line

Systém podporuje automatické odosielanie emailov po vytvorení objednávky a zmeny jej stavu. V emailoch môžete nastaviť znenie všetkých častí emailu - názov odosielacieho emailu (ktorý sa bude zobrazovať vedľa predmetu správy, napr. 'Firma s.r.o.'), hlavičku (napr. 'Dobrý deň, ...') , samotný text ('Vystavili sme Vám objednávku č. ...' ) a pätičku emailu (napr. 'S pozdravom...' meno obchodníka, kontaktné údaje). Texty emailov môžete nastaviť vo viacerých jazykoch.


Predmet - je predmet správy v odoslanom emaile. V prípade, že má v záložke Základné údaje položka "Odoslanie emailu" nastavenú možnosť určí administrátor bude možné daný text pred odoslaním ešte zmeniť.

Použiť je možné nasledovné premenné, ktoré budú nahradené hodnotou z objednávky:

  • [ORDER_ID] - je číslo objednávky užívateľa - pri odoslaní AUTOMATICKY nahradí číslo objednávky (tento údaj odporúčame ponechať v Predmete správy).

Príloha - určuje, ktoré prílohy budú odoslané v automatickom emaile alebo predvolene zaškrtnuté v manuálnom formulári na odoslanie emailu. Prílohy sa odošlú alebo zaškrtnú len v prípade ak sú pre konkrétnu objednávku dostupné.


Telo emailu - je predvolený text správy v odoslanom emaile. V prípade, že má položka "Odoslanie emailu" nastavenú možnosť určí administrátor bude možné daný text pred odoslaním ešte zmeniť.

Použiť je možné nasledovné premenné, ktoré budú nahradené hodnotou z objednávky:

  • [ORDER_ID] - Číslo objednávky (napr. 11700001).
  • [USER_NAME] - Meno a priezvisko z fakturačných údajov objednávky (napr. John Doe).
  • [PRICE] - Konečná suma (s DPH) a menou objednávky (napr. 1 200,50 EUR).

Odoslanie emailu - určuje odoslanie notifikačného emailu zákazníkovi pri zmene stavu objednávky.

Email o stave objednávky je automaticky odoslaný alebo je administrátor na odoslanie vyzvaný len v prípade, že sa objednávka automaticky neprepne do vyššieho stavu, kedy je odoslanie emailu závislé na nastavení posledného aktívneho stavu objednávky. Napríklad ak máte aktívnu skladovú evidenciu ("Skladová evidencia") a objednávku prepnete do stavu "potvrdená", pričom sa automaticky rezervujú všetky objednané produkty a automaticky je objednávka systémom prepnutá do stavu "kompletná". V tomto prípade sa email o stave objednávky odošle alebo je administrátor na odoslanie vyzvaný na základe nastavenia stavu "kompletná".

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni