Ako hromadne importovať databázu produktov?

Hromadný import produktov do databázy je možný len za pomoci štruktúrovaného súboru, ktorý musí mať štruktúru popísanú v tabuľke nižšie. Produkty následne importujete/aktualizujete cez administráciu v sekcii Nastavenia / Databázy.

Základné podmienky

 • Maximálna veľkosť súboru pre import je 2MB. Ak máte súbor väčší, je treba ho rozdeliť a importovať na viackrát.
 • Súbor pre import odporúčame mať uložený v kódovaní UTF-8 (bez BOM).
 • Súbor pre import môže byť len typu CSV, XML, XLS, XLSX alebo JSON, pričom odporúčame používať typ CSV, keďže ostatné formáty sú do formátu CSV konvertované.
 • V testovacej prevádzke je možné importovať maximálne 300 produktov. Pre import väčšieho množstva produktov, je nutné prejsť do ostrej prevádzky.
 • Importný súbor z iného redakčného systému je nutné upraviť podľa nižšie uvedených špecifikácií.
 • Hromadný import rozlišuje súbor (pole) pre IMPORT NOVÉHO PRODUKTU a súbor (pole) pre IMPORT UPDATE PRODUKTU.
 • Príklady na to ako by mal vyzerať importnú súbor sú uvedené nižšie aj s odkazom na stiahnutie importných súborov.
 • Ak sa Vám naimportujú produkty so skomolenými slovami, ktoré mali diakritiku, prípadne sa nesprávne importovali položky, pravdepodobne je to spôsobené nesprávnym nastavením kódovania súboru. Napr. Microsoft Excel ukladá súbory v kódovaní WINDOWS-1252 (ASCI), aj napriek tomu, že systém takéto kódovanie podporuje a pred importom súbor automaticky prekonvertujte do kódovania UTF-8, odporúčame, aby už vstupný súbor mal kódovanie UTF-8 (bez takzvaného BOM).
 • Pozor na častú chybu s dvomi rovnakými parametrami (stĺpcami) v súbore. Je nutné, aby každý parameter (stĺpec) bol v súbore iba raz, aby bol unikátny, v opačnom prípade to spôsobí nesprávne importovanie položiek.
 • Ak chcete aktualizovať pri produktoch len konkrétne položky/stĺpce, do importného súboru vkladajte len dané stĺpce. V opačnom prípade sa Vám zmenia položky všetkých stĺpcov, ktoré sú v súbore. Ak chcete napríklad len zmeniť názvy produktov, do importného súboru vložte len stĺpce CODE alebo ID pre identifikáciu produktu, ktorý chcete aktualizovať a stĺpec TITLE (názov produktu).
 • Nasledujúce možnosti nie je možné hromadne importovať/aktualizovať: subvarianty, viacjazyčnosť, prílohy. Dané možnosti je možné upravovať len jednotlivo v úprave konkrétneho produktu.

Ako hromadne importovať produkty dodávateľa

Ak máte importný súbor od Vášho dodávateľa je pravdepodobné, že súbor nie je v takej štruktúre, ako to vyžaduje systém WEXBO®. Dobrou správou je, že systém dokáže z veľkej časti importovať produkty aj v inej štruktúre. Systém tak ponúka niekoľko možností ako importovať produkty od Vášho dodávateľa.

 • Upraviť importný súbor podľa štruktúry WEXBO® - súbor od dodávateľa si stiahnete a jeho štruktúru upravíte podľa požiadaviek systému WEXBO® uvedené v nápovede nižšie, alebo o úpravu požiadate samotného dodávateľa.
 • Heureka XML - veľa dodávateľov má štruktúru svojho importného súboru rovnakú štruktúre porovnávača produktov Heureka. Systém WEXBO® takýto súbor bez problémov importuje. Pred procesom importu stačí vybrať šablónu "Heureka".
 • ShopAPI.cz - okrem toho, že má služba ShopAPI už vlastnú databázu dodávateľov, ktorú môžete pre svoj eshop využiť, môžete tiež požiadať o implementáciu práve Vášho dodávateľa. Následne pre import produktov, použijete poskytnutý importný súbor so štruktúrou ShopAPI, ktorú systém WEXBO® podporuje. Pred procesom importu stačí vybrať šablónu "ShopAPI"..
 • Použitie vlastnej šablóny - použiť je možné aj priamo importný súbor dodávateľa, bez predošlých úprav. Pri procese importu do systému WEXBO® v prípade, že daný súbor systém načíta najprv pridelíte stĺpce s hodnotami požadovaným položkám a prípadne vytvoríte akcie na zmenu hodnôt v stĺpcoch, aby vyhovovali štruktúre systému WEXBO®. Ak dodávateľ v importom súbore pre názov produktu používa názov stĺpca napr. "product_name" jednoducho daný stĺpec pridelíte práve položke "Názov produktu". Aby, hodnoty v stĺpcoch sedeli so štruktúrou systému WEXBO®, je možné ich nechať hromadne upraviť pomocou akcií. Ak dodávateľ v importnom súbore pre položku "Dostupnosť" používa napr. hodnotu "skladom", stačí vytvoriť akciu na zmenu hodnoty na "instock". Vyhovujúce akcie sa ešte pred importom aplikujú na všetky hodnoty pre vybraný stĺpec. Vytvorenú šablónu s akciami následne uložíte pre ďalší import alebo aktualizáciu produktov. Pri ďalšom importe tak nebude nutné znovu priraďovať stĺpce položkám, či vytvárať akcie.

Import nového produktu

Pre import nových produktov je nutné mať vyplnené stĺpce TITLE, CTG a stĺpec ID musí ostať prázdny alebo nezadaný. Ostatné stĺpce sú ľubovolné, ak nebudú zadané, nastaví sa pre ne predvolená hodnota daného stĺpca.

Update, aktualizácia produktu

Pre aktualizáciu produktov je nutné mať vyplnené stĺpce ID alebo CODE produktu, ktorý chcete aktualizovať. Ostatné stĺpce sú ľubovoľné, ak nebudú zadané, nebudú sa aktualizovať. Ak však stĺpce budú zadané a budú prázdne, aktualizuje sa dané prázdne pole.

Príklad štruktúry CSV (oddelené čiarkami) súboru pre import (import_example.csv)

code;title;price;price_old;pieces;availability;warranty;man;ctg;description
NL255r8g;"MacBook Pro 15""";2499.000;2999.000;20;;24;Apple;Notebooky|Pre hráčov;Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...
RI018jw;iPhone 5 16GB biely;699.000;0;0;2015-02-16;12;Apple;Telefóny|Smartfóny;Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...

Príklad štruktúry XML (štruktúrované dáta) súboru pre import (import_example.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<items>
<item>
<code>NL255r8g</code>
<title>MacBook Pro 15"</title>
<price>2499.000</price>
<price_old>2999.000</price_old>
<pieces>20</pieces>
<warranty>24</warranty>
<man>Apple</man>
<ctg>Notebooky|Pre hráčov</ctg>
<description>Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...</description>
</item>
<item>
<code>RI018jw</code>
<title>iPhone 5 16GB biely</title>
<price>699.000</price>
<availability>2015-02-16</availability>
<warranty>12</warranty>
<man>Apple</man>
<ctg>Telefóny|Smartfóny</ctg>
<description>Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...</description>
</item>
</items>

Príklad štruktúry JSON (štrukturované dáta) súboru pre import (import_example.json)

[
{
"code": "NL255r8g",
"title": "MacBook Pro 15\"",
"price": 2499.000,
"price_old": 2999.000,
"pieces": 20,
"warranty": 24,
"man": "Apple",
"ctg": "Notebooky|Pre hráčov",
"description": "Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core..."
},
{
"code": "RI018jw",
"title": "iPhone 5 16GB biely",
"price": 699.000,
"availability": "2015-02-16",
"warranty": 12,
"man": "Apple",
"ctg": "Telefóny|Smartfóny",
"description": "Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový..."
}
]

Príklad štruktúry XLS, XLSX (zošit programu Excel) súboru pre import (import_example.xlsx)

codetitlepriceprice_oldpiecesavailabilitywarrantymanctgdescription
NL255r8gMacBook Pro 15"2499.0002999.0002024AppleNotebooky|Pre hráčovNotebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...
RI018jwiPhone 5 16GB biely699.000002015-02-1612AppleTelefóny|SmartfónyApple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...

Popis štruktúry súboru pre import

Kód stĺpcaPredvolená hodnotaMožné hodnotyPopis
idautomaticky100000 - 199999Unikátne ID produktu. Ak vytvárate nový(é) produkt(y) je treba nechať toto pole prázdne (nezadávať ho), systém automaticky vytvorí pre produkt ID v poradí. Ak naopak robíte UPDATE produktu je treba doň zadať správne ID produktu. ID môže byť len v rozmedzí 100000 - 199999.
code(max 25 znakov)Kód produktu, je váš vlastný unikátny kód produktu, napríklad od dodávateľa. Jedná sa o dôležitý údaj ak budete v budúcne produkt napríklad aktualizovať. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
ean(max 15 znakov)EAN kód - číslo čiarového kódu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
isbn(max 30 znakov)ISBN - medzinárodné štandardné číslo knihy. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
pn(max 25 znakov)Part number - číslo produktu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
sn(max 30 znakov)Serial number - sériové číslo. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
titlePOVINNÝ ÚDAJ!(max 150 znakov)Názov produktu. Pri vytváraní nového produktu sa jedná o povinný údaj, ak pole nebude vyplnené produkt nebude vytvorený. Pri UPDATE produktu je údaj NEPOVINNÝ!
active10 - 1Aktivita, zobrazovanie produktu. Ak pri vytváraní produktu pole nieje vyplnené, berie sa do úvahy predvolená hodnota a teda 1.
 • 0 - neaktívny produkt
 • 1 - aktívny produkt
price0.0000.000 - 999999.999Cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).
price_purchase0.0000.000 - 999999.999Nákupná cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).
price_old0.0000.000 - 999999.999Bežná cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).
margin00.0 - 999.0Percentuálna marža produktu. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 2).
rebate00 - 99Percentuálna zľava produktu.
pieces00 - 9999Počet kusov (metrov,...) produktu skladom. Ak je daná hodnota 0 produkt nieje skladom a pre dostupnosť sa berú do úvahy ostatné hodnoty (do dní, dátum, na objednanie). Ak je hodnota vyššia ako nula, produkt bude mat uvedenú dostupnosť: SKLADOM.
unit0IDID metrickej skladovej jednotky (kusov, metrov,...). Ak je daná hodnota 0 počet produktu je v kusoch (ks). ID jednotiek nájdete v sekcii PRODUKTY / MERNÉ JEDNOTKY.
availabilityunavailableunavailable, outofstock, instock, preorder, question, 1 - 30, 0000-00-00Dostupnosť po vyskladnení. Možné hodnoty:
 • unavailable - nedostupný (hodnota môže byť aj 0)
 • outofstock - vypredaný
 • instock - skladom
 • preorder - na objednanie
 • question - na otázku
 • 1 až 30 - do X dní (počet dní do dodania produktu)
 • 0000-00-00 - predbežný dátum naskladnenia (RRRR-MM-DD)
imagehttp://...|/files/...Obrázky - URL odkazy na obrázky produktu oddelené znakom "|" (bez úvodzoviek).
URL odkaz na súbor obrázku musí končiť príponou JPG, JPEG, PNG alebo GIF. Odporúča sa používať obrázky vo formáte JPG, keďže ostatné typy sa budú do JPG formátu konvertovať, čo môže predĺžiť čas importu, či zhoršiť kvalitu obrázku.
URL odkaz na obrázok môže byť externý alebo lokálny. Odporúča sa používať odkazy na lokálne obrázky, ktoré si vopred nahráte do určitého adresára v systéme. Import tak bude omnoho rýchlejší, keďže sa nebude musieť čakať na stiahnutie obrázku od dodávateľa.
Príklady odkazov:
 • externý: "http://dodavatel.com/obrazok.jpg" (bez úvodzoviek)
 • lokálny: "/files/other/obrazok.jpg" (bez úvodzoviek)

Pri opakovanom importe, resp. aktualizácií položiek, ak nechcete meniť obrázok odporúčame zmazať dané pole v položke, aby sa proces importu obrázku zbytočne neopakoval.
Pri importe obrázkov, môže import trvať aj niekoľko minút, v závislosti na počte importovaných položiek, rýchlosti uploadu Vášho dodávateľa a formátu obrázkov.
warranty00, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 88, 99Záruka produktu uvedená v mesiacoch.
 • 0 - bez uvedenia záruky (pri produkte sa nezobrazuje)
 • 3 - 3 mesiace
 • 6 - 6 mesiacov
 • 12 - 1 rok
 • 24 - 2 roky
 • 36 - 3 roky
 • 48 - 4 roky
 • 60 - 5 rokov
 • 72 - 6 rokov
 • 84 - 7 rokov
 • 96 - 8 rokov
 • 108 - 9 rokov
 • 120 - 10 rokov
 • 88 - doživotná záruka
 • 99 - bez záruky
weight0.0000.000 - 9999.000Hmotnosť produktu v kilogramoch. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).
action1 - 7Priradenie štítku k produktu.
 • 1 - novinka
 • 2 - akcia
 • 3 - bomba cena
 • 4 - darček k produktu
 • 5 - výpredaj
 • 6 - náš tip
 • 7 - bazár
supplier0ID alebo (max 50 znakov)ID alebo názov dodávateľ produktu. Zadané môže byť ID už vytvoreného dodávateľa (nájdete v sekcii PRODUKTY / DODÁVATELIA) alebo názov dodávateľa, kedy systém automaticky vytvorí nového alebo podľa názvu dodávateľa priradí.
man0ID alebo (max 50 znakov)ID alebo názov výrobcu produktu. Zadané môže byť ID už vytvoreného výrobcu (nájdete v sekcii PRODUKTY / VÝROBCOVIA) alebo názov výrobcu, kedy systém automaticky vytvorí nového alebo podľa názvu výrobcu priradí.
man_linkhttp://www... (max 250 znakov)URL odkaz na detail produktu u výrobcu.
ctgPOVINNÝ ÚDAJ!ID alebo (max 50 znakov) / Obuv|Pánska|SandáleKategórie produktov. Zadané môže byť ID už vytvorenej kategórie (nájdete v sekcii PRODUKTY / KATEGÓRIE) alebo názov kategórie, kedy systém automaticky vytvorí novú alebo podľa názvu kategóriu priradí. Cesta ku kategórií produktu musí byť úplná, teda nie je možné zadať len poslednú vnorenú kategóriu. Položky (názov, ID kategórie) musia byť oddelené znakom "|" (bez úvodzoviek). Pri UPDATE produktu je údaj NEPOVINNÝ!
 • Maximálne je možné vytvoriť 4 úrovne kategórií. Teda napr.: Počítače|Notebooky|Ultrabooky|Dotykové
descriptionkrátky popisKrátky popis produktu. Čistý text, bez HTML TAGov, ktorého časť sa zobrazí aj pri kategorizovaní čo vyhľadávaní produktu.
texttextŠtruktúrovaný, rozšírený popis produktu, s použitím HTML TAGov.
title_seoSEO názov produktuNázov produktu zobrazujúci sa v HTML tagu TITLE. Ak pole nebude vyplnené v danom tagu sa zobrazí názov produktu.
keywordsslová oddelené čiarkouKľúčové slová produktu oddelené čiarkou.
tagsslová oddelené medzerouPomocné slová pre vyhľadávanie oddelené medzerou.
relatedID,ID,ID...Súvisiace produkty. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.
similarID,ID,ID...Podobné produkty. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.
accessoriesID,ID,ID...Príslušenstvo. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.
giftID,ID,ID...Darčeky k produktu. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.
position00 - 99999Poradové číslo produktu pre vlastné zoraďovanie.
title_exactštruktúrovaný názov produktuŠtruktúrovaný názov produktu pre niektoré XML feedy.
xml_cpc00 - 500Maximálna cena za preklik pre XML feedy.
xml_hidden00 - 1Aktivovanie nezobrazovania produktu v XML feedoch (boolean hodnota).
 • 0 - neaktívne (produkt sa v XML feedoch zobrazí)
 • 1 - aktívne (produkt sa v XML feedoch nezobrazí)
not_for_sale00 - 1Aktivovanie zakázania objednania produktu (boolean hodnota).
 • 0 - neaktívne (produkt bude možné objednať)
 • 1 - aktívne (produkt nebude možné objednať)
selected0ID,ID,ID,...Aktivovanie zobrazovania produktu v určitom module "Vybraný tovar". Zadávate ID modulov oddelené čiarkou. ID modulu nájdete v úprave modulu v položke "ID pre import".
coupons00 - 1Zakázanie použitia kupónu alebo zľavy na produkt (boolean hodnota).
 • 0 - neaktívne (na produkt je možné využiť kupón/zľavu)
 • 1 - aktívne (na produkt nie je možné využiť kupón/zľavu)
points00 - 1Zakázanie použitia vernostných bodov na produkt (boolean hodnota).
 • 0 - neaktívne (na produkt je možné využiť vernostné body)
 • 1 - aktívne (na produkt nie je možné využiť vernostné body)
price_displaynormalnormal,notshow,question,agreementZobrazovanie ceny produktu.
 • normal - cena produktu sa bude zobrazovať
 • notshow - cena produktu sa nezobrazí
 • question - namiesto ceny produktu sa zobrazí výraz "na otázku"
 • agreement -namiesto ceny produktu sa zobrazí výraz "dohodou"
pack00 - 9999Počet (ks) v balení.
dimensionsWIDTHxHEIGHTxDEPTHRozmery produktu v centimetroch (šírka x výška x hĺbka). Rozmery zadávajte oddelené čiarkou alebo písmenom "x" bez medzier. Pre desatinné číslo môže byť použitá len bodka (maximálny počet desatinných miest je 2).
price_allow_groupID,ID,ID,...Povoliť zobrazenie ceny produktu len určitým skupinám užívateľov. ID užívateľských skupín oddelené čiarkou. ID užívateľskej skupiny nájdete v administrácií v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY v úprave konkrétnej skupiny. Pre užívateľskú skupinu "Neregistrovaný užívateľ" je nutné použiť hodnotu 0.
allow_groupID,ID,ID,...Povoliť zobrazenie produktu len určitým skupinám užívateľov. ID užívateľských skupín oddelené čiarkou. ID užívateľskej skupiny nájdete v administrácií v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY v úprave konkrétnej skupiny. Pre užívateľskú skupinu "Neregistrovaný užívateľ" je nutné použiť hodnotu 0.
parametersRzlíšenie¦1920x1080|Pam䝦8.5|Bluetooth¦1Parametre produktu.
 • Skupiny parametrov sú oddelené znakom "|".
 • Názvov parametru od hodnoty je oddelený dvojbodkou alebo znakom "¦".
 • Pre parameter typu "číslo" desatinnú čiarku zadávajte pomocou bodky.
 • Pre parameter typu "boolean" pre hodnotu "áno" zadávajte číslo 1 a pre hodnotu "nie" zadávajte číslo 0.

  Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00