line

Základné nastavenia

V prvom rade si v sekcii Einstellungen / Eshop aktivujte položku "Ich bin MwSt-Zahler" ak ste sa stali platcom DPH alebo naopak deaktivujte ak Vám platcovstvo DPH zaniklo. Rovnako si nezabudnite v sekcii Einstellungen / Rechnungsdaten vo využívaných fakturačných údajoch nastaviť aj položku "MwSt-Zahler". Ak ste sa stali platcom DPH, ceny bez a s DPH sa zobrazia len na dokladoch (objednávky, faktúry, ...), ktorých objednávka bola vytvorená až po nastavení vyššie uvedených položiek.

Z neplatcu na platcu DPH

V sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Grundangaben v položke "MwSt.-Satz (%)" v otvorenom okne si skontrolujte či máte nastavené všetky potrebné sadzby DPH. Hlavne by mala byť správne nastavená položka s ID 1 - "základná sadzba DPH (Predvolené)", kde nastavte základnú sadzbu DPH vo Vašej krajine.

Pre zobrazenie cien "bez DPH" a "s DPH" na stránkach pri produktoch je nutné si v sekcii Einstellungen / Eshop v položkách "Struktur des Produktbox" a "Struktur des Produktsdetails" nastaviť možnosti primärer Preis a sekundärer Preis (viac info v nápovedách položiek).

Pre zobrazenie rozpisu DPH na faktúrach (nie je to vyžadované) si môžete v sekcii Einstellungen / Rechnungsdaten po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne v záložke Erweiterte Einstellungen v položke "Dokument optionen" aktivovať možnosť VAT breakdown.

Zmena cien produktov

Všetky ceny pri produktoch je možné hromadne upravovať buď pomocou hromadného importu alebo prostredníctvom akcie hromadnej úpravy. Nižšie sú uvedené návody na hromadnú úpravu ceny prostredníctvom akcie hromadnej úpravy produktov pri menšom počte produktov.

Z platcu na neplatcu DPH

Ak ste boli platca DPH a stali ste sa neplatcom DPH, pričom chcete zachovať pôvodnú výslednú cenu pri produktoch postupujte podľa nasledujúceho návodu.

 1. Prejdite v administrácii do sekcie Produkte / Produkte.
 2. Zobrazte si na stránku čo najviac produktov (odporúčame 500).
 3. Označte všetky produkty, kliknutím v tabuľke na zaškrtávacie pole vľavo hore.
 4. V pravom hornom rohu, kliknite na zobrazené červené tlačítko  .
 5. V záložke Grundangaben v položke Preis vyberte možnosť prozentuale Erhöhung um.
 6. Do druhého poľa zadajte aktuálnu hodnotu DPH, napr. 20. Pozor na produkty s rôznou DPH.
 7. Zaškrtnite posledné pole Änderung anwenden.
 8. Nakoniec kliknite na tlačítko Speichern.
 9. Prejdite na ďalšiu stránku produktov a daný proces opakujte.

Z neplatcu na platcu DPH

Skontrolujte či na produktoch máte nastavenú správnu DPH, prípadne overte správne nastavenie položky "MwSt.-Satz (%)" v sekcii Einstellungen / Eshop(informácie o správnom nastavení sú uvedené vyššie) alebo požadovanú sadzbu DPH na produktoch hromadne nastavte.

Ak ste boli neplatca DPH a stali ste sa platcom DPH, pričom chcete zachovať pôvodnú výslednú cenu pri produktoch postupujte podľa nasledujúceho návodu.

 1. Prejdite v administrácii do sekcie Produkte / Produkte.
 2. Zobrazte si na stránku čo najviac produktov (odporúčame 500).
 3. Označte všetky produkty, kliknutím v tabuľke na zaškrtávacie pole vľavo hore.
 4. V pravom hornom rohu, kliknite na zobrazené červené tlačítko  .
 5. V záložke Grundangaben v položke "Preis" vyberte možnosť divide.
 6. Do prázdneho poľa položky "Preis" vložte hodnotu 1,2. Hodnota 1,2 je pre 20% DPH. Vzorec pre výpočet požadovanej hodnoty na základe DPH: 100 + 20 (DPH) / 100 = 1,2. Pozor na produkty s rôznou DPH.
 7. Zaškrtnite posledné pole Änderung anwenden.
 8. Nakoniec kliknite na tlačítko Speichern.
 9. Skontrolujte cenu niektorého z produktov, prejdite na ďalšiu stránku produktov a daný proces opakujte.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00