line

Hlavička webu je časť stránky, ktorá je viditeľná vo všetkých podstránkach obsahujúca obrázok, názov, slogan či logo stránok . Text v hlavičke je dobrovoľný (nemá vplyv na SEO) a často krát sa nahrádza len obrázkom (výška hlavičky sa prispôsobí nahranému obrázku. Ak sa Vám obrázok v hlavičke opakuje, znamená to, že nahraný obrázok má malú šírku).

  • hlavičku je možné ľubovolne upravovať za pomoci "AdminSmart" (napr.: určiť výšku, umiestniť text, poprípade ju nechať priehľadnú)
  • do hlavičky je možné vkladať vybrané moduly
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Hlavička webu.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00