Mapa stránok, respektíve zoznam dostupných URL adries nachádzajúcich sa na stránkach. Jedná sa o pomocný XML súbor pre vyhľadávače (google, bing,...) umiestnený v koreňovom adresári stránok. Nie všetky zadané URL adresy v súbore budú vyhľadávačom zaindexované, keďže primárne vyhľadávač indexuje na základe určených techník, ktoré má (pagerank, srank,...).

Povoliť mapu stránok v pätičke - je linkovaný zoznam všetkých stránok a podstránok, ktorý systém automaticky generuje pre umožnenie užívateľovi dostať sa jediným kliknutím tam, kam potrebuje. Najčastejšie sa používa na stránkach so zložitejšou a menej prehľadnou štruktúrou pre rýchlu orientáciu používateľa. Dá sa prirovnať k obsahu v knihe. Umožňuje priamy skok na podstránku podľa jej názvu.

Aktualizovať sitemap - sitemap je XML súbor, ktorý je umiestnený v koreňovom adresári domény a má za cieľ pomôcť vyhľadávačom rýchlejšie zorientovať sa na webovej stránke. V súbore sa nachádzajú všetky URL adresy stránok, pričom daný súbor je automaticky aktualizovaný 1x denne. Položka slúži na okamžitú manuálnu aktualizáciu súboru sitemap.xml. V prípade, že máte aktívnych viac jazykov (viacjazyčnosť), pri generovaných URL adresách v sitemap sa zobrazia aj odkazy na alternatívne URL adresy aktívnych vedľajších jazykov.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni