line

Prepojenie skladu profilov - možnosť slúži na jednoduchú synchronizáciu skladovej evidencie produktov s viacerými profilmi bežiacimi na systéme WEXBO®, resp. na posielanie zmien skladových položiek. Pre zobrazenie výberu profilov je nutné profily navzájom prepojiť podľa nápovedy Správa viacerých stránok/profilov.

Možnosť nastavenie prepojenia skladu profilov je dostupná až od variantu ESHOP Premium. Napriek tomu sa zmenu odoslané z profilu, v ktorom je položka nastavená, odošlú a prejavia aj v ostatných profiloch, ktoré danú možnosť nemajú dostupnú.

Identifikátor produktu

Produkty, ktorých zmenu skladovej evidencie chcete uplatňovať musia mať v oboch profiloch nastavenú rovnakú hodnotu v položke "Vlastný kód", ktorý slúži na identifikáciu rovnakých produktov. Produktom, ktoré nemajú nastavenú položku "Vlastný kód" a rovnako produktom, ktoré majú aktívnu možnosť Sklad kombinácií subvariantov sa zmeny skladovej evidencia neuplatnia.

Odosielanie zmeny skladu

Ak chcete aby sa skladová evidencia premietala z jedného profilu do druhého, je nutné položku "Prepojenie skladu profilov" nastaviť vo všetkých profiloch, tak aby jeden posielal informácie ostatným profilom a naopak. Ak položku nastavíte len v jednom profile, budú sa zmeny ohľadom skladovej evidencie produktov posielať len z toho jedného profilu do ostatných, avšak už nie z ostatných späť.

Do ostatných profilov sa odosiela len zmena skladu (nevykonáva sa synchronizácia!), teda ak zákazník nakúpi v jednom profile 5 ks produktu, informácia o vyskladnení 5 ks daného produktu sa odošle do ostatných profilov. Nesynchronizuje sa tak aktuálny stav skladu, pričom sa len do ostatných profilov posiela informácia o naskladnenom alebo vyskladnenom počte. Odoslanie zmeny skladu sa vykonáva okamžite, po naskladnení a vyskladnení množstva na produkt, hromadnej zmene produktov, úprave produktu, rezervovaní v objednávke, atď.

Synchronizácia

Zmeny skladu sa neodošlú pri hromadnom importe produktov, kedy to môže byť nežiadúce, pričom v tomto prípade je nutné spustiť manuálnu synchronizáciu skladu po dokončení hromadného importu kliknutím na tlačítko Spustiť. Rovnako je nutné manuálnu synchronizáciu spustiť po prvotnom nastavení položky v jednotlivých profilov. Manuálnou synchronizáciou sa vykoná jednorazová úprava všetkých skladových zásob produktov tak, že všetky profily budú mať skladom rovnaké množstvo produktov ako profil, z ktorého sa manuálna synchronizácia spustí.

Nové produkty

Pri tvorbe nových produktov odporúčame produkty vytvárať bez priradeného množstva skladom, pričom až po tom čo budete mať produkt s vlastným kódom vytvorený vo všetkých profiloch je možné naskladniť množstvo skladom v jednom z nich, pričom informácia o naskladnení sa pošle do všetkých profilov.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Sklad položka "Prepojenie skladu profilov".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00