line

Heureka je jeden z najznámejších porovnávačov produktov na Slovensku a v Čechách. Vaše produkty môžete zverejniť na Heureke zadarmo (Free), prípadne je možné ich podporiť prostredníctvom spoplatnenej služby (PPC), kedy je zobrazovanie Vašich produktov čiastočne zvýhodnené. Pre registráciu Vášho obchodu na Heureke použite odkaz tu:

Všetky služby spravujete priamo v administrácii Heureky, pričom v systéme WEXBO® môžete nastaviť následovné služby:

Prepojenie produktov

 • XML súbor pre Heureku vytvoríte v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko Pridať XML feed kde vyberiete požadovaný porovnávač Heureka. Nová položka bude obsahovať URL adresu na XML súbor, ktorý v administrácii Heureky v sekcii "Správa e-shopov" / "Prehľad" / "Upraviť obchod" vložíte do položky "Url XML importu". Následne si porovnávač produkty z XML feedu bude v určitých intervaloch načítavať.
 • Pred vygenerovaním súboru je nutné daný plugin požadovane nastaviť kliknutím na tlačítko  , pričom odporúčame si pozorne prečítať všetky nápovedy v danej sekcii.
 • V prípade, že pre XML feed nepoužijete automatické generovanie XML súboru v položke "Typ aktualizácie", pri zmene produktov je nutné v XML feed v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed manuálne aktualizovať tlačítkom  .
 • Taktiež odporúčame v sekcii Produkty / Kategórie v úprave kategórií pre každú kategóriu nastaviť v záložke Iné... položku "Heureka.sk kategorizovanie" alebo "Heureka.cz kategorizovanie".
 • Pokiaľ do názvu produktu vkladáte vedľajšie texty (napr.: AKCIA, +nabíjačka...), pre Heureku je dôležité mať text bez týchto textov. Pre vloženie čistého názvu produktu využite v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Rozšírené pole "Presný názov produktu"
 • V prípade, že niektoré produkty nechcete v porovnávači zobrazovať, v sekcii Produkty / Produkty v úprave požadovaného produktu v záložke Právomoci aktivujte položku "Nezobrazovať v XML feede".

Overené zákazníkmi

 • Službu "Overené zákazníkmi" je možné aktivovať v sekcii Doplnky / Pluginy / Heureka po pridaní kľúča do položky "Tajný kľúč". Tým sa aktivuje funkcionalita, ktorá pri každej vytvorenej objednávke odošle informácie o objednávke porovnávaču Heureka.
 • Pre zobrazenie widgetu "Overené zákazníkmi" je nutné zadať aj kľúč do položky "Verejný kľúč".
 • Podrobné informácie kde získate kľúče nájdete v nápovede daných položiek. Odporúčame si pozorne prečítať celú nápovedu v sekcii.
Widget "Overené zákazníkmi" sa zobrazí až keď na portáli Heureka dosiahnete určitý počet merania "Overené zákazníkmi", následne Vám príde email o dosiahnutí tohoto počtu a možnosti zverejnenia widgetu.

Recenzie zákazníkov

Na stránkach je možné zobraziť aj posledné recenzie zákazníkov z Heureky. V sekcii Doplnky / Pluginy / Heureka recenzie, do ktorého sa Vám načítajú posledné recenzie z Heureky. Nakoniec v sekcii Doplnky / Moduly / Heureka recenzie, ktorý umiestnite na požadovanú pozíciu na stránke. Daná možnosť je dostupná len pre varianty E-shop Premium.

Meranie konverzií

Službu na zisťovanie koľko zákazníkov vytvorilo objednávku vďaka Heureke. Službu je možné aktivovať v sekcii Doplnky / Pluginy / Meranie konverzií po kliknutí na tlačítko Pridať konverziu, vybraní požadovanej Heureky a zadaní položky "Unikátne ID". Odporúčame si pozorne prečítať nápovedu v danej sekcii.

Dostupnostný XML súbor

 • V prvom rade je nutné v sekcii Nastavenia / Eshop kliknúť v položke "Informácie o doručení" a správne nastaviť všetky položky.
 • Rovnako je nutné v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko   nastaviť položku "ID predajňe". Dané ID nájdete v administrácii Heureky v sekcii "Správa e-shopov" / "Prehľad" / "Upraviť pobočky" v položke "Depot ID pre dostupnostný XML súbor".
 • XML súbor pre Heureku vytvoríte v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko Pridať XML feed kde v položke [ITEM]1328[/ITEM] vyberiete možnosť Nezaradené a následne v položke [ITEM]1330[/ITEM] vyberiete požadovaný dostupnostný XML feed pre porovnávač Heureka. Nová položka bude obsahovať URL adresu na XML súbor, ktorý v administrácii Heureky v sekcii "Správa e-shopov" / "Prehľad" / "Upraviť obchod" vložíte do položky "URL dostupnostného XML". Následne si porovnávač produkty z XML feedu bude v určitých intervaloch načítavať.

Heureka košík s API

Danú službu aktuálne náš systém nepodporuje. Využiť je tak možné len Heureka košíku bez API, kedy všetky objednávky riešite priamo v administrácii Heureky.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00