line

Pri produktoch možno určiť ich hmotnosť, od ktorej sa môže odvíjať aj spôsob a cena dopravy.


Hmotnosť (kg) - hmotnosť daného produktu (celok) udávaný v kilogramoch. Od hmotnosti objednaných produktov sa môže odvíjať cena prepravy, ak máte zadané dané parametre v sekcii Eshop / Doprava v úprave konkrétnej dopravy v záložke Právomoci v položke "Pre objednávky váhy (kg)".

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne v záložke Rozšírené položka "Hmotnosť (kg)".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00