line

Možnosť nastaviť minimálnu cenu objednávky, ktorú bude možné v eshope vytvoriť. Ak ste ju určili napr. na 5 €, objednávku na sumu nižšiu ako 5 € zákazník vytvoriť nedokáže. Túto možnosť často využívajú eshopy s veľmi nízkymi cenami produktov ako sú predaj na metráž (nite, látky, alebo iný metrážny materiál,...)

Minimálna cena objednávky (s DPH) - minimálna suma (s DPH), s ktorou nebude možné vytvoriť objednávku. V opačnom prípade sa zobrazí užívateľovi upozornenie na objednania minimálnej sumy.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie položka "Minimálna cena objednávky (s DPH)".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00