line

Mapa stránok, respektíve zoznam dostupných URL adries nachádzajúcich sa na stránkach. Jedná sa o pomocný XML súbor pre vyhľadávače (google, bing,...) umiestnený v koreňovom adresári stránok. Nie všetky zadané URL adresy v súbore budú vyhľadávačom zaindexované, keďže primárne vyhľadávač indexuje na základe určených techník, ktoré má (pagerank, srank,...).


Povoliť mapu stránok v pätičke - je linkovaný zoznam všetkých stránok a podstránok, ktorý systém automaticky generuje pre umožnenie užívateľovi dostať sa jediným kliknutím tam, kam potrebuje. Najčastejšie sa používa na stránkach so zložitejšou a menej prehľadnou štruktúrou pre rýchlu orientáciu používateľa. Dá sa prirovnať k obsahu v knihe. Umožňuje priamy skok na podstránku podľa jej názvu.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Web položka "Povoliť mapu stránok v pätičke".

Aktualizovať sitemap - sitemap je XML súbor (sitemap.xml), ktorý je umiestnený v koreňovom adresári domény (https://www.vasadomena.sk/sitemap.xml) a má za cieľ pomôcť vyhľadávačom rýchlejšie zorientovať sa na webovej stránke. Umiestnenie súboru sitemap je definované v súbore robots.txt (https://www.vasadomena.sk/robots.txt). V súbore sa nachádzajú všetky URL adresy stránok, pričom daný súbor je automaticky aktualizovaný 1x denne. Položka slúži na okamžitú manuálnu aktualizáciu súboru sitemap.xml. V prípade, že máte aktívnych viac jazykov (viacjazyčnosť), pri generovaných URL adresách v sitemap sa zobrazia aj odkazy na alternatívne URL adresy aktívnych vedľajších jazykov.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Web v záložke Nástroje položka "Aktualizovať sitemap".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00