Ako pridať formulár na stránky?

Vytvorenie a nastavenie formulára

 1. je nutné najskôr formulár vytvoriť v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre. V pravo hore pod tlačítkom Pridať formulár vytvoríte a nastavíte formulár.
 2. vytvorenému formuláru je nutné pridať položky. V riadku vytvoreného formulára kliknite na ikonku Upraviť položky, kde následne v vpravo hore pod tlačítkom Pridať položku môžete pridávať položky pre daný formulár.

Vloženie formulára do článku

Vytvorený formulár je možné pridať do akéhokoľvek článku, ktorý máte vytvorený v niektorej z menu položiek. V sekcii Články / Články, si do požadovanej menu položky pridajte nový článok, alebo ak máte článok už vytvorený kliknite na úpravu daného článku. V úprave článku, v záložke Pluginy vyberte v položke Formulár Váš pred-vytvorený formulár. Zaškrtávacie políčko (Umiestniť plugin do záložky pod článok.) vedľa položky, označte len v prípade, že chcete aby sa formulár zobrazoval v záložkách pod článkom. Po uložení zmien Uložiť sa formulár zobrazí v danom článku.

Všetky výsledky formulárov, ktoré užívatelia vyplnili vo formulári môžete nechať odoslať na email (ak to nastavíte vo formulári), alebo ich nájdete priamo v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre v úprave konkrétneho formulára po kliknutí vpravo hore na tlačítko  

Vloženie formulára k užívateľskému profilu

Vytvorený formulár je možné pridať k užívateľskému profilu v sekcii Užívatelia / Užívatelia po kliknutí vpravo hore pod tlačítkom  , kde v záložke Iné... je možné v položke "Formulár" vybrať pred-vytvorený formulár.

Vyplnený formulár sa zobrazí v užívateľskom profile v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave konkrétneho užívateľa v záložke Doplnkové údaje (len ak je vyplnený).
 • zobrazia sa aj užívateľovi po prihlásení sa na stránkach v jeho užívateľských nastaveniach

Vloženie formulára v objednávacom procese

Vytvorený formulár je možné pridať k procesu objednávania v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Doplnkový formulár v objednávacom procese", kde je možné vybrať pred-vytvorený formulár.

Vyplnený formulár sa zobrazí v objednávke v sekcii Eshop / Objednávky v úprave konkrétnej objednávky v záložke Doplnkové údaje (len ak je vyplnený)."
 • zobrazia sa aj užívateľovi po prihlásení sa na stránkach v jeho objednávkach ako aj v notifikačnom emaile

Vloženie formulára k produktu

V detaile produktu je možné zobraziť formulár: Otázka k produktu. Nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Sekcie detailu produktu", kde aktivujete možnosť "formulár: Otázka k produktu".

Pred-vytvorený formulár: Otázka k produktu je možné upraviť v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre

Vytvorenie formulára s výpočtom


 1. V sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre v úprave položiek požadovaného formulára (Upraviť položky) nastavte všetkým položkám formulára, ktoré budú súčasťou výpočtu v záložke Rozšírené nastavenia položku "Identifikátor".
 2. Rovnako je nutné v záložke Základné údaje v niektorých položkách, ktoré majú nastavenú položku "Vstupné pole parametru" na možnosť:
  • výberové pole (select)
  • výberové polia (radio)
  • zaškrtávacie polia (checkbox)
   nastaviť položku "Hodnoty", s ktorou sa bude vo výpočte počítať.
 3. Nakoniec pridajte do formulára nový parameter, kde v položke "Vstupné pole parametru" nastavte možnosť výpočet (výsledok) a do položky "Vzorec pre výpočet" požadovaný vzorec s použitím identifikátorov, ktoré ste zadali v parametroch formulára (napr: "(({width} * {height}) * 0.0001 * {color}) + {electric}").
 4. Parametrov typu "Vzorec pre výpočet" s rôznym vzorcom pre výpočet môže byť vo formulári aj viacero. Napr. jeden pre výpočet plochy a druhý pre výpočet ceny.

Nižšie uvádzame príklad výpočtu ceny (cenová ponuka s kalkuláciou) pre vertikálne žalúzie:

 • Vynásobením rozmerov šírky a výšky, ktoré zadá užívateľ získame celkovú plochu v cm2.
 • Výslednú plochu ďalej premeníme na m2 pomocou koeficientu 0.0001.
 • Plochu za m2 vynásobíme hodnotou (cenou za m2) vybranej farby užívateľom.
 • A nakoniec k cene prirátame hodnotu (poplatok) za elektrické ovládanie žalúzií.
Vzorec pre výpočet: (({width} * {height}) * 0.0001 * {color}) + {electric}

(vzor formulára na výpočet ceny vertikálnych žalúzií)

Externý formulár

na stránky môžete vložiť akýkoľvek externý plugin na formuláre napr.:

Bližšie informácie pre vloženie externého kódu na stránky nájdete v nápovede Ako vložiť vlastný kód na stránku? (iframe, html, javascript).
Ohľadom implementácie, či nastavenia externých skriptov je však nutné sa obrátiť na podporu poskytovateľa skriptov, keďže technickú podporu poskytujeme len v rámci funkcionalít, ktoré sú v systéme WEXBO® implementované.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00