line

Udalosti je modul, ktorý sa zobrazuje ako kalendár alebo zoznam udalostí, ktoré administrátor vytvoril. Kalendár sa zobrazí s udalosťami (so stránkovaním po jednotlivých mesiacoch), alebo zoznam udalostí, ktoré ste do modulu zadali. Udalosť môže trvať aj niekoľko dní a pripojiť môžete obrázok alebo odkaz na článok, v ktorom sa o udalosti bude písať viac. V zozname udalostí sa zobrazia len udalosti, ktoré na základe nastaveného dátumu nadchádzajú. V zozname sa tak nezobrazia staré udalosti, ktoré sú po dátume.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Udalosti.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00