line

Potrebujete zobraziť informačný text alebo obrázok ale len v konkrétnej časti stránky?

Príklad
 • informácia keď návštevník príde na stránku
 • informácia v obrázku alebo texte kdekoľvek na stránke
 • informácia v spodnej alebo vrchnej lište
 • Informácia viditeľná na všetkých podstránkach
 • informácia viditeľná len pre konkrétnu skupinu užívateľov
 • informácia viditeľná len pre konkrétny jazyk
 • informácia viditeľná len pre konkrétnu svetovú menu
 • informácia viditeľná len pre konkrétne zariadenie
 • informácia viditeľná len pre konkrétnu menu položku
 • informácia viditeľná len pre konkrétnu kategóriu produktov
 • informácia viditeľná len v konkrétnom kroku košíka
 • informácia viditeľná len po vytvorení objednávky
 • vysvetlivka k doprave alebo platbe
 • vysvetlivka vo formulári
 • vysvetlivka k parametru produktu
 • ...

Pluginy na zobrazenie informačného textu/obrázku

Pluginy majú zväčša pevne stanovené miesto na stránke a pre ich zobrazenie stačí plugin správne nastaviť alebo aktivovať.

Zobraziť informačný text/obrázok v uvítacom okne po návšteve stránky

Slúži na to plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Uvítacie okno

Informácie z nápovedy pluginu "Uvítacie okno"

Uvítacie okno je možnosť zobrazovania vyskakovacieho úvodného okna (v podobe článku, upozornenia, akcie, formulára, ...) pri prvotnom navštívení stránky, s možnosťou opätovného zobrazenia po určitej dobe.

Zobrazenie okna:

 • pri prvotnej návšteve stránok
 • o 30 dní po poslednom zobrazení okna
 • pri každej návšteve, ak si užívateľ zmaže vo svojom prehliadači cookies

Zobraziť informačný text v pätičke stránky

Slúži na to plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Pätička webu

Informácie z nápovedy pluginu "Pätička webu"

Pätička webu slúži na vytvorenie vlastnej pätičky stránky. Zobrazuje sa v spodnej časti stránok. Možno tak do nej pridať napríklad kontaktné údaje, odkazy na sociálne siete, odkazy na dôležité články a pod., viac informácii v nápovede Pätička webstránok

Zobraziť banner/obrázok na bočných stranách obsahu stránky

Slúži na to plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Bočný billboard

Informácie z nápovedy pluginu "Bočný billboard"

Bočný billboard je obrázok (reklama), ktorú chcete na stránkach zobraziť. Využíva sa napríklad na akciový tovar v eshope, ale je možné ho využiť aj ako zobrazenie reklám partnerských webov.

Narozdiel od modulu Banner je plugin Bočný billboard umiestnený mimo tela stránky a jeho pozícia na stránkach je pevne určená.

Zobraziť informačný text v lište

Slúži na to plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Oznámenie

Informácie z nápovedy pluginu "Oznámenie"

Oznámenie je možnosť zobrazovania jednorázového oznámenia, zobrazujúceho sa v lište v spodnej časti stránky. Lišta sa zobrazí do doby, kým návštevník danú lištu manuálne neuzavrie, kliknutím na krížik. Následne sa lišta danému návštevníkovi nezobrazí po dobu 30 dní alebo do doby zmeny položky "ID oznámenia/kampane".

Možnosť využitia pre zobrazenie oznámenia o:

 • využívaní súborov cookies na stránkach.
 • období dovolenky či nedostupnosti
 • atď.

Zobraziť informačný text pri parametroch produktu

Slúži na to plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Informačné okná, viac informácii v nápovede   daného pluginu.

Zobraziť informačný text pri položkách formulára

Slúži na to plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Informačné okná, viac informácii v nápovede   daného pluginu.

Zobraziť informačný text pri doprave a platbe

Slúži na to plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Informačné okná, viac informácii v nápovede   daného pluginu.

Zobraziť informačný text/obrázok v externom plugine

Slúži na to plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Externé pluginy

Informácie z nápovedy pluginu "Externé pluginy"

Externé pluginy slúžia ak chcete na stránku vložiť kód z externej (inej) stránky v tvare JavaScricpt. (Kód scriptu bude umiestnený na koniec stránky)

Moduly na zobrazenie informačného textu/obrázku

Moduly je možné umiestniť kdekoľvek na stránke. Umiestnenie určí administrátor pozíciou modulu v sekcii Doplnky / Moduly a v stĺpci Panel alebo cez AdminSmart podľa nápovedy Vstup do administrácie v časti "Administrácia priamo na webe (AdminSmart)".

Zobraziť informačný obrázok

Slúži na to modul v sekcii Doplnky / Moduly / Obrázky

Informácie z nápovedy modulu "Obrázky"

Obrázky je modul slúži na vkladanie obrázkov rozdelených do stĺpcov. Odporúčané pre obrázky podobných rozmerov.

Zobraziť informačný text

Slúži na to modul v sekcii Doplnky / Moduly / Upozornenie

Informácie z nápovedy modulu "Upozornenie"

Upozornenie je informačná tabuľa, ktorú je možné umiestniť kdekoľvek na stránke a na základe vybraného typu (upozornenie, chyba, info, ...) sa bude dané upozornenie zobrazovať v preddefinovanej farbe.

Zobraziť informačný obrázok s možnosťou odkazovať

Slúži na to modul v sekcii Doplnky / Moduly / Banner

Informácie z nápovedy modulu "Banner"

Banner je obrázok (reklama) ktorú chcete na stránkach zobraziť. Využíva sa napríklad na akciový tovar v eshope ale je možné ho využiť aj ako zobrazenie reklám partnerských webov.

Narozdiel od pluginu Bočný billboard je modul Banner umiestnený v tele stránky a jeho pozíciu na stránkach určujete sami.

Zobraziť informačný text/obrázok s možnosťami editora textu

Slúži na to modul v sekcii Doplnky / Moduly / Text

Informácie z nápovedy modulu "Text"

Text je klasický textový modul, ktorý je možný využiť na vytvorenie textu, alebo vloženia obrázkov. Taktiež je doň možné vkladať rôzne html kódy z iných stránok.

Šírka modulu sa prispôsobí rozmerom panelu v ktorom je modul umiestnený.

Zobraziť informačné texty/obrázky s možnosťou ich automatickej obmeny (slidershow)

Slúži na to modul v sekcii Doplnky / Moduly / Dynamický banner

Informácie z nápovedy modulu "Dynamický banner"

Dynamický banner je veľmi atraktívnym prvkom webu/eshopu. Ide o striedajúce sa/prelínajúce sa obrázky, texty, odkazy alebo ich kombinácie s možnosťou automatického alebo manuálneho stránkovania na stránke. Môžete v ňom prezentovať Váš produkt, službu, firmu alebo čokoľvek iné.

Zobraziť informačný text/obrázok iný element z externej služby

Slúži na to modul v sekcii Doplnky / Moduly / Externý modul

Informácie z nápovedy modulu "Externý modul"

Externý modul slúži ak chcete na stránku vložiť modul z externej (inej) stránky a máte naň kód v tvare scricpt alebo iframe

Narozdiel od pluginu Externé pluginy je modul Externý modul možné umiestniť len na pozície, kde je možné umiestňovať moduly.

Nastaviť zobrazenie modulu len v...

Modul, ktorý administrátor umiestni na stránku sa predvolene zobrazí vo všetkých jej sekciách (stránkach) a podsekciách (podstránkach) ale je možné nastaviť určité pravidlá pre zobrazenie modulu, ktoré nastavujete v sekcii Doplnky / Moduly v úprave   konkrétneho modulu po kliknutí na   v záložke Právomoci.
Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len v sekciách"

Zobraziť len v sekciách - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len vo vybraných sekciách. Niektoré doplnky je možné zobrazovať len vo vybraných sekciách, pričom zobrazenie v ostatných sekciách nie je povolené (zašednutý zaškrtávací box).

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len skupinám"

Zobraziť len skupinám - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len vybraným skupinám. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, doplnok sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak bude v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, doplnok sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len v jazykoch"

Zobraziť len v jazykoch - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len vybraným jazykom. Ak nie je vyplnené žiadne pole, doplnok sa zobrazuje vo všetkých jazykoch.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len v menách"

Zobraziť len v menách - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len vybraným menám. Ak nie je vyplnené žiadne pole, doplnok sa zobrazuje vo všetkých menách.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len na zariadeniach"

Zobraziť len na zariadeniach - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len na vybraných zariadeniach. Ak nie je vyplnené žiadne pole, doplnok sa zobrazuje vo všetkých zariadeniach.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len v menu"

Zobraziť len v menu - daný doplnok sa zobrazí len vo vybraných menu položkách, prípadne v detailoch článkov, ktoré sú v daných menu položkách zaradené. Možnosť využívania daných právomocí je tak kombinované len s aktívnou možnosťou menu alebo detail článku v položke "Zobraziť len v sekciách". Dané právomoci sa tak týkajú len doplnkov, ktoré sa zobrazujú v menu sekciách alebo v detaile článku.

Doplnok sa zobrazí len vo vybraných menu položkách ale nie už v jeho podradených alebo nadradených menu položkách. Aby sa doplnok zobrazil aj v daných menu položkách, je nutné označiť aj požadované podradené či nadradené menu položky.

Ak nie je vyplnené žiadna menu položka, doplnok sa zobrazuje vo všetkých menu položkách, teda právomoci obmedzujúce zobrazenie doplnku len pre určité menu položky sa neaplikujú.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len v kategóriách"

Zobraziť len v kategóriách - daný doplnok sa zobrazí len vo vybraných kategóriách, prípadne v detailoch produktov, ktoré sú v daných kategóriách zaradené, resp. majú niektorú z vybraných kategórií nastavenú ako hlavnú. Možnosť využívania daných právomocí je tak kombinované len s aktívnou možnosťou kategórie alebo detail produktu v položke "Zobraziť len v sekciách". Dané právomoci sa tak týkajú len doplnkov, ktoré sa zobrazujú v zozname produktov alebo v detaile produktu.

Doplnok sa zobrazí len vo vybraných kategóriách ale nie už v jeho podradených alebo nadradených kategóriách. Aby sa doplnok zobrazil aj v daných kategóriách, je nutné označiť aj požadované podradené či nadradené kategórie.

Ak nie je vyplnené žiadna kategória, doplnok sa zobrazuje vo všetkých kategóriách, teda právomoci obmedzujúce zobrazenie doplnku len pre určité kategórie sa neaplikujú.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len v košíku"

Zobraziť len v košíku - daný doplnok sa zobrazí len vo vybraných krokoch košíka. Ak nie je vyplnené žiadne pole, doplnok sa zobrazuje vo všetkých krokoch košíka. Pre využitie daných právomocí je nutné mať v položke "Zobraziť len v sekciách" aktívnu možnosť košík.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Zobraziť informačný text/obrázok priamo v popise menu/článku

Menu položky obsahujú svoj popis len v článkoch, ktoré majú priradené a vytvárate ich podľa nápovedy Ako vytvoriť menu položky a články?

Zobraziť informačný text/obrázok priamo v popise kategórie

Každej kategórii je možné nastaviť aj popis, ktorý nastavujete v sekcii Produkty / Kategórie v úprave   konkrétnej kategórie v záložke Text.

Zobraziť informačný text/obrázok priamo v popise produktu

Každému produktu je možné nastaviť popis, ktorý nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Popis.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00