line

Systém podporuje automatické odosielanie emailov po vytvorení objednávky a zmeny jej stavu. V emailoch môžete nastaviť znenie všetkých častí emailu - názov odosielacieho emailu (ktorý sa bude zobrazovať vedľa predmetu správy, napr. 'Firma s.r.o.'), hlavičku (napr. 'Dobrý deň, ...') , samotný text ('Vystavili sme Vám objednávku č. ...' ) a pätičku emailu (napr. 'S pozdravom...' meno obchodníka, kontaktné údaje). Texty emailov môžete nastaviť vo viacerých jazykoch.


Predmet - je predmet správy v odoslanom emaile. V prípade, že má v záložke Základné údaje položka "Odoslanie emailu" nastavenú možnosť určí administrátor bude možné daný text pred odoslaním ešte zmeniť.

Použiť je možné nasledovné premenné, ktoré budú nahradené hodnotou z objednávky:

 • [ORDER_ID] - je číslo objednávky užívateľa - pri odoslaní AUTOMATICKY nahradí číslo objednávky (tento údaj odporúčame ponechať v Predmete správy).
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v záložke Email položka "Predmet".

Príloha - určuje, ktoré prílohy budú odoslané v automatickom emaile alebo predvolene zaškrtnuté v manuálnom formulári na odoslanie emailu. Prílohy sa odošlú alebo zaškrtnú len v prípade ak sú pre konkrétnu objednávku dostupné.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v záložke Email položka "Príloha".

Telo emailu - je predvolený text správy v odoslanom emaile. V prípade, že má položka "Odoslanie emailu" nastavenú možnosť určí administrátor bude možné daný text pred odoslaním ešte zmeniť.

Použiť je možné nasledovné premenné, ktoré budú nahradené hodnotou z objednávky:

 • [ORDER_ID] - Číslo objednávky (napr. 11700001).
 • [USER_NAME] - Meno a priezvisko z fakturačných údajov objednávky (napr. John Doe).
 • [PRICE] - Konečná suma (s DPH) a menou objednávky (napr. 1 200,50 EUR).
 • [PAID_PRICE] - Uhradená suma objednávky s menou objednávky (napr. 1 000,00 EUR).
 • [PAID_NEED] - Zostávajúca suma na úhradu s menou objednávky (napr. 200,50 EUR).
 • [PAID_URL] - Odkaz s URL adresou na platobné informácie objednávky.
 • [LABELS] - Zoznam názvov štítkov nastavených na objednávku oddelených čiarkou. Zobrazia sa len štítky objednávky, ktoré majú aktívnu položku "Viditeľné užívateľom". (napr. uhradené, zabalené).
 • [VS] - Variabilný symbol objednávky (napr. 11700001).
 • [CURRENCY] - Mena objednávky (napr. EUR).
 • [PACKAGES] - Počet balíkov nastavených v objednávke (napr. 2).
 • [PIN] - PIN objednávky ak je nastavený. (napr. 1234).
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v záložke Email položka "Telo emailu".

Odoslanie emailu - určuje odoslanie notifikačného emailu zákazníkovi pri zmene stavu objednávky.

Email o stave objednávky je automaticky odoslaný alebo je administrátor na odoslanie vyzvaný len v prípade, že sa objednávka automaticky neprepne do vyššieho stavu, kedy je odoslanie emailu závislé na nastavení posledného aktívneho stavu objednávky. Napríklad ak máte aktívnu skladovú evidenciu ("Skladová evidencia") a objednávku prepnete do stavu "potvrdená", pričom sa automaticky rezervujú všetky objednané produkty a automaticky je objednávka systémom prepnutá do stavu "kompletná". V tomto prípade sa email o stave objednávky odošle alebo je administrátor na odoslanie vyzvaný na základe nastavenia stavu "kompletná".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii položka "Odoslanie emailu".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00