line

K jednotlivým produktom možno pridať hneď niekoľko obrázkov. Odporúčame však nenahrávať zbytočne veľké obrázky (niekoľko MB), aby sa aj užívateľom s pomalším internetovým pripojením rýchlejšie načítali (obrázky veľkosti niekoľko kB, s rozlíšením napr. 800x533 pixelov s veľkosťou 70 kB, miesto zbytočných 4752x3168 pixelov s veľkosťou 4,72 MB).


Galéria - obrázky k produktu. Prvotný obrázok označený modrým rámčekom je hlavným obrázkom. Odporúčané maximálne rozmery pre obrázok produktu sú 1280x1024 pixelov.

Ak sa Vám po zmene obrázka zobrazuje stále pôvodný obrázok, je nutné premazať medzi-pamäť prehliadača. Podrobné informácie nájdete v nápovede Po zmene obrázku sa mi stále zobrazuje pôvodný obrázok.

Štruktúra a formát

Všetky obrázky produktov sa nahrávajú do sekcie Súbory / Správa súborov do adresára "eshop" a ich názov sa automatiky nahradí za "ID produktu". V prípade viacerých obrázkov v jednom produkte sa k "ID produktu" pridá číselné poradie (napr.: 1000999, 1000999_1, 1000999_2, ...). Rovnako sú dané nahraté obrázky prekonvertované do formátu JPG, ak teda chcete získať čo najlepšiu kvalitu, tak odporúčame nahrávať obrázky už v danom formáte. Z dôvodu rôznych prepojení a funkcionalít systému, nie je možné k produktom priraďovať obrázky iného než uvedeného formátu JPG a rovnako nie je možné obrázkom produktu nastavovať vlastné názvy (tie nahradzuje použitie ALT atribútu).

Popis

Pre identifikáciu obrázkov sa všetkým hlavným obrázkom automaticky nastaví ALT atribút z obsahu položky "Titulný názov (title)" (v záložke SEO). Ak položka "Titulný názov (title)" nebude vyplnená, ako ALT atribút sa použije práve text z položky "Názov produktu" (v záložke Základné údaje). Prípadne je možné ALT atribút nastaviť samostatne pre každý obrázok, kedy v položke "Galéria" po kliknutí na akciu   na požadovanom obrázku, je nutné vyplniť položku "Popis". ALT atribút je alternatívny text pre identifikáciu obrázkov využívaný napr. vyhľadávačmi (SEO) pre indexovanie obsahu obrázku alebo v nástrojoch zrakovo znevýhodnených.

Ukladanie

Manipulácia s obrázkami sa v produkte vždy prejaví okamžite, teda nezávisle na uložení zmien. Ak teda napríklad do produktu pridáte či zmažete obrázok, zmeny v produkte sa prejavia ihneď. To sa netýka zmeny poradia, takže v prípade zmeny poradia obrázkov je nutné zmeny uložiť. Hlavne pri vytváraní kópie produktu neodporúčame manipulovať s obrázkami pôvodného produktu, pričom je nutné obrázky v novom produkte upraviť dodatočne.

Zmena poradia

Obrázky je možné premiestňovať chytením obrázku a presunutím na požadovanú pozíciu. Premiestnenie obrázkov sa neprejaví, ak súčasne premiestnite obrázky a zároveň vytvoríte kópiu produktu, teda vo vytvorenej kópii produktu zostane poradie obrázkov totožné s pôvodným produktom. Pri premiestňovaní obrázkov sa premenovávajú jednotlivé názvy obrázkov (URL adresy), pričom prehliadač môže mať pod názvami zapamätané (v medzi-pamäti) obrázky z pôvodného poradia. Preto sa Vám na stránkach, prostredníctvom Vášho prehliadača, bude zobrazovať staré poradie obrázkov. V tomto prípade je nutné premazať medzi-pamäť prehliadača.

Rozlíšenie a kvalita

Originálny obrázok, ktorý do produktu nahráte sa zobrazí len v detaile produktu po otvorení galérie obrázkov produktu. V ostatných prípadoch sa pri produktoch zobrazujú tzv. náhľadové obrázky, ktoré sú z originálneho obrázku generované. Rozlíšenie a kvalitu generovaných náhľadových obrázkov nastavujete v sekcii Nastavenia / Web v položke "Nastavenie nahrávania" po kliknutí na odkaz "Nastavenie" a následne v otvorenom okne v položkách "Náhľadové obrázky produktov (malé)", "Náhľadové obrázky produktov (stredne veľké)" a "Náhľadové obrázky produktov (veľké)". Podrobné informácie nájdete v nápovedách daných položiek.

Video alebo 360 pohľad

K obrázkom je možné pripojiť aj video alebo 360 stupňový pohľad, ktorý môže návštevník ovládať. Prejdite kurzorom myši na požadovaný obrázok a kliknite na akciu  , následne v položke "Pripojiť objekt" vyberte možnosť:

  • video a v položke "URL na video" nastavte URL odkaz na YouTube video. Ďalšie informácie nájdete v nápovede položky "URL na video".
  • 360° pohľad a v položke "360° pohľady" nastavte URL odkaz na prvotný obrázok pohľadu (pohľady je nutné si do systému nahrať). Ďalšie informácie nájdete v nápovede položky "360° pohľady".

360 stupňový pohľadu bude mať presne takú veľkosť (rozlíšenie), akú má veľkosť (rozlíšenie) obrázok produktu, na ktorom je 360 stupňový pohľad nastavený.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne položka "Galéria".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni