line

Všetky dáta sa ukladajú na spoľahlivé serverové disky, ktoré sú v zapojení RAID (vytvára sa identická kópia dát na dvoch alebo viacerých diskoch), v prípade havárie niektorého z diskov. Pre potreby prípadných technických problémov systému sú databázy a dáta užívateľov zálohované 7 dní dozadu. Zapojenie serverov je redundantné na všetkých hlavných vrstvách (router, switch, network, power, hdd...).

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00