line

Web aj eshop obsahujú množstvo modulov, ktorými sú tie časti webu, ktorú majú určitú konkrétnu funkciu a dajú sa presúvať. Dajú sa umiestniť do pravej časti webu, do ľavej alebo do stredu, pričom sa ich šírka prispôsobí. Stačí modul chytiť a presunúť na miesto, kam sa Vám hodí. Moduly sa dajú tiež klonovať, pričom ich obsah je možné zmeniť.


Zoznam modulov v systéme. Narozdiel od pluginov, modulom ich miesto zobrazenia na stránke určujete Vy. Majú samostatné miesto na stránke, ktoré sami určíte pomocou stĺpca Panel a pozíciou v jednotlivom paneli. Moduly je tiež možné jednoducho premiestňovať priamo na stránke prostredníctvom módu AdminSmart.

  • Moduly pridávate tlačítkom Pridať modul, kde vyberiete požadovaný modul. Niektoré moduly je možné pridávať opakovane viac krát.
  • Moduly upravujete v stĺpci Akcie.
  •   - Aktívny, zobrazujúci sa modul/plugin
  •   - Neaktívny, nezobrazujúci sa modul/plugin

Pozícia - vertikálna pozícia, na ktorej sa bude modul zobrazovať v konkrétnom paneli (Ľavý panel, Pravý panel, ...). Pozíciu modulov môžete ľubovoľne meniť po nabehnutí kurzorom myši na ľavú (stĺpec ) stranu riadku/modulu, ktorý chcete premiestniť. Následne podržaním kurzoru myši (chytením) len premiestnite riadok/modul na požadovanú pozíciu. Moduly je tiež možné jednoducho premiestňovať priamo na stránke prostredníctvom módu "Admin Smart".

Platnosť do - Platnosť predplateného modulu/pluginu. Po tomto dátume bude modul/plugin neaktívny, nebude sa zobrazovať.

Panel - určenie panelu (Ľavý panel, Pravý panel, ...), v ktorom sa bude modul zobrazovať na základe nastavenej štruktúry panelov.

Zobra. názov - aktivácia zobrazenia sub-hlavičky (názvu) modulu.

Info- informačné ikony nastavené na konkrétnom module (Zobraziť len v sekciách, Zobraziť len skupinám, Zobraziť len na zariadeniach, ...).

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00