line

Kombinovať - v určitých sekciách (kombinácie subvariantov v XML feedoch, skladová evidencia pre subvarianty) sa budú pre každý produkt vytvárať kombinácie subvarianotv, ktoré majú aktívnu danú položku. V prípade aktívnej položky pre danú skupinu subvariantov nezabudnite zároveň aktivovať/zaškrtnúť aj položku "Povinné pole".

PríkladAk napr. predávate tričká a máte subvarianty Veľkosť (XL, L, ...), Farba (modré, čierne, ...) a Balenie (papier, krabica, fólia, ...). Položku "Kombinovať" aktivujete len subvariantom Veľkosť a Farba, keďže len tie tvoria kombinácie produktov, ktorým je možné nastaviť skladovú evidenciu, či je nutné ich kombinácie zobrazovať v XML feede ako samostatné produkty. Subvariant Balenie je v tomto prípade len doplnková možnosť, ktorú je možné aplikovať na ktorúkoľvek kombináciu produktov, a zároveň nepodlieha skladovej evidencii, preto pre daný subvariant položku "Kombinovať" neaktivujete.

V úprave produktu v položke "Skladom (množ.)" po kliknutí na tlačítko   bude možné nastavovať sklad pre jednotlivé kombinácie subvariantov produktu.

Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnym spoplatneným doplnkom "Skladová evidencia subvariantov".

Pre zobrazenie kombinácii subvariantov v XML feedoch je nutné v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko   a aktivovať položku "Kombinácie subvariantov".

Možnosť zobrazenia kombinácii subvariantov v XML feedoch je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu subvariantov v otvorenom okne položka "Kombinovať".

Kombinácie subvariantov - zobrazenie jednotlivých subvariantov produktov v XML feede. V prípade aktivácie sa budú produkty obsahujúce subvarianty v podporujúcich XML feedoch zobrazovať viacnásobne, podľa počtu kombinácií subvariantov.

V prípade, že máte na produkte aktívnu skladovú evidenciu subvariantov, zobrazia sa práve Vami vytvorené kombinácie subvariantov. Ak naopak na produkte nemáte aktívnu skladovú evidenciu, kombinácie subvariantov sa budú automaticky generovať.

Pri každej kombinácií sa zobrazia hodnoty subvariantov (Farba: červená, Veľkosť: XL). Produkty generované ako kombinácie budú mať pozmenenú URL adresu (napr. http://example.com/produkt/?variant=12) a ID produktu (napr. 1000001_12), kde bude na koniec pridané ID kombinácie subvariantov (napr. 12).

Možnosť generovania kombinácie subvariantov produktov či zobrazenia kombinácii subvariantov produktov na základe skladovej evidencie je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre zobrazenie kombinácií subvariantov je nutné mať v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave skupine subvariantov (napr. Farba, Veľkosť) v záložke Základné údaje aktívnu položku "Kombinovať". Viac informácií nájdete v nápovede danej položky.

Pre zobrazenie hodnôt subvariantov v názve produktu je nutné mať v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave skupine subvariantov (napr. Farba, Veľkosť) v záložke Rozšírené nastavenia aktívnu položku "Zobraziť v XML feede". Viac informácií nájdete v nápovede danej položky.

Automatické generovanie kombinácií jednotlivých subvariantov (v prípade, že na produkte nemáte aktívnu skladovú evidenciu subvariantov) má samozrejme určité obmedzenia. Predvolene sú pre každý profil nastavené nasledujúce limity:

  • Kombinovať je zároveň možné max. 4 skupiny subvariantov (Farba, Veľkosť, Materiál, ...).
  • Kombinovať je zároveň možné max. 15 samostatných subvariantov v jednej skupine subvariantov (modrá, červená, XL, XXL, koža, ...).
  • Vygenerovať je možné max. 50 kombinácií jednotlivých subvariantov pre jeden produkt (modrá XL koža, červená XL koža, ...).
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne položka "Kombinácie subvariantov".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00