line

Samozrejmosťou systému je vytváranie ľubovoľného počtu článkov, ich úprava, mazanie a vkladanie rôznych prvkov (obrázkov, videí, pluginov) do nich. Na stránke možno články zobraziť ako náhľady článkov s krátkym popisom, ktoré sa dajú rozkliknúť alebo celé články (príp. kombináciu náhľadov článkov aj celých článkov). Systém ponúka rôzne možnosti nastavenia informácií o článku, možnosť hodnotenia, uvedenia autora článku, zdieľania, zabezpečenia heslom a ďalšie.

Informácie ako vytvoriť článok nájdete v nápovede Ako vytvoriť menu položky a články?. Užitočná nápoveda pre prácu v editore textu Ako pracovať s editorom textu?.

Sekcia obsahuje zoznam vytvorených článkov zaradených v menu položkách (vľavo).

  •   - Aktívny, zobrazujúci sa článok.
  •   - Neaktívny, nezobrazujúci sa článok.
Pre zobrazenie článkov na stránke je nutné články Aktivovať  .
Pozície článkov môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne daný článok chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Nie je možné pridávať články do menu položiek predvolené systémom. Takéto menu položky (vľavo) sú označené ikonou .
NEZARADENÉ ČLÁNKY - články, ktoré nie sú zaradené v menu a pre ich zobrazenie je nutné na ne odkazovať zobrazujúcou sa URL adresou.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni