line

Systém WEXBO® je prioritne vyvíjaný pre maloobchod (B2C), no veľa užívateľov ho využíva práve pre svoj veľkoobchod (B2B) prípadne súčasne pre svojich maloodberateľov aj veľkoodberateľov (B2C & B2B). Uvedieme si niekoľko možností ako využívať systém aj pre B2B a pre aký model eshopu je možné funkciu využiť.

Model eshopu

Model B2C - bežný maloobchodný eshop dostupný pre všetkých

Jedná sa o klasický eshop pre maloodberateľov. V tejto nápovede sa mu venovať nebudeme.

Model B2B - uzamknutý veľkoobchodný eshop len pre overených klientov

Táto možnosť je pomerne bežné pri veľkoobchodnom predaji, kedy prístup na eshop majú len zákazníci s overenou firmou. Tento model je pomerne jednoduché nastaviť, nakoľko všetky nastavenia sa týkajú len Vašich veľkoodberateľov.

Model B2C & B2B - maloobchod a veľkoobchod v jednom eshope

Tento model je ideálny v prípade, že maloobchod je Vašim hlavným podnikateľským zámerom, no máte niekoľko VIP zákazníkov, ktorých je možné považovať za veľkoodberateľov a chcete im nastaviť výrazne nižšie veľkoobchodné ceny oproti maloobchodným.

V prípade, že Vám nevyhovuje tento model v jednom eshope je možné si vytvoriť druhý eshop a rozdeliť tak eshopy na B2C a B2B s rôznymi nastaveniami. V prípade, že sú eshopy vedené na jeden subjekt odporúčame nastaviť si rôzne číslovanie objednávok v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Generovanie čísla objednávok" a faktúry vytvárať v externej službe aby sa dodržala postupnosť číslovania faktúr. Možnosť prepínať sa medzi administráciami nastavujete podľa nápovedy Správa viacerých stránok/profilov

Uzamknúť prístup na eshop

V prípade, že chcete prístup na eshop povoliť len pre svojich overených odberateľov je možné eshop uzamknúť podľa nápovedy Je možné si uzamknúť prístup na svojich stránkach?

 • Vhodné pre model B2B
Informácie z nápovedy položky "Zablokovať web PIN kódom"

Zablokovať web PIN kódom - na Vaše stránky sa budete môcť dostať len zadaním správneho PIN kódu. PIN kód môže obsahovať len číslice bez medzier či špeciálnych znakov.

Vytvoriť a nastaviť skupinu užívateľov

Skupiny užívateľov vytvárate v sekcii Užívatelia / Skupiny.

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy sekcie

Okrem prednastavených skupín možno vytvárať ďalšie vlastné skupiny. Týmto skupinám je ďalej možné priradiť konkrétnu zľavu, produkt, kategóriu, menu položku, článok alebo modul. Povoliť alebo zakázať vstup do administrácie a jej konkrétnych častí. Uistite sa však, či jednotlivé práva vstupu do administrácie a teda aj možnosť manipulovania (vytvárania/úprav/mazania článkov/produktov) povoľujete správnej skupine užívateľov. V ESHOP Premium môžete nastaviť cenové hladiny pre každý produkt rôznej skupine.

 • Novú skupinu užívateľov je možné vytvoriť tlačítkom vpravo Pridať skupinu.
 • Vytvorené skupiny užívateľov prideľujete užívateľom v sekcii Užívatelia / Užívatelia.
 • Pre správu skupín užívateľov použite stĺpec Akcie.

Pre vytvorenie užívateľov s právomocami v administrácii viac informácii na Môže mať web/eshop viac správcov s rôznymi právomocami?

Do administrácie sa všetky skupiny okrem administrátora dostanú len v ostrej prevádzke a to len cez adresu "http://admin.vasadomena.sk". Teda NIE už cez adresu všeobecného prístupu do administrácie "http://admin.wexbo.com".

Zľava pre skupinu užívateľov

Zľavu pre skupinu užívateľov nastavujete v sekcii Užívatelia / Skupiny v úprave konkrétnej skupiny v položke "Zľava (%)".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy položky "Zľava (%)"

Zľava (%) - určuje, akú zľavu v % bude mať daná skupina na produkty v eshope. VÝNIMKA: Ak je v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Právomoci položka "Zakázať kupóny/zľavy" aktívna, tak sa na daný produkt Zľava nevzťahuje.

Keďže informácie o zľave užívateľa sa načítava len pri prihlasovaní užívateľa, pre aktuálne prihlásených užívateľov sa zmeny prejavia až po ich opätovnom prihlásení.

Nadradená zľava - priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej zľavy.

Množstevné zľavy

Zľavy vytvárate v sekcii Eshop / Zľavy, viac informácii v nápovede Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? v časti "Množstevná a objemová zľava alebo darček k objednávke".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy sekcie

Vytvorte si množstevné a objemové zľavy alebo darček k objednávke. Zľavy sa uplatnia pri konečnom objednávaní tovaru v košíku, pri vyhovení zadaných limitov a parametrov.

PríkladMnožstevná zľava: Ak si zákazník vloží do košíka napr.: 10ks produktov získa percentuálnu zľavu na celú objednávku alebo darček k objednávke.
PríkladObjemová zľava: Ak si zákazník vloží do košíka produkty v celkovej hodnote napr.: 100 EUR získa percentuálnu zľavu na celú objednávku alebo darček k objednávke.

Viac informácii v nápovede Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope?

 • Zľavu vytvoríte kliknutím vpravo hore na tlačítko Pridať zľavu.
 • Zľava sa uplatní z celkovej sumy objednávky (vynímajúc cenu dopravy a platby) a to maximálne do nulovej ceny objednávky.
 • Zľavu nemožno uplatniť na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Zľavu nemožno uplatniť na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľavu nemožno uplatniť na produkty, na ktorých už je uplatnený zľavový kupón.
 • Zľavu si môžu uplatniť len registrovaný užívatelia, ktorý nemajú aktívnu užívateľskú alebo skupinovú zľavu.
 •   - Aktívna zľava.
 •   - Neaktívna zľava alebo je zľava mimo dátumu platnosti.

Nastaviť rôzne ceny produktov pre skupinu užívateľov

Informácie nájdete v nápovede Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? v časti "Cena pre skupiny".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy sekcie

Potrebujete v eshope nastaviť veľkoobchodné a maloobchodné ceny na konkrétne produkty? V produkte je možné zadať len jednu základnú cenu "Cena". Je však možné pre konkrétne skupiny užívateľov cez Cena pre skupiny nastaviť navýšenie alebo zníženie ceny z tejto základnej ceny poprípade nastaviť inú cenu bez závislosti na základnej cene. Jedná sa teda o nastavenie ceny produktu pre rôzne skupiny užívateľov vypočítanej zo základnej ceny produktu.

Možnosť cenových hladín pre užívateľské skupiny je dostupná len pre variant "ESHOP Premium".
PríkladPre skupinu užívateľov "Veľkoodberateľ" sa budú ceny produktov v eshope zobrazovať o 10% nižšie od základnej ceny. Prípadne nastavíte vlastnú cenu.

Názov - Názov užívateľskej skupiny. Skupiny užívateľov vytvárate a spravujete v sekcii Užívatelia / Skupiny.

Hodnota - Nastavenie hodnoty, ktorá sa zmení/pripočíta/odpočíta k základnej cene produktu alebo sa základná cena produktu percentuálne navýši/poníži na základe vybranej možnosti v stĺpci Typ. Ak nie je vybraná možnosť zmeniť na je možné zadať aj mínusovú hodnotu. Ak bude zadaná hodnota 0, príplatok skupiny neovplyvní cenu produktu.

Hodnota sa v percentách zadáva len v prípade, že je v stĺpci Typ vybraná možnosť percentuálne navýšiť o.

V prípade, že ste platcom DPH a súčasne máte v stĺpci Typ vybranú možnosť pripočítať alebo zmeniť na, hodnota sa zadáva v tvare bez DPH alebo s DPH na základe nastavení položky "DPH", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare bez DPH s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru s DPH nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

Typ - Pomocou uvedených možností môžete meniť cenu vybranej užívateľskej skupine.

 • pripočítať

  pôvodná cena produktu bude navýšená alebo ponížená o hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota, minimálne však na cenu 0. (Napr.: pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná cena znížená o 20)

  Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

 • zmeniť na

  pôvodná cena produktu bude zmenená na hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota. (Napr.: pri zadaní hodnoty 20 bude pôvodná cena zmenená na 20)

  Zadaná hodnota musí byť vyššia, alebo rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

 • percentuálne navýšiť o

  pôvodná cena produktu bude navýšená alebo ponížená o percentuálnu hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota, minimálne však na cenu 0. (Napr.: pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná cena znížená o 20%)

  Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

PríkladAk napríklad chcete aby pre vybranú užívateľskú skupinu bola pôvodná cena produktu znížená o 10% nastavíte do riadku požadovanej skupiny nasledujúce nastavenia:

 • Riadok vybranej skupiny
  • Hodnota "-10"
  • Typ percentuálne navýšiť o

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Zobrazovať ceny produktov len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Právomoci v položke "Zobraziť cenu len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup k cene daného produktu.

 • Vhodné len pre model B2B
Informácie z nápovedy položky "Zobraziť cenu len skupinám"

Zobraziť cenu len skupinám - cena daného produktu sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, cena produktu sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, cena produktu sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

Zobrazovať produkty len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Právomoci v položke "Zobraziť len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup k danému daného produktu.

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len skupinám"

Zobraziť len skupinám - daný produkt sa zobrazí len vybraným skupinám registrovaných užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, produkt sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, produkt sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

Zobrazovať kategórie len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Produkty / Kategórie v úprave   konkrétnej kategórie v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Zobraziť len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej kategórie.

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy položky "Zobraziť len skupinám"

Zobraziť len skupinám - daná kategória/podkategória sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, kategória/podkategória sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, kategória/podkategória sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

Upozorňujeme, že nastavenie položky sa neuplatňuje na samotné produkty zaradené v kategórií, teda produkty v danej kategórií sa budú naďalej zobrazovať všetkým užívateľským skupinám (samozrejme ak bude na dané produkty dostupný odkaz). Uvedené nastavenie skryje len zobrazovanie konkrétnej kategórie pred ostatnými užívateľskými skupinami. V prípade skrytia aj jednotlivých produktov, je nutné právomoci pre užívateľskú skupinu nastaviť priamo v požadovaných produktoch, v úprave produktu v záložke Právomoci v položke "Zobraziť len skupinám".

Skupiny a ich práva nastavujete v sekcii Užívatelia / Skupiny. Pred-vytvorené skupiny následne prideľujete užívateľom v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave konkrétneho užívateľa v položke "Užívateľská skupina".

Export štruktúrovaného XML feedu

Vytvárate v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed, viac informácii v nápovede Podporujete prepojenie s porovnávačmi cien? (Heureka, Zboží,...).

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy sekcie

Zobrazte svoje produkty a eshop v najznámejších porovnávačoch cien produktov. Systém podporuje XML feedy slovenských, českých ale aj niektorých zahraničných cenových porovnávačov produktov. Zákazníci často hľadajú najnižšiu cenu produktu na internete a registrácia a prezentácia Vašich produktov na cenových porovnávačoch môže byť pre Váš eshop prospešná. Ak aj nemáte najnižšie ceny, tieto portály umožňujú zákazníkom ohodnotiť obchod, jednanie obchodu so zákazníkmi, komunikáciu, ochotu, správanie sa obsluhy, spoľahlivosť, dodržiavanie dodacích termínov a pod. V prípade kladného hodnotenia môže Váš eshop získať aj oficiálne hodnotenia/certifikáty konkrétnych portálov, ktoré môžete umiestniť na stránky a tak budú mať Vaši zákazníci záruku spokojnosti z nakupovania u Vás.

Ako fungujú porovnávače cien produktov?
Vaše produkty jednoducho z eshopu exportujete do cenového porovnávača produktov cez tzv. XML feed. Zákazník, ktorý ešte nevie o Vašom eshope navštívi známi porovnávač produktov, kde vyhľadá konkrétny produkt. Ak v porovnávači vyhľadá aj produkt, ktorý obsahuje Váš eshop, tak zákazníka pre-linkuje do Vášho eshopu, kde dokončí nákup.

XML feed - plugin obsahuje zoznam najznámejších vyhľadávačov/porovnávačov cien produktov. Na týchto serveroch môžte prezentovať Vaše produkty/služby. Pred prvým vygenerovaním XML feedu odporúčame nastaviť si feedy kliknutím vpravo hore na tlačítko  

 • nový XML feed vytvárate tlačítkom Pridať XML feed
 • URL XML Feedu - je XML súbor, "databáza" produktov v tvare ako daný porovnávač produktov potrebuje. URL adresu zadávate v administrácii daného porovnávača produktov.
 • v prípade zmeny (napríklad v produktoch, kategóriach) je nutné aktívne XML feedy aktualizovať manuálne po kliknutí na ikonu Upraviť v stĺpci Akcie a následne kliknúť na tlačítko  
 • Naposledy aktualizované - určuje dátum a čas poslednej aktualizácie daného XML feedu

Porovnávače produktov môžu časom pozmeniť svoju predvolenú štruktúru XML súborov. Ak o danej zmene viete, respektíve produkty sa nezobrazujú na porovnávači produktov správne, prosím kontaktujte našu podporu Podpora / Podpora, aby sme čo najskôr mohli aktualizovať danú štruktúru XML súboru.

API export položiek pre partnera/veľkoodberateľa

Vytvárate v sekcii Nastavenia / Databázy v úprave   konkrétnej databáze po kliknutí na tlačítko "Pridať výstup".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy položky "Parametre"

Parametre - predvolený zoznam použitých parametrov, ktoré sú súčasťou generovanej URL adresy. Parametre v URL adrese je možné meniť a použiť tak nasledujúce hodnoty pre nastavenie požadovaného výstupu.

 • mime - "Formát"
  • csv
  • xml
  • json
  • xlsx
 • separator - "Oddeľovač stĺpcov"
  • dot - ; (bodkočiarka)
  • comma - , (čiarka)
  • tab - (tabulátor)
 • charset - "Kódovanie"
  • utf-8
  • window-1250
 • compression - "Kompresia"
  • zip
 • dec_point - "Desatinný oddeľovač"
  • dot - . (bodka)
  • comma - , (čiarka)
 • date - "Formát dátumu"
  • 0 - RRRR-MM-DD (2015-06-01)
  • 1 - D.M.RRRR (1.6.2015)
  • 2 - DD.MM.RRRR (01.06.2015)
  • 3 - D/M/RRRR (1/6/2015)
  • 4 - DD/MM/RRRR (01/06/2015)
 • last_days - "Obdobie" (dní) kladné celé číslo.
 • date_form - "Obdobie" (od) vo formáte RRRR-MM-DD.
 • date_to - "Obdobie" (do) vo formáte RRRR-MM-DD.
 • id_range - "ID položky" (rozsah) zoznam kladných celých čísel oddelený čiarkou, alebo ich rozsah oddelený pomlčkou.
 • id_form - "ID položky" (od) kladné celé číslo.
 • id_to - "ID položky" (do) kladné celé číslo.

Hromadná objednávka v košíku

Hromadný import produktov do košíka aktivujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra nákupného košíka" možnosť tlačítko hromadného importu

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B

Rýchla objednávka z obľúbených produktov (často nakupované)

Registrovaný zákazník má možnosť po prihlásení sa do svojho profilu v časti "Obľúbené" vložiť vybrané produkty do košíka.

Aktivujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra nákupného košíka", kde je možné aktivovať možnosti: zoznam "Darčeky", zoznam "Priania", zoznam "Obľúbené", užívateľské zoznamy

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B

Zobrazovať ceny v eshope bez DPH

Danú možnosť je možné nastaviť len v boxe produktu, no nie už v detaile produktu. Je nutné si uvedomiť, že ak ste platca DPH tak sa v košíku zobrazí cena aj s DPH bez ohľadu na Vaše nastavenie. Cena bez DPH sa v košíku zobrazí až po tom, čo zákazník nastaví, že je platca DPH z inej členskej krajiny EU.

Zobrazenia ceny bez DPH v boxe produktu v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Primárna cena". Následne je nutné v danej sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra boxu produktov" deaktivovať možnosť "Sekundárna cena (bez DPH)".

 • Vhodné len pre model B2B

Zobrazenie ceny produktu

Nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Právomoci v položke "Zobrazenie ceny".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy položky "Zobrazenie ceny"

Zobrazenie ceny - možnosť nastavenia zobrazenia ceny. Ak produkt má nastavenú inú možnosť než normálne, daný produkt nebude možné vložiť do košíka, a tak ani objednať.

Minimálna cena objednávky

Nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Minimálna cena objednávky (s DPH)".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy položky "Minimálna cena objednávky (s DPH)"

Možnosť nastaviť minimálnu cenu objednávky, ktorú bude možné v eshope vytvoriť. Ak ste ju určili napr. na 5 €, objednávku na sumu nižšiu ako 5 € zákazník vytvoriť nedokáže. Túto možnosť často využívajú eshopy s veľmi nízkymi cenami produktov ako sú predaj na metráž (nite, látky, alebo iný metrážny materiál,...)

Minimálna cena objednávky (s DPH) - minimálna suma (s DPH), s ktorou nebude možné vytvoriť objednávku. V opačnom prípade sa zobrazí užívateľovi upozornenie na objednania minimálnej sumy.

Minimálny odber konkrétnych produktov

Nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Právomoci v položke "Povolené objednanie množstva".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy položky "Povolené objednanie množstva"

Povolené objednanie množstva - určuje, v akom minimálnom a maximálnom množstve bude možné daný produkt objednať.

(Ak je v položke do zadané 0, produkt bude možné objednať v neobmedzenom množstve.)

Násobok objednávaného množstva produktov

Nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Právomoci v položke "Povolený násobok množstva".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Informácie z nápovedy položky "Povolený násobok množstva"

Povolený násobok množstva - určuje aký násobok množstva produktu je možné vložiť do košíka, pričom predvolená hodnota pri nevyplnenej položke je 1.

 • Možnosť sa najčastejšie používa ak máte v produkte nastavenú cenu za jeden kus, ale daný produkt predávate len napr. po 100 kusoch. V tomto prípade v položke nastavíte hodnotu 100, pričom produkt bude možné objednať len v násobku danej hodnoty, a teda 100, 200, 300... kusov.
 • Možnosť je možné využiť aj pre akciové produkty predávané napr. v balíkoch, ktoré sú od normálnych lacnejšie z dôvodu nutnosti objednania viacerých kusov.
 • Možnosť je možné využiť aj v prípade, že chcete povoliť objednanie množstva tovaru v desatinných miestach. Napr. ak predávate látku a máte cenu produktu nastavenú v metroch (za bežný meter), pričom chcete, aby bolo možné daný tovar objednať aj po 1 centimetri, do poľa tak zadáte hodnotu 0,01.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni