Chcem previesť svoju doménu pod správu WEXBO (zmena registrátora)

Zmena registrátora .SK domény

Zmena registrátora domény je spoplatnená sumou 9,99 EUR bez DPH, z ktorého sa platí aj poplatok na SK-NIC.

Postup na zmenu registrátora:

 1. V administrácii napíšete autorizačnú požiadavku pre Transfer domény na WEXBO
 2. Na základe požiadavky Vám vystavíme objednávku na Transfer domény pod správu WEXBO so sumou 9,99 EUR bez DPH. Všetky vystavené doklady nájdete v administrácií v sekcii Nastavenia / Doklady.
 3. Po uhradení objednávky Vám zašleme formulár F5 – Zmena registrátora v podobe PDF súboru
 4. Vlastník domény musí tento formulár podpísať (teda Vy alebo Váš doterajší registrátor) a odoslať národnému registrátorovi .SK domén SK-NIC, a.s.
 5. Formulár je nutné vytlačiť, podpísať, overiť a odoslať pozemnou poštou na adresu SK-NIC (SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4) alebo daný formulár vo formáte PDF podpísať a odoslať elektronicky podľa nápovedy Odoslanie dokumentu na SK-NIC zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
 6. Po prijatí notifikačného e-mailu od SK-NIC zmeníme Vaše DNS záznamy na doméne, aby bola doména správne nasmerovaná
Pred zmenou registrátora si overte, že ste vlastníkom domény (napríklad na www.who.is). Vlastníkom domény totiž nemusí byť ten, kto za ňu platí. Rozhodujúce je, na koho je napísaná. Hlavne pri "expresných" objednávkach webhostingu často dochádza k tomu, že kvôli urýchleniu celého procesu registrujú webhostingové firmy domény na seba a formálne sú tak nielen ich registrátormi, ale aj ich vlastníkmi. V takom prípade je nutné najskôr zmeniť vlastníka domény a previesť ju na seba - až potom možno požiadať o zmenu registrátora.

Zmena registrátora .CZ domény

Na zmenu registrátora domény CZ je nutné si najskôr u Vášho súčasného registrátora vyžiadať AUTHID, teda autorizačný kód na prevod domény.Zmena registrátora CZ domény je zadarmo (manipulačné poplatky si však môže účtovať Váš súčasný registrátor)

Postup na zmenu registrátora:

 1. Požiadajte súčasného registrátora o AUTHID
 2. V administrácii napíšte autorizačnú požiadavku pre Transfer domény na WEXBO® spolu s daným AUTHID
 3. Po schválení bude zahájený prevod domény.
 4. Po dokončení prevodu príde potvrdenie na email vlastníka domény.

Zmena registrátora .EU domény

Na zmenu registrátora domény EU je nutné si najskôr u Vášho súčasného registrátora vyžiadať AUTHID, teda autorizačný kód na prevod domény.Zmena registrátora je na základe pravidiel EURid spoplatnená sumou vo výške ročného poplatku za doménu EU podľa platného cenníka registrátora. Pri zmene registrátora je registrácia domény predĺžená o 1 rok od dátumu expirácie.

Postup na zmenu registrátora:

 1. Požiadajte súčasného registrátora o AUTHID
 2. V administrácii napíšte autorizačnú požiadavku pre Transfer domény na WEXBO® spolu s daným AUTHID
 3. Po schválení a úhrade bude zahájený prevod domény.
 4. Po dokončení prevodu príde potvrdenie na email vlastníka domény.

Zmena registrátora .COM .NET .ORG .INFO a .BIZ domény

Na zmenu registrátora týchto domén (tzv. gTLD) je nutné si najskôr u Vášho súčasného registrátora vyžiadať AUTHID, teda autorizačný kód na prevod domény. Zároveň ho požiadajte o odomknutie domény na prevod. Následne je nutné potvrdenie prevodu zo strany majiteľa domény, ktoré bude odoslané na email majiteľa domény.

Zmena registrátora je spoplatnená podľa pravidiel registrátorov ročným udržiavacím poplatkom podľa platného cenníka. Pri zmene registrátora je registrácia domény predĺžená o 1 rok od dátumu expirácie.

Pre prevod je dôležité, aby prevádzaná doména bola minimálne 60 dní existujúca a nesmie byť pred expiráciou menej ako 5 dní.

Postup na zmenu registrátora:

 1. Požiadajte súčasného registrátora o AUTHID
 2. Požiadajte súčasného registrátora o odomknutie domény na zmenu registrátora
 3. V administrácii napíšte autorizačnú požiadavku pre Transfer domény na WEXBO® spolu s daným AUTHID
 4. Vlastník domény musí potvrdiť tento prevod odkazom, ktorý bude odoslaný na email vlastníka (teda Vy alebo Váš doterajší registrátor)
 5. Po schválení a úhrade bude zahájený prevod domény.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00