line

Meranie konverzií je účinný spôsob kontrolovania svojho marketingu pre rôzne nástroje, ktoré ponúkajú meranie konverzií, napr. Facebook Ads, Google Ads (AdWords), Etarget, ale aj porovnávače cien produktov, ako napr. Heureka. Dá sa tak zistiť, koľko návštevníkov z danej reklamy/stránky prišlo alebo koľko z týchto návštevníkov vytvorilo objednávku (po správnom nastavení nájdete výsledky konverzii v účte, pre ktorú si konverzie meriate).

Niektoré služby (Heureka, Najnakup, Zboží, ...) vyžadujú na meranie konverzií odoslanie merania z prostredia backend aj frontend, pre overenie platnosti merania.

  • BACKEND - Meranie odosiela samotný server na pozadí, pričom odosielanie dát o meraní musí byť naprogramované priamo v systéme WEXBO®. Návštevník nevidí odosielanie dát o meraní a rovnako doň nemôže nijak zasiahnuť. Backend meranie tak nemôže byť podvrhnuté či zneužité samotným návštevníkom. Bankend meranie nastavujete v konkrétnom plugine alebo module služby.
  • FRONTEND - Meranie sa odosiela z prehliadača návštevníka, pričom najčastejšie sa jedná o JavaScript kód, IFRAME alebo načítaný obrázok s parametrami merania. Návštevník v developerskom móde môže vidieť odosielanie dát o meraní a rovnako doň môže zasiahnuť (nutná znalosť). Fronend meranie tak môže byť skúsenými návštevníkmi podvrhnuté či zneužité a tak nemusí byť v podobných prípadoch presné. Frondend merania nastavujete v plugine Meranie konverzií.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Meranie konverzií.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00