line

Povoliť našepkávač - po zadaní prvých 3 písmen sa pod vyhľadávacím poľom zobrazí ponuka položiek (kategórie a produkty) obsahujúce vyhľadávaný výraz. Pri ďalšom doplňovaní znakov sa bude výber našepkaných výrazov postupne zužovať. Z dôvodu väčšej zaťaženosti možnosti sa položky pre našepkávač vyhľadávania načítavajú z medzi-pamäte, ktorá sa aktualizuje priebežne, preto sa v našepkávači nemusia zobraziť nové alebo nedávno upravené položky.

Možnosť je aktuálne dostupná na testovanie len pre profily s aktívnym variantom ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Vyhľadávanie položka "Povoliť našepkávač".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00