Ako vložiť vlastný kód na stránku? (iframe, html, javascript)

V systéme je možné využiť len pluginy a moduly, ktoré sú v systéme WEXBO dostupné, no je možné využiť IFRAME/JavaScript moduly a pluginy externých služieb, vložením kódu do modulu "Externý modul" alebo pluginu "Externé pluginy". Na stránky tak môžete vložiť služby externých stránok, ako je fórum, formuláre, chat, dashboard, kalkuláciu cien, galérie, reklama, merania, analytické nástroje a pod.

Nakoľko sa jedná o služby mimo nášho systému, pre vlastné kódy zadané napríklad v module "Externý modul" a plugine "Externé pluginy" technickú podporu neposkytujeme.


Vložiť vlastný kód do editora alebo článku


Vlastný kód je možné vložiť v ktoromkoľvek editore (napr.: v úprave článku, popise produktu alebo kategórie) po kliknutí na poslednú ikonu v hornej lište "Zdroj". (POZOR: Ak je už v editore zadaný text je nutné kód vložiť na miesto určenia a nepoškodiť tak zdrojový kód, ktorý bol vytvorený pred zadaním kódu)

Vloženie vlastného kódu do modulu

 • Na vytvorenie a zobrazenie modulu na stránkach s vlastným kódom (html, javascript) si v sekcii DOPLNKY / MODULY pridajte modul EXTERNÝ MODULY.
 • Do modulu vložte vlastný kód.
 • Nakoniec môžete daný modul umiestniť na požadované miesto na stránke.

Vloženie vlastného kódu do pluginu

 • Na zobrazenie vlastného kódu na stránkach si v sekcii DOPLNKY / PLUGINY pridajte plugin EXTERNÉ PLUGINY.
 • Na rozdiel od modulu bude kód pevne vložený do pätičky stránky. Rozdiel medzi využitím modulu alebo pluginu nájdete v nápovede.

Pred vložením kódu do externého modulu, alebo externého pluginu sa presvedčte či na podobnú funkciu, alebo funkcionalitu nie je v systéme vytvorený doplnok (modul/plugin) na to určený. (napr.: Google Analytics, Google AdWords, Toplist,...)

Vloženie súboru na stiahnutie

 • Požadované súbory nahrajte na stránky v sekcii SÚBORY / SPRÁVA SÚBOROV do niektorej zo systémových zložiek, napr. do zložky FILES / OTHER.
 • Následne na dané súbory vytvoríte v editore textu odkazy na ich stiahnutie, podľa návodu na pridanie odkazu.

Zobrazenie PDF súboru na stránkach

 • PDF súbory nahrajte na stránky v sekcii SÚBORY / SPRÁVA SÚBOROV do zložky FILES / OTHER.
 • Následne na dané súbory vytvoríte v editore textu odkazy na ich stiahnutie, podľa návodu na pridanie odkazu.
 • Prípadne pre zobrazenie PDF súboru priamo na stránke vložte do zdrojového kódu editora textu nižšie uvedený HTML kód.
 • V kóde je nutné zmeniť URL adresu na súbor (/files/other/subor.pdf), ktorú získate v sekcii SÚBORY / SPRÁVA SÚBOROV po dvoj-kliknutí na požadovaný súbor.
 • Pre nastavenie požadovanej výšky je nutné v kóde zmeniť aj atribút height na požadovanú hodnotu v pixeloch,
 • <object data="/files/other/subor.pdf" height="1000" type="application/pdf" width="100%"></object>

Vloženie Google Drive dokumentu


Slúži na vloženie a zverejnenie dokumentu na Vašich stránkach zo služby Google Drive: Dokument, Tabuľku, Prezentáciu, Formulár, Nákres
 • Prejdite na Google Drive (Pokiaľ nie ste registrovaný vytvorte si účet)
 • Vytvorte súbor kliknutím na VYTVORIŤ, alebo vyberte už vytvorený dokument.
 • V ľavom hornom rohu kliknite na Súbor / Publikovať na webe... / kde kliknite na Spustiť publikovanie
 • Skopírujete vygenerovaný kód v poli Odkaz na dokument alebo Vložiť kód
 • V editore textu kliknite na ikonku "Vložiť" a vyberte možnosť "Google Drive", kde skopírovaný kód vložíte

Vloženie videa z YouTube


Zobrazenie kódu v PopUp okne

 • Na vytvorenie a zobrazenie modulu na stránkach s vlastným kódom (html, javascript) si v sekcii DOPLNKY / MODULY pridajte modul EXTERNÝ MODULY.
 • Do modulu vložte vlastný kód.
 • V úprave modulu kliknite v panely na tlačítko "Právomoci" a v položke "Zobraziť len v sekciách" označte len možnosť "okno" (uložte zmeny).
 • V editore textu (napr. v článku, rozšírenom popise produktu, ...) vložte do zdrojového kódu nižšie uvedený kód.
 • Kód obsahuje odkaz s JavaScript funkciou page_action('{akcia}', '{kód modulu}', '{šírka okna v px}') s troma parametrami, ktoré je nutné upraviť podľa potreby. Prvý parameter {akcia} nechajte zadané "widget". Do druhého parametra {kód modulu} vložte kód modulu, ktorý získate v úprave modulu, kde kódom modulu je posledný výraz za lomítkom v URL adrese prehliadača. Posledný tretí parameter je šírka okna v pixeloch.
 • <a href="#" onclick="page_action('widget', 'external_widget', '500'); return false;">zobraziť</a>

Ohľadom implementácie, či nastavenia externých skriptov je však nutné sa obrátiť na podporu poskytovateľa skriptov, keďže technickú podporu poskytujeme len v rámci funkcionalít, ktoré sú v systéme WEXBO® implementované.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00