line

Možnosť vytvoriť vlastné štítky s vlastným názvom, farbou poprípade obrázkom. Štítky sa zobrazujú v zozname produktov alebo v jeho detaile. Jedná sa len o informačné štítky, ktoré nemajú žiadny vplyv na samotný produkt ani cenu tovaru. Vytvorené štítky priraďujete k produktom v sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v záložke Prepojenia v položke "Štítky".

  • Vytvorené štítky je možné umiestniť aj do filtrov, vďaka čomu bude možné produkty filtrovať na základe zadaných štítkov

Môžete si vytvoriť vlastné štítky a produkty označiť napr.: ako akcia, novinka, darček, výpredaj, bazár a pod. Vďaka týmto označeniam zákazníci rýchlo rozoznajú akciové ceny pri jednotlivých produktoch. Niektorí uprednostnia nižšiu cenu týždeň používaného produktu alebo produktu bez obalu (bazár), akciou upozorníte na dočasné zníženie cien, novinkou môžete označiť nové produkty alebo nové varianty produktov, darčekom môže byť určitá maličkosť, ktorú zákazník dostane pri nákupe určitého tovaru, výpredajom upozorníte zákazníkov na poslednú príležitosť produkt kúpiť, pretože jeho predaj končí. 'Náš tip' môže upozorniť na produkty, o ktoré by zákazníci mohli mať v danom období väčší záujem (napr. ventilátory či klimatizácie v období veľkého tepla alebo fotoaparáty v čase dovoleniek a pod.). Ako 'bomba' môže byť zasa označený produkt, ktorý Vaša firma považuje za mimoriadne kvalitný a odporúča ho, prípadne tovar, o ktorom sa veľa rozprávalo a dlho sa naň čakalo (napr. nový rad telefónov Samsung či iPhone).

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Nastavenia sekcií položka "Štítky produktov".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00