line

QR kód pre platbu - možnosť zobrazenia QR kódu priamo v košíku v kroku kde sa zobrazí zoznam bánk, resp. číslo účtu pre úhradu. QR kód sa tak zobrazí len v prípade, že zákazník vybral spôsob platby typu Bankový prevod. Pre zobrazenie QR kódu je nutné mať vyplnené položky "Číslo účtu v tvare IBAN" a "SWIFT / BIC".

Systém poskytuje tri možnosti generovania QR kódu (PAY by square, QR Platba SPAYD a European Payments Council (EPC)), pričom každá možnosť v QR kóde obsahuje inú štruktúru dát. Mobilná aplikácia bánk, ktorú má zákazník v smartfóne dokáže žiaľ častokrát spracovať len jednu zo štruktúr.

  • Pre slovenských zákazníkov platiacich v mene EUR (odosielateľ - ak použije aplikáciu slovenskej banky) v prípade slovenského čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v EUR) je odporúčane nastaviť možnosť PAY by square.
  • Pre českých zákazníkov platiacich v mene CZK (odosielateľ - ak použije aplikáciu českej banky) v prípade českého čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v CZK) je odporúčane nastaviť možnosť QR Platba SPAYD.
  • Pre zahraničných európskych zákazníkov platiacich v mene EUR (odosielateľ - ak použije aplikáciu zahraničnej banky v rámci EU) v prípade eurového čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v EUR) je odporúčane nastaviť možnosť European Payments Council (EPC).

Formát QR kódu pre platbu nie je kompatibilný so všetkými bankami sveta či Európy. Systém aktuálne podporuje 3 rôzne formáty generovania QR kódov pre platbu, pričom každý z nich je podporovaný v bankách iných krajín. Preto je dôležité pre každý bankový účet vybrať požadovaný formát QR kódu.

Notifikačný email o vytvorení objednávky

V prípade variantu ESHOP Premium sa QR kód vygeneruje a zobrazí aj v notifikačnom emaile o vytvorení objednávky, ktorý je odoslaný zákazníkovi.

Doklady pre tlač

QR kód je možné zobraziť aj na samotných dokladoch pre tlač (objednávka, faktúra, ..), pričom je nutné v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Nastavenia sekcií v nastaveniach položky "Doklady" v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Možnosti dokladu" aktivovať možnosť QR kód pre platbu. Ďalšie podrobné informácie nájdete aj v nápovede danej možnosti.

Upozorňujeme, že ak má objednávka nastavený spôsob platby s niektorým so špecifických typov (Hotovosť, Dobierka) či prepojenú platobnú bránu, QR kód, resp. platobné informácie sa na dokladoch zobrazovať nebudú.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať bankový účet v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia položka "QR kód pre platbu".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00