line

Kaskádové štýly alebo CSS je všeobecné rozšírenie HTML. Je to jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie Vašich stránok alebo ich častí. CSS dokáže rozšíriť, zmenšiť, zaobliť, umiestniť časti stránok alebo zmeniť ich farbu či štýl atď.

Pokročilí užívatelia si tak môžu celý dizajn, ktorý bol vytvorený v AdminSmart, naštýlovať ešte pomocou vlastného CSS. Možno si teda dizajn webu prispôsobiť tak, aby ešte viac vyhovoval Vašim požiadavkám a nárokom.

Po úprave odporúčame pre aplikovanie Special CSS obnoviť stránky v prehliadači, najčastejšie klávesou F5 alebo CTRL+F5. Viac informácii v nápovede Po zmene obrázku sa mi stále zobrazuje pôvodný obrázok

V prípade, že ste menili pozíciu jednotlivých CSS položiek, je nutné kliknúť na tlačítko  , aby sa CSS súbor opätovne vygeneroval s novými pozíciami CSS položiek.
Z dôvodu, že pracovníci na technickej podpore nie sú školený v kódovaní CSS, technickú podporu pre CSS štýlovanie, resp. pre sekciu Nastavenia / Special CSS neposkytujeme. V prípade, že nemáte znalosti CSS kódovania neodporúčame do danej sekcie vkladať či upravovať CSS kódy, keďže to môže mať za následok nekorektné zobrazenie stránok. Pre špecifickú úpravu vzhľadu stránok prostredníctvom CSS je tak nutná znalosť daného štýlovania.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Special CSS.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00