line

Samozrejmosťou systému je vytváranie ľubovoľného počtu článkov, ich úprava, mazanie a vkladanie rôznych prvkov (obrázkov, videí, pluginov) do nich. Na stránke možno články zobraziť ako náhľady článkov s krátkym popisom, ktoré sa dajú rozkliknúť alebo celé články (príp. kombináciu náhľadov článkov aj celých článkov). Systém ponúka rôzne možnosti nastavenia informácií o článku, možnosť hodnotenia, uvedenia autora článku, zdieľania, zabezpečenia heslom a ďalšie.

Informácie ako vytvoriť článok nájdete v nápovede Ako vytvoriť menu položky a články?. Užitočná nápoveda pre prácu v editore textu Ako pracovať s editorom textu?.

Sekcia obsahuje zoznam vytvorených článkov zaradených v menu položkách (vľavo).

  •   - Aktívny, zobrazujúci sa článok.
  •   - Neaktívny, nezobrazujúci sa článok.

Pre zobrazenie článkov na stránke je nutné články Aktivovať  .
Pozície článkov môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne daný článok chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Nie je možné pridávať články do menu položiek predvolené systémom. Takéto menu položky (vľavo) sú označené ikonou .
NEZARADENÉ ČLÁNKY - články, ktoré nie sú zaradené v menu a pre ich zobrazenie je nutné na ne odkazovať zobrazujúcou sa URL adresou.

V texte článku nie je možné používať najnovšie špeciálny znaky sady Unicode ako napríklad nové emoji. Dané znaky sa neuložia do databázy (do článku), resp. spôsobia, že sa neuloží zbytok textu od zadania daného znaku. Rovnako je obmedzená dĺžka textu na cca 16 mil. znakov (počítané bez diakritiky).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Články / Články.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00