line

Google správca značiek (anglicky Google Tag Manager, alebo GTM) je platforma, ktorá umožňuje vkladať na web rôzne ďalšie kódy.

GTM dokáže potom na základe pokynov a pravidiel spúšťať iné kódy, ako napríklad:

  • sledovací kód Google Analytics
  • konverzný kód Google AdWords
  • remarketingový kód Google AdWords
  • kódy udalostí (events) Google Analytics
  • ecommerce kód Google Analytics
  • vlastné HTML alebo obrázkové značky (napríklad remarketingový kód Etarget, konverzný kód Sklik, konverzný a remarketingový pixel Facebooku, kódy služieb ClickTale, Improvely, Mouseflow…)

Viac informácii o GTM sa dočítate v pomocníku GTM

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Google správca značiek.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00