line

Zobraziť v XML feede - parameter s hodnotou pre konkrétny produkt bude zobrazený v podporovaných XML feedoch.

Ak zároveň nechcete parameter zobrazovať v detaile produktu, je nutné aktivovať položku "Neverejný parameter".

Možnosť zobrazenia parametrov v XML feede je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Parametre v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať parameter v otvorenom okne v záložke Právomoci položka "Zobraziť v XML feede".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00