line

Vzorec pre výpočet - možnosť vybrať pred-vytvorený vzorec pre výpočet ceny produktu na základe zadaných kombinácií subvariantov.

Vzorce vytvárate v sekcii Produkty / Subvarianty po kliknutí v panely na tlačítko  .

Sekcia vzorce pre výpočet je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v záložke Prepojenia položka "Vzorec pre výpočet".

Možnosť vytvorenia si rozsiahlejších vzorcov pre výpočet ceny produktu s použitím pred-vytvorených skupín subvariantov. Vytvorené vzorce následne nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Prepojenia v položke "Vzorec pre výpočet".

Sekcia vzorcov pre výpočet je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Cena sa bude vypočítavať s príplatkami subvariantov či na základe nastaveného vzorca subvariantov, pričom sa vyberú subvarianty na základe nižšie uvedených pravidiel:

  • predvolená hodnota - ak je v úprave skupiny subvariantov zadaná položka "Predvolená hodnota"
  • minimálna hodnota - ak je v úprave skupiny subvariantov zadaná položka "Maximálna hodnota"
  • predvolený subvariant - nastavujete v úprave jednotlivých subvariantov v položke "Predvolene vybraný"
  • prvý subvariant - na základe nastavenej pozície v úprave položiek skupín subvariantov

PríkladMožnosť odporúčame nastaviť, ak napríklad máte na produktoch nastavené rôzne subvarianty s príplatkami a chcete v zozname produktov zobrazovať cenu "od" na základe predvolene nastavených subvariantov.
Možnosť s výberom predvolených subvariantov je dostupná až od variantu ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zoznam produktov v položke "Výpočet ceny "od"" vyberte možnosť s výberom predvolených subvariantov.

Cena sa bude vypočítavať s príplatkami subvariantov či na základe nastaveného vzorca subvariantov, pričom sa vyberú subvarianty na základe nižšie uvedených pravidiel:

  • minimálna hodnota - ak je v úprave skupiny subvariantov zadaná položka "Maximálna hodnota"
  • najmenší príplatok subvariantu - vyberie sa subvariant s najmenším alebo nulovým príplatkom, pričom ak budú takéto subvarianty viaceré, vyberie sa prvý na základe nastavenej pozície v úprave položiek skupín subvariantov. Systém nerozlišuje percentá či čiastku príplatku ale len samotnú hodnotu príplatku.

PríkladMožnosť odporúčame nastaviť, ak napríklad máte na produktoch nastavené rôzne subvarianty s príplatkami a chcete v zozname produktov zobrazovať cenu "od" na základe najlacnejších subvariantov.
Možnosť s výberom najlacnejších subvariantov je dostupná až od variantu ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zoznam produktov v položke "Výpočet ceny "od"" vyberte možnosť s výberom najlacnejších subvariantov.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00