line

Keďže náš systém nie je na báze tvorby na mieru, tak v prípade doprogramovania funkcií ide o individuálne pristupovanie vzhľadom na to, akú funkciu doplniť chcete. Samozrejme je to možné, a v takom prípade je nutné napísať autorizačnú požiadavku na podporu. Keďže systém sa neustále vyvíja a je potrebné ho servisovať, zväčša nie je možné týmto požiadavkám ihneď vyhovieť, ale dostávajú sa do listu (poradovníku podľa dôležitosti). V prípade, že funkciu akútne potrebujete a je v silách našich programátorov túto funkciu vytvoriť, existuje výnimka za príplatok. Počíta sa odpracovaná hodina programátora na danej funkcionalite, cenu ktorej Vám predbežne vypracujeme na základe konzultácie s Vami. V prípade otázok kontaktujte našu podporu v administrácii v sekcii Podpora / Podpora.

Hlavne z dôvodu vyťaženosti programátorov, ktorý pracujú čisto len na vývoji systému, momentálne individuálne neposkytujeme služby programátorov, teda vytvorenie, implementáciu či naprogramovanie časti stránok na mieru.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00