line

(tiež: Authcode, AUTH-ID alebo Authorisation code)

AUTHID je autorizačný kód na prevod domény. Poskytuje ho súčasný registrátor a jeho platnosť je cca 40 dní (závisí od koncovky/domény). Každá ďalšia žiadosť o tento kód pre jednu doménu má za následok zneplatnenie hesla pôvodného a vygenerovanie nového. Novo vygenerované heslo platí vždy ďalších 40 dní a požiadať oň je možné po 24 hodinách od poslednej žiadosti.

Na čo slúži AUTH-ID?

Ak ste si doménu registrovali, tak patrí Vám a vy rozhodujete, kto má byť registrátorom (správcom) danej domény. Teda komu budete platiť poplatok za jej predlžovanie u národného registrátora. Rozhodnúť sa tak môžete napríklad na tom, koľko stojí ročný poplatok domény prípadne na poskytnutí ďalších služieb s doménou. S AUTH-ID si môžete registrátora Vašej domény kedykoľvek zmeniť.

Ako funguje AUTH-ID?

Od svojho súčasného registrátora domény získate AUTH-ID (napr.: "s6H-8W5s*Y2kR"). Ak tento kód poskytnete novému registrátorovi môže doménu na základe Vašej požiadavky preniesť pod svoju správu a poplatok za predĺženie domény tak budete platiť už novému registrátorovi.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00