Ako pridať formulár na stránky?

Vytvorenie a nastavenie formulára

 • je nutné najskôr formulár vytvoriť v sekcii DOPLNKY / PLUGINY v plugine "Formuláre". V pravo hore pod tlačítkom "PRIDAŤ FORMULÁR" vytvoríte a nastavíte formulár.
 • vytvorenému formuláru je nutné pridať položky. V riadku vytvoreného formulára kliknite na ikonku "Upraviť položky", kde následne v vpravo hore pod tlačítkom "PRIDAŤ PARAMETER" môžete pridávať položky pre daný formulár.

Vloženie formulára do článku


Vytvorený formulár je možné pridať do akéhokoľvek článku, ktorý máte vytvorený v niektorej z menu položiek. V sekcii ČLÁNKY / ČLÁNKY, si do požadovanej menu položky pridajte nový článok, alebo ak máte článok už vytvorený kliknite na úpravu daného článku. V úprave článku, v záložke PLUGINY vyberte v položke "Formulár" Váš pred-vytvorený formulár. Zaškrtávacie políčko ("Umiestniť plugin do záložky pod článok") vedľa položky, označte len v prípade, že chcete aby sa formulár zobrazoval v záložkách pod článkom. Po uložení zmien sa formulár zobrazí v danom článku.

Všetky výsledky formulárov, ktoré užívatelia vyplnili vo formulári môžete nechať odoslať na email (ak to nastavíte vo formulári), alebo ich nájdete priamo v sekcii DOPLNKY / PLUGINY / FORMULÁRE úprave konkrétneho formulára po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Zobraziť výsledky"


Vloženie formulára k užívateľskému profilu


Vytvorený formulár je možné pridať k užívateľskému profilu v sekcii UŽÍVATELIA / UŽÍVATELIA po kliknutí vpravo hore pod tlačítkom "Nastavenie užívateľského profilu", kde v záložke "INÉ..." je možné v položke "Formulár" vybrať pred-vytvorený formulár.

Vyplnený formulár sa zobrazí v užívateľskom profile v sekcii UŽÍVATELIA / UŽÍVATELIA / v úprave konkrétneho užívateľa / v záložke "DOPLNKOVÉ ÚDAJE"
 • zobrazia sa aj užívateľovi po prihlásení sa na stránkach v jeho užívateľských nastaveniach


Vloženie formulára v objednávacom procese


Vytvorený formulár je možné pridať k procesu objednávania v sekcii NASTAVENIA / ESHOP v položke "Doplnkový formulár v objednávacom procese", kde je možné vybrať pred-vytvorený formulár.

Vyplnený formulár sa zobrazí v objednávke v sekcii ESHOP / OBJEDNÁVKY / v úprave konkrétnej objednávky / v záložke "DOPLNKOVÉ ÚDAJE"
 • zobrazia sa aj užívateľovi po prihlásení sa na stránkach v jeho objednávkach ako aj v notifikačnom emaile


Vloženie formulára k produktu


Pre aktiváciu formulára "Otázka k produktu" v detaile je nutné v sekcii NASTAVENIA / ESHOP v položke "Sekcie detailu produktu:" aktivovať pole "formulár: Otázka k produktu".

Pred-vytvorený formulár "Otázka k produktu" je možné upraviť v sekcii DOPLNKY / PLUGINY / FORMULÁRE


Vytvorenie formulára s výpočtom


 • V sekcii DOPLNKY / PLUGINY v plugine "Formuláre" v úprave parametrov požadovaného formulára nastavte všetkým parametrom formulára, ktoré budú súčasťou výpočtu položku "Identifikátor" v záložke ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA.
 • Rovnako je nutné v niektorých parametroch, ktoré majú nastavenú položku "Vstupné pole parametru" na možnosť výberové a zaškrtávacie pole nastaviť položku "Hodnoty", s ktorou sa bude vo výpočte počítať.
 • Nakoniec pridajte do formulára nový parameter, kde v položke "Vstupné pole parametru" nastavte možnosť "výpočet (výsledok)" a do položky "Vzorec pre výpočet" požadovaný vzorec s použitím identifikátorov, ktoré ste zadali v parametroch formulára (napr: "(({width} * {height}) * 0.0001 * {color}) + {electric}").
 • Parametrov typu výpočet (výsledok) so rôznym vzorcom pre výpočet môže byť vo formulári aj viacero. Napr. jeden pre výpočet plochy a druhý pre výpočet ceny.

Nižšie uvádzame príklad výpočtu ceny (cenová ponuka s kalkuláciou) pre vertikálne žalúzie:
 • Vynásobením rozmerov šírky a výšky, ktoré zadá užívateľ získame celkovú plochu v cm2.
 • Výslednú plochu ďalej premeníme na m2 pomocou koeficientu 0.0001.
 • Plochu za m2 vynásobíme hodnotou (cenou za m2) vybranej farby užívateľom.
 • A nakoniec k cene prirátame hodnotu (poplatok) za elektrické ovládanie žalúzií.

Vzorec pre výpočet: (({width} * {height}) * 0.0001 * {color}) + {electric}


(vzor formulára na výpočet ceny vertikálnych žalúzií)


Externý formulár


na stránky môžete vložiť akýkoľvek externý plugin na formuláre napr.:

Bližšie informácie pre vloženie externého kódu na stránky nájdete v nápovede.
Ohľadom implementácie, či nastavenia externých skriptov je však nutné sa obrátiť na podporu poskytovateľa skriptov, keďže technickú podporu poskytujeme len v rámci funkcionalít, ktoré sú v systéme WEXBO® implementované.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00