line

Watermark - ak nechcete, aby obrázky z Vašich stránok niekto bez Vášho vedomia stiahol a použil pre vlastné účely, môžete ich ochrániť vodoznakom. Obrázok watermarku (vodoznaku), ktorý bude vložený na všetky obrázky, ktoré budú nahrané od aktivácie watermarku (vodoznaku)

  • Watermark (vodoznak) sa nahrá až na obrázky, ktoré boli nahrané po aktivácii watermarku (vodoznaku). Ak teda chcete watermark (vodoznak) nahrať aj na staré obrázky je nutné ich znovu nahrať.
  • Watermark (vodoznak) je na obrázok vložený pevne, resp. obrázok s vodoznakom a pôvodný obrázok systém spojí do jedného obrázku. Neskôr tak daný vodoznak nie je možné dodatočne odstrániť, keďže na našich serveroch ostane uložený len obrázok s vodoznakom. Pri používaní vodoznaku si tak odporúčame originálne obrázky, ktoré do systému nahrávate, zálohovať na Vašom zariadení (PC, notebook).
  • systém nedokáže vkladať watermark do animovaných obrázkov, a tak pri nahrávaní animovaného GIF obrázku vloží watermark len do prvého obrázku a obrázok uloží ako neanimovaný GIF. Pred nahrávaním GIF obrázkov je nutné deaktivovať možnosť vkladania watermarku.
  • Ako watermark (vodoznak) odporúčame použiť typ obrázku PNG s priesvitným pozadím, keďže v opačnom prípade bude prípadné biele pozadie (viditeľný obdĺžnik) súčasťou vodoznaku.
  • Ak chcete na obrázkoch daný watermark (vodoznak) umiestňovať na rôzne pozície alebo mu nastavovať požadovanú priesvitnosť, odporúčame využiť externý program alebo službu (nájdete na internete) na vloženie vodoznaku do obrázok, a obrázky do systému nahrať už s vloženým vodoznakom.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Súbory / Správa súborov v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne položka "Watermark".

Pridať ochranu na obrázky - ide o stupne ochrany na nahrávané obrázky. Cez obrázky budú nahrané čiary, čím sa obrázok čiastočne znehodnotí pre prípadné kopírovanie na internete.

  • ochrana sa nahrá až na obrázky, ktoré boli nahrané po aktivácii ochrany. Ak teda chcete ochranu nahrať aj na staré obrázky je nutné ich znovu nahrať.
  • ochrana je na obrázok vložená pevne a nie je možné ju z obrázka odstrániť (odporúčame si obrázky zálohovať na PC)
  • systém nedokáže vkladať ochranu do animovaných obrázkov, a tak pri nahrávaní animovaného GIF obrázku vloží ochranu len do prvého obrázku a obrázok uloží ako neanimovaný GIF. Pred nahrávaním GIF obrázkov je nutné deaktivovať možnosť vkladania ochrany obrázku.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Súbory / Správa súborov v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne položka "Pridať ochranu na obrázky".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00