line

V systéme je možné využiť len pluginy a moduly, ktoré sú v systéme WEXBO dostupné, no je možné využiť IFRAME/JavaScript moduly a pluginy externých služieb, vložením kódu do modulu "Externý modul" alebo pluginu "Externé pluginy". Na stránky tak môžete vložiť služby externých stránok, ako je fórum, formuláre, chat, dashboard, kalkuláciu cien, galérie, reklama, merania, analytické nástroje a pod.

Nakoľko sa jedná o služby mimo nášho systému, pre vlastné kódy zadané napríklad v module "Externý modul" a plugine "Externé pluginy" technickú podporu neposkytujeme.

Vložiť vlastný kód do editora alebo článku

Vlastný kód je možné vložiť v ktoromkoľvek editore textu (napr.: v úprave článku, popise produktu alebo kategórie) po kliknutí na poslednú ikonu v hornej lište "Zdroj". (POZOR: Ak je už v editore textu zadaný text je nutné kód vložiť na miesto určenia a nepoškodiť tak zdrojový kód, ktorý bol vytvorený pred zadaním kódu)

Vloženie vlastného kódu do modulu

 1. Na vytvorenie a zobrazenie modulu na stránkach s vlastným kódom (html, javascript) využite modul v sekcii Doplnky / Moduly / Externý modul.
 2. Do modulu vložte vlastný kód.
 3. Nakoniec môžete daný modul umiestniť na požadované miesto na stránke.

Vloženie vlastného kódu do pluginu

 1. Pre vlastný kód, ktorý sa zobrazí na všetkých stránkach slúžiaci napr. pre meranie rôznych štatistík a hodnotení, remarketing (retargeting), či kód, ktorý si sám vykreslí obsah napr. na krajoch stránky (online chat, hodnotenia, referencie, tlačítka sociálnych sietí, ...), odporúčame použiť plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Externé pluginy.
 2. Na rozdiel od modulu bude kód pevne vložený do pätičky stránky, pričom vykreslenie a umiestnenie prípadného obsahu musí obsahovať samotný kód. Rozdiel medzi využitím modulu alebo pluginu nájdete v nápovede Ako pridať doplnok (modul, plugin)?.

Vloženie vlastného kódu na meranie konverzií alebo štatistík

Systém obsahuje niekoľko špecializovaných pluginov alebo modulov, do ktorých je možné vkladať práve kódy napríklad pre meranie konverzií (Meranie konverzií) či štatistík (Google Analytics), pričom podrobné informácie pre vloženie kódu nájdete práve v danom doplnku. V prípade vlastného kódu pre meranie konverzií, podrobné informácie nájdete v nápovede Nastavenie vlastného merania konverzií.

Pred vložením kódu do externého modulu, alebo externého pluginu sa presvedčte či na podobnú funkciu, alebo funkcionalitu nie je v systéme vytvorený doplnok (modul/plugin) na to určený. (napr.: Google Analytics, Meranie konverzií, Verifikácia domény, TOPlist,...)

Vloženie súboru na stiahnutie

 1. Požadované súbory nahrajte na stránky v sekcii Súbory / Správa súborov do niektorej zo systémových zložiek Ako vložiť súbory na stránku?, napr. do zložky FILES / OTHER.
 2. Následne na dané súbory vytvoríte v editore textu odkazy na ich stiahnutie, podľa návodu na pridanie odkazu.

Zobrazenie PDF súboru na stránkach

 1. PDF súbory nahrajte na stránky v sekcii Súbory / Správa súborov do zložky FILES / OTHER.
 2. Následne na dané súbory vytvoríte v editore textu odkazy na ich stiahnutie, podľa návodu na pridanie odkazu.
 3. Prípadne pre zobrazenie PDF súboru priamo na stránke vložte nižšie uvedený HTML kód do zdrojového kódu editora textu.
 4. V kóde je nutné zmeniť URL adresu na súbor (/files/other/subor.pdf), ktorú získate v sekcii Súbory / Správa súborov po dvoj-kliknutí na požadovaný súbor.
 5. Pre nastavenie požadovanej výšky je nutné v kóde zmeniť aj atribút height na požadovanú hodnotu v pixeloch.
<object data="/files/other/subor.pdf" height="1000" type="application/pdf" width="100%"></object>

Vloženie Google Drive dokumentu

Slúži na vloženie a zverejnenie dokumentu na Vašich stránkach zo služby Google Drive: Dokument, Tabuľku, Prezentáciu, Formulár, Nákres

 1. Prejdite na Google Drive (Pokiaľ nie ste registrovaný vytvorte si účet)
 2. Vytvorte súbor kliknutím na VYTVORIŤ, alebo vyberte už vytvorený dokument.
 3. V ľavom hornom rohu kliknite na Súbor / Publikovať na webe... / kde kliknite na Spustiť publikovanie
 4. Skopírujete vygenerovaný kód v poli Odkaz na dokument alebo Vložiť kód
 5. V administrácii v editore textu kliknite na ikonku "Vložiť" a vyberte možnosť "Google Drive", kde skopírovaný kód vložíte

Vloženie videa z YouTube

Zobrazenie kódu v PopUp okne

Postup pre zobrazenie kódu vo PopUp okne po kliknutí na určitú akciu (tlačítko, odkaz, ...).

 1. Na vytvorenie a zobrazenie modulu na stránkach s vlastným kódom (HTML alebo JavaScript) použite modul v sekcii Doplnky / Moduly / Externý modul.
 2. Do modulu vložte vlastný kód (HTML alebo JavaScript).
 3. V úprave modulu kliknite v vpravo hore na tlačítko Rozšírené nastavenia modulu a v záložke Právomoci v položke "Zobraziť len v sekciách" označte len možnosť okno a uložte zmeny tlačítkom Uložiť.
 4. Odkaz alebo tlačítko na otvorenie okna s vlastným kódom následne vložte do editora textu pomocou zdrojového kódu napr. do článku, rozšíreného popise produktu alebo do modulu Text, ktorý môžete umiestniť kdekoľvek na stránke.
 5. Odkaz alebo tlačítko musí v HTML atribúte "onclick" obsahovať JavaScript funkciu "page_action('{ACTION}', '{WIDGET}', '{WIDTH}'); return false;" s troma parametrami, ktoré je nutné upraviť podľa potreby. Hodnoty parametrov musia byť zadané v jednoduchých úvodzovkách, viď. príklad nižšie.
  • Prvý parameter {ACTION} zadajte hodnotu "widget".
  • Do druhého parametra {WIDGET} vložte kód modulu, ktorý získate v úprave modulu ​Externý modul​, kde kódom modulu je posledný výraz za lomítkom v URL adrese prehliadača, napr. "external_widget".
  • Posledný tretí parameter {WIDTH} je šírka PopUp okna v pixeloch, ktorá musí byť definovaná, napr. "500".

Príklady HTML URL odkazu alebo tlačítka, ktorý vložíte do editora textu:

<a href="#" onclick="page_action('widget', 'external_widget', '500'); return false;">zobraziť okno</a><a class="button" href="#" onclick="page_action('widget', 'external_widget', '500'); return false;">zobraziť okno</a>

Automatické zobrazenie kódu v PopUp okne pri prvotnej návšteve stránky

Pre automatické zobrazenie vlastného kódu v PopUp okne pri prvotnej návšteve stránky (napr. zberač emailov pre newsletter, špecifické upozornenie či odkaz n nastavenie) je možné využiť plugin Uvítacie okno. V úprave pluginu v editore textu kliknite na tlačítko "Zdroj", kde do poľa vložte požadovaný kód a uložte vykonané zmeny. Samozrejme je nutné plugin požadovane nastaviť a aktivovať.

Technická podpora pre externé skripty

Ohľadom implementácie, či nastavenia externých skriptov je nutné sa obrátiť na podporu poskytovateľa skriptov, keďže technickú podporu poskytujeme len v rámci funkcionalít, ktoré sú v systéme WEXBO® implementované.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni