line

Obmedziť môžete minimálne a maximálne množstvo kusov alebo jednotiek tovaru, ktoré môže byť objednané.

Povolené objednanie množstva - určuje, v akom minimálnom a maximálnom množstve bude možné daný produkt objednať.

(Ak je v položke do zadané 0, produkt bude možné objednať v neobmedzenom množstve.)

Povolený násobok množstva - určuje aký násobok množstva produktu je možné vložiť do košíka, pričom predvolená hodnota pri nevyplnenej položke je 1.

  • Možnosť sa najčastejšie používa ak máte v produkte nastavenú cenu za jeden kus, ale daný produkt predávate len napr. po 100 kusoch. V tomto prípade v položke nastavíte hodnotu 100, pričom produkt bude možné objednať len v násobku danej hodnoty, a teda 100, 200, 300... kusov.
  • Možnosť je možné využiť aj pre akciové produkty predávané napr. v balíkoch, ktoré sú od normálnych lacnejšie z dôvodu nutnosti objednania viacerých kusov.
  • Možnosť je možné využiť aj v prípade, že chcete povoliť objednanie množstva tovaru v desatinných miestach. Napr. ak predávate látku a máte cenu produktu nastavenú v metroch (za bežný meter), pričom chcete, aby bolo možné daný tovar objednať aj po 1 centimetri, do poľa tak zadáte hodnotu 0,01.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni