line

Systém podporuje rôzne spôsoby zobrazenia produktov na stránke - napr. obrázkové, riadkové, tabuľkové zobrazenie. Možno tiež nastaviť, čo všetko a aké funkcie sa budú zobrazovať v boxe produktu. Môže ísť o typy cien, dostupnosť, popis, rotáciu obrázkov, porovnávanie, pridanie k obľúbeným a pod. V detaile produktu je tiež viacero možností nastavení zobrazovania položiek Môže tak ísť o zobrazovanie rôznych kódov produktov, druhy cien (bez DPH, s DPH, bežná cena), dostupnosť, ochranné popisky, tlač, zobrazenie vlastných parametrov, Quatro kalkulačku a iné. Je možné nastaviť aj záložky, ktoré sa budú pri produkte zobrazovať. Môže ísť o popis, špecifikáciu, videá, súbory, históriu cien, súvisiace produkty, komentáre a mnohé ďalšie.


Prednastavené zobrazovanie boxov - prednastavený typ zobrazovania produktov v kategóriách. Návštevník si toto nastavenie môže ľubovoľne meniť, ide len o prvotné predvolené nastavenie. Zmena nastavenia položky sa prejaví len pre nových návštevníkov, pričom existujúci návštevníci majú v prehliadači zapamätané nastavenie, ktoré bolo platné pri návšteve stránok až do reštartu prehliadača (vypnúť/zapnúť prehliadač).


Štruktúra boxu produktov - určuje, ktoré parametre sa zobrazia v boxoch produktov. Pri neplatcoch DPH sa sekundárna cena nezobrazuje.


Štruktúra detailu produktov - určuje, ktoré parametre sa zobrazia v detaile produktov.


Sekcie detailu produktu - určuje, ktoré sekcie sa zobrazia v detaile produktov.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00