line

Daný email je s najväčšou pravdepodobnosťou poplašnou správou, tzv. HOAX. Takýto email ignorujte, je hromadne rozosielaný po internete a ide o klamlivé informácie.

Naozaj veľmi jednoduchá rada ako sa vyhnúť HOAX-om: Vyhľadávajte obsah správy na Googli, určite sa o nej už diskutuje na internete.

Výzva na akciu

V horších prípadoch ste v emailovej správe vyzývaný na urýchlené prihlásenie sa do Vášho účtu prostredníctvom podstrčenej URL adresy, ktorá však s Vaším účtom nesúvisí a slúži len na odchytenie Vašich prihlasovacích údajov. Na URL adresa s pritom môže nachádzať veľmi verné prostredie prihlásenia napr. do Vašej banky či administrácie inej služby. Nenavštevujte neznáme URL adresy a hlavne na nich nezadávajte Vaše prihlasovacie údaje.

Útočník získal heslo

Ďalšou možnosťou je, že príde email, kde je uvedené, že útočník získal heslo a od Vás vyžadujú zaplatiť tzv. výkupné cez bitcoiny. Takýto email bez konkrétnych dôkazov (napr. ukážka obsahu správ z emailovej schránky, či uvedenie daného hesla) je len podvodnou správou, na ktorú neodporúčame reagovať, resp. ju skôr odporúčame presunúť do nevyžiadanej pošty alebo ju označiť ako spam.

Správa prišla z môjho emailu

Zákazníci nás často kontaktujú s tým, že im prišiel email, kde odosielateľom sú oni sami, resp. emailová adresa odosielateľ obsahuje ich doménu a preto uveria tomu, že bola ich schránka napadnutá. Prijatý email má však z najväčšou pravdepodobnosťou len v hlavičke podvrhnutý email odosielateľa, ktorý nie je reálny.

Pre overenie podobných emailov slúži štandard SPF, ktorý overuje či pre IP adresa servera, z ktorej bola správa odoslaná, je povolený email odosielateľa uvedený v hlavičke správy, resp. je IP adresa uvedená v DNS zázname danej domény ohľadom SPF. Ak je takáto IP adresa nepovolená prijatý email označí ako spam, keže email odosielateľa bol podvrhnutý. Overovanie SPF je možné aktivovať vo všetkých najznámejších email klientoch.

Príloha v emaile

Akokoľvek sa môže zdať lákavá ponuka v emaile nikdy nesťahujte a neotvárajte prílohy od odosielateľov od ktorých ste nič nežiadali alebo o ktorých ste nikdy nepočuli. Pre neskúseného môžu prílohy obsahovať nebezpečný obsah.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00