line

Vytvorenie a nastavenie formulára

 1. je nutné najskôr formulár vytvoriť v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre. V pravo hore pod tlačítkom Pridať formulár vytvoríte a nastavíte formulár.
 2. vytvorenému formuláru je nutné pridať položky. V riadku vytvoreného formulára kliknite na tlačítko  , kde následne v vpravo hore pod tlačítkom Pridať položku môžete pridávať položky pre daný formulár.

Vloženie formulára do článku

Vytvorený formulár je možné pridať do akéhokoľvek článku, ktorý máte vytvorený v niektorej z menu položiek. V sekcii Články / Články, si do požadovanej menu položky pridajte nový článok, alebo ak máte článok už vytvorený kliknite na úpravu daného článku. V úprave článku, v záložke Pluginy vyberte v položke Formulár Váš pred-vytvorený formulár. Zaškrtávacie políčko (Umiestniť plugin do záložky pod článok.) vedľa položky, označte len v prípade, že chcete aby sa formulár zobrazoval v záložkách pod článkom. Po uložení zmien Uložiť sa formulár zobrazí v danom článku.

Všetky výsledky formulárov, ktoré užívatelia vyplnili vo formulári môžete nechať odoslať na email (ak to nastavíte vo formulári), alebo ich nájdete priamo v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre v úprave konkrétneho formulára po kliknutí vpravo hore na tlačítko  

Formulár v module

Vytvorený formulár je možné pridať do modulu v sekcii Doplnky / Moduly / Formulár. Formulár tak môžete ľubovolne umiestniť na pozície ako bežný modul.

Vloženie formulára k užívateľskému profilu

Vytvorený formulár je možné pridať k užívateľskému profilu v sekcii Užívatelia / Užívatelia po kliknutí vpravo hore pod tlačítkom  , kde v záložke Iné... je možné v položke "Formulár" vybrať pred-vytvorený formulár.

Vyplnený formulár sa zobrazí v užívateľskom profile v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave konkrétneho užívateľa v záložke Doplnkové údaje (len ak je vyplnený).
 • zobrazia sa aj užívateľovi po prihlásení sa na stránkach v jeho užívateľských nastaveniach

Vloženie formulára v objednávacom procese

Vytvorený formulár je možné pridať k procesu objednávania v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Doplnkový formulár v objednávacom procese", kde je možné vybrať pred-vytvorený formulár.

Vyplnený formulár sa zobrazí v objednávke v sekcii Eshop / Objednávky v úprave konkrétnej objednávky v záložke Doplnkové údaje (len ak je vyplnený)."
 • zobrazia sa aj užívateľovi po prihlásení sa na stránkach v jeho objednávkach ako aj v notifikačnom emaile

Vloženie formulára k produktu

V detaile produktu je možné zobraziť formulár: Otázka k produktu. Nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Sekcie detailu produktu", kde aktivujete možnosť formulár: Otázka k produktu.

Pred-vytvorený formulár: Otázka k produktu je možné upraviť v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre

Vytvorenie formulára s výpočtom

 1. V sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre v úprave položiek   požadovaného formulára nastavte všetkým položkám formulára, ktoré budú súčasťou výpočtu v záložke Rozšírené nastavenia položku "Identifikátor".
 2. Rovnako je nutné v záložke Základné údaje v niektorých položkách, ktoré majú nastavenú položku "Vstupné pole parametru" na možnosť:
  • výberové pole (select)
  • výberové polia (radio)
  • zaškrtávacie polia (checkbox)
   nastaviť položku "Hodnoty", s ktorou sa bude vo výpočte počítať.
 3. Nakoniec pridajte do formulára nový parameter, kde v položke "Vstupné pole parametru" nastavte možnosť výpočet (výsledok) a do položky "Vzorec pre výpočet" požadovaný vzorec s použitím identifikátorov, ktoré ste zadali v parametroch formulára (napr: "(({width} * {height}) * 0.0001 * {color}) + {electric}").
 4. Parametrov typu "Vzorec pre výpočet" s rôznym vzorcom pre výpočet môže byť vo formulári aj viacero. Napr. jeden pre výpočet plochy a druhý pre výpočet ceny.

Nižšie uvádzame príklad výpočtu ceny (cenová ponuka s kalkuláciou) pre vertikálne žalúzie:

 • Vynásobením rozmerov šírky a výšky, ktoré zadá užívateľ získame celkovú plochu v cm2.
 • Výslednú plochu ďalej premeníme na m2 pomocou koeficientu 0.0001.
 • Plochu za m2 vynásobíme hodnotou (cenou za m2) vybranej farby užívateľom.
 • A nakoniec k cene prirátame hodnotu (poplatok) za elektrické ovládanie žalúzií.
Vzorec pre výpočet: (({width} * {height}) * 0.0001 * {color}) + {electric}

(vzor formulára na výpočet ceny vertikálnych žalúzií)

Vytvorenie formulára s variabilným zobrazením položiek

Položkám formulára je možné nastaviť zobrazenie položky na základe vybraných možností vo formulári. Je tak možné zlúčiť podobné formuláre, prípadne vytvárať komplexnejšie formuláre či cenové ponuky. Podmienky zobrazenia jednotlivých položiek formulára nastavujete v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre v úprave položiek formulára v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Podmienka zobrazenia".

Informácie z nápovedy položky "Podmienka zobrazenia"

Podmienka zobrazenia - možnosť nastavenia podmienky, za ktorej sa položka vo formulári zobrazí. Do poľa zadávate identifikátor, za ktorým je znak "=" (bez úvodzoviek) a za ním sú hodnoty možností oddelené čiarkou. Podmienku vytvoríte pomocou zvoleného identifikátora položky ("Identifikátor") a nastavených hodnôt ("Hodnoty"). Položka sa zobrazí len ak bude nastavená podmienka vyhovovať vybranej možnosti (hodnoty) v zvolenom výberovom poli (identifikátor).

Príkladidentifikator=hodnota1,hodnota2,hodnota3

Viacero podmienok je možné oddeliť znakom "&" (bez úvodzoviek pre podmienky AND "a zároveň") alebo znakom "|" (bez úvodzoviek pre podmienky OR "alebo"). Pre oddelenie viacerých podmienok je možné opakovane použiť len jeden z uvedených znakov, pričom ich tak v jednej položke nie je možné kombinovať.

Príkladidentifikator1=hodnota1,hodnota2&identifikator2=hodnota1,hodnota2
Príkladidentifikator1=hodnota1,hodnota2|identifikator2=hodnota1,hodnota2

Namiesto znamienka "=" (rovná sa alebo nachádza sa) je možné použiť aj znamienko "!=" (nerovná sa alebo nenachádza sa) pre zobrazenie položky len v prípade, že nevyhovuje žiadnej z uvedených hodnôt.

Príkladidentifikator!=hodnota1,hodnota2,hodnota3

Príklad formulára s troma položkami:

Príklad
 1. Položka pre výber oddelenia
  • "Názov parametra": Oddelenie
  • "Vstupné pole parametru": výberové pole (select)
  • "Možnosti":
   • technická podpora
   • fakturačné
   • reklamačné
  • "Hodnoty":
   • podpora
   • faktury
   • reklamacie
  • "Identifikátor": oddelenie
 2. Textové pole pre zadanie popisu problému sa zobrazí len v prípade, že návštevník v prvej položke vyberie možnosť "technická podpora".
  • "Názov parametra": Popis problému
  • "Vstupné pole parametru": veľké textové pole (textarea)
  • "Podmienka zobrazenia": oddelenie=podpora
 3. Pole pre zadanie čísla faktúry sa zobrazí len v prípade, že návštevník v prvej položke vyberie možnosť "reklamačné" alebo možnosť "fakturačné".
  • "Názov parametra": Číslo faktúry
  • "Vstupné pole parametru": textové pole (input)
  • "Podmienka zobrazenia": oddelenie=faktury,reklamacie

Externý formulár

na stránky môžete vložiť akýkoľvek externý plugin na formuláre napr.:

Bližšie informácie pre vloženie externého kódu na stránky nájdete v nápovede Ako vložiť vlastný kód na stránku? (iframe, html, javascript).
Ohľadom implementácie, či nastavenia externých skriptov je však nutné sa obrátiť na podporu poskytovateľa skriptov, keďže technickú podporu poskytujeme len v rámci funkcionalít, ktoré sú v systéme WEXBO® implementované.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00