line

História zmien na stránkach (tzv. Logy). Zaznamenáva zmeny, ktoré boli v systéme alebo na stránkach vykonané pre ich spätnú identifikáciu. Vďaka histórii zmien uvidíte, kto, kedy a akú úpravu na konkrétnej položke v administrácii vykonal. Môžete tak vidieť napr. priebeh zmien v článku, v produkte a pod.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Štatistiky / História.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00