line
  • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
  • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
  • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, na ktorých už je uplatnená množstevná zľava.
  • Zľavový kupón nemožno uplatniť na objednávky, na ktorých už je uplatnená objemová zľava.
  • Zľavový kupón si môže uplatniť neregistrovaný užívateľ alebo registrovaný užívatelia, ktorý nemá aktívnu užívateľskú alebo skupinovú zľavu. Toto obmedzenie neplatí pre varianty ESHOP Premium, kde si zľavoý kupón môžu uplatniť aj užívatelia alebo užívateľské skupiny, ktoré majú nastavenú zľavu, avšak v tomto prípade sa uplatní samotný zľavový kupón a nie zľava užívateľa.
  • Zľavový kupón sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
  • Zľavový kupón sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
  • Zľavový kupón sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
  • Zľavový kupón nie je možné kombinovať s ostatnými zľavami, teda s iným zľavovým kupónom, vernostnými bodmi, množstevnou a objemovou zľavou, zľavou skupiny, zľavou užívateľa, zľavou na produkte.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00