line

Web aj eshop obsahujú množstvo modulov, ktorými sú tie časti webu, ktorú majú určitú konkrétnu funkciu a dajú sa presúvať. Dajú sa umiestniť do pravej časti webu, do ľavej alebo do stredu, pričom sa ich šírka prispôsobí. Stačí modul chytiť a presunúť na miesto, kam sa Vám hodí. Moduly sa dajú tiež klonovať, pričom ich obsah je možné zmeniť.


Zoznam modulov v systéme. Na rozdiel od pluginov, modulom ich miesto zobrazenia na stránke určujete Vy. Majú samostatné miesto na stránke, ktoré sami určíte pomocou stĺpca Panel a pozíciou v jednotlivom paneli. Moduly je tiež možné jednoducho premiestňovať priamo na stránke prostredníctvom módu AdminSmart.

  • Moduly pridávate tlačítkom Pridať modul, kde vyberiete požadovaný modul. Niektoré moduly je možné pridávať opakovane viac krát.
  • Moduly upravujete v stĺpci Akcie.
  •   - Aktívny, zobrazujúci sa modul/plugin
  •   - Neaktívny, nezobrazujúci sa modul/plugin
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00