualizovať tlačítkom  .
 • Taktiež odporúčame v sekcii Produkty / Kategorie v úprave kategórií pre každú kategóriu nastaviť v záložke Jiné... položku "Heureka.sk kategorizování" alebo "Heureka.cz kategorizování".
 • Pokiaľ do názvu produktu vkladáte vedľajšie texty (napr.: AKCIA, +nabíjačka...), pre Heureku je dôležité mať text bez týchto textov. Pre vloženie čistého názvu produktu využite v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Pokročilé pole "Přesný název produktu"
 • V prípade, že niektoré produkty nechcete v porovnávači zobrazovať, v sekcii Produkty / Produkty v úprave požadovaného produktu v záložke Pravomoci aktivujte položku "Nezobrazovat v XML feedu".

Overené zákazníkmi

 • Službu "Overené zákazníkmi" je možné aktivovať v sekcii Doplňky / Pluginy / Heureka po pridaní kľúča do položky "Tajný klíč". Tým sa aktivuje funkcionalita, ktorá pri každej vytvorenej objednávke odošle informácie o objednávke porovnávaču Heureka.
 • Pre zobrazenie widgetu "Overené zákazníkmi" je nutné zadať aj kľúč do položky "Veřejný klíč".
 • Podrobné informácie kde získate kľúče nájdete v nápovede daných položiek. Odporúčame si pozorne prečítať celú nápovedu v sekcii.
Widget "Overené zákazníkmi" sa zobrazí až keď na portáli Heureka dosiahnete určitý počet merania "Overené zákazníkmi", následne Vám príde email o dosiahnutí tohoto počtu a možnosti zverejnenia widgetu.

Recenzie zákazníkov

Na stránkach je možné zobraziť aj posledné recenzie zákazníkov z Heureky. V sekcii Doplňky / Pluginy / Heureka recenze, do ktorého sa Vám načítajú posledné recenzie z Heureky. Nakoniec v sekcii Doplňky / Moduly / Heureka recenze, ktorý umiestnite na požadovanú pozíciu na stránke. Daná možnosť je dostupná len pre varianty E-shop Premium.

Meranie konverzií

Službu na zisťovanie koľko zákazníkov vytvorilo objednávku vďaka Heureke. Službu je možné aktivovať v sekcii Doplňky / Pluginy / Měření konverzí po kliknutí na tlačítko Přidat konverzi, vybraní požadovanej Heureky a zadaní položky "Unikátní ID". Odporúčame si pozorne prečítať nápovedu v danej sekcii.

Dostupnostný XML súbor

 • V prvom rade je nutné v sekcii Nastavení / Eshop kliknúť v položke "Informace o doručení" a správne nastaviť všetky položky.
 • Rovnako je nutné v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko   nastaviť položku "ID prodejny". Dané ID nájdete v administrácii Heureky v sekcii "Správa e-shopov" / "Prehľad" / "Upraviť pobočky" v položke "Depot ID pre dostupnostný XML súbor".
 • XML súbor pre Heureku vytvoríte v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko Přidat XML feed kde v položke [ITEM]1328[/ITEM] vyberiete možnosť Nezařazené a následne v položke [ITEM]1330[/ITEM] vyberiete požadovaný dostupnostný XML feed pre porovnávač Heureka. Nová položka bude obsahovať URL adresu na XML súbor, ktorý v administrácii Heureky v sekcii "Správa e-shopov" / "Prehľad" / "Upraviť obchod" vložíte do položky "URL dostupnostného XML". Následne si porovnávač produkty z XML feedu bude v určitých intervaloch načítavať.

Heureka košík s API

Danú službu aktuálne náš systém nepodporuje. Využiť je tak možné len Heureka košíku bez API, kedy všetky objednávky riešite priamo v administrácii Heureky.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny