line

Pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt, ktorý je priradený všetkým priradeným variantov vyhovujúcim nastavenému filtru. Ak možnosť nie je aktívna, filtrovanie produktov sa vykonáva len na hlavných produktoch (variantoch), pričom vedľajšie produkty (varianty) vyhovujúce filtru sa neberú do úvahy.

Filtrovanie spárovaných variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Spárované produkty (varianty)" nastavenú možnosť zlúčiť (cena hlavného).

Možnosť filtrovania vedľajších produktov (variantov) v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zoznam produktov v položke "Štruktúra boxu produktov" vyberte možnosť filtrovať vedľajšie varianty.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00