line

Každá webová stránka je vyskladaná z HTML blokov, tzv. elementov, pričom týmto elementom je nastavenú určitý vzhľad (farba a veľkosť písma, pozadie, odsadenie, ...), ktorý je možné si upraviť pomocou CSS kódov. Požadované CSS kódy je možné vkladať v administrácii https://admin.wexbo.com alebo (http://admin.ihredomain.de) do sekcie Einstellungen / Special CSS.

Informationen aus der Hilfe des Abschnitts "Special CSS"

Kaskádové štýly alebo CSS je všeobecné rozšírenie HTML. Je to jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie Vašich stránok alebo ich častí. CSS dokáže rozšíriť, zmenšiť, zaobliť, umiestniť časti stránok alebo zmeniť ich farbu či štýl atď.

Pokročilí užívatelia si tak môžu celý dizajn, ktorý bol vytvorený v AdminSmart, naštýlovať ešte pomocou vlastného CSS. Možno si teda dizajn webu prispôsobiť tak, aby ešte viac vyhovoval Vašim požiadavkám a nárokom.

Po úprave odporúčame pre aplikovanie Special CSS obnoviť stránky v prehliadači, najčastejšie klávesou F5 alebo CTRL+F5. Viac informácii v nápovede Nach der Änderung des Bildes wird noch immer das Originalbild angezeigt.

V prípade, že ste menili pozíciu jednotlivých CSS položiek, je nutné kliknúť na tlačítko  , aby sa CSS súbor opätovne vygeneroval s novými pozíciami CSS položiek.
Z dôvodu, že pracovníci na technickej podpore nie sú školený v kódovaní CSS, technickú podporu pre CSS štýlovanie, resp. pre sekciu Einstellungen / Special CSS neposkytujeme. V prípade, že nemáte znalosti CSS kódovania neodporúčame do danej sekcie vkladať či upravovať CSS kódy, keďže to môže mať za následok nekorektné zobrazenie stránok. Pre špecifickú úpravu vzhľadu stránok prostredníctvom CSS je tak nutná znalosť daného štýlovania.

CSS Selectory

Každý CSS kód sa skladá z tzv. "selectora" kde je uvedená adresa alebo identifikátor HTML elementu, ktorý chcete upraviť a z jednotlivých hodnôt nastavenia vzhľadu, ktoré sú uvedené v zložených zátvorkách hneď za selectorom. Napr.:

.vlastny_nazov_selectora { color: red; font-size: 10px; }

Selectorom, teda adresou konkrétneho elementu, môže byť samotný HTML TAG, HTML atribút ID (identifikátor) alebo HTML atribút CLASS (trieda). V nižšie uvedenom príklade má HTML TAG "a" v atribúte ID nastavenú hodnotu "moje_id" a v atribúte CLASS "moj_class".

Kontakt

Trieda (class)

Napriek tomu, že samotná stránka už obsahuje mnoho selectorov, na ktoré je možné adresovať a meniť tak vzhľad elementov, systém umožňuje označovať aj konkrétne položky (moduly, menu položky, články, kategórie, produkty) práve vlastným atribútom CLASS (trieda) napr. "zvyraznena_menu_polozka", pričom následne je možné na vybrané elementy zobrazujúce sa na stránkach odkazovať prostredníctvom CSS kódu a meniť ich vzhľad.

Modul

Pre box modulu nastavujete v sekcii Add-ons / Module v úprave   konkrétneho modulu v záložke Erweiterte Einstellungen položka "Class".

Menu

Pre element menu položky v sekcii Artikel / Menü v úprave   konkrétneho menu (alebo po kliknutí na tlačítko Menü hinzufügen) v záložke Erweiterte Einstellungen položka "Class".

Článok

Pre elementy článkov (v zozname článkov a samotný detail článku) nastavujete v sekcii Artikel / Artikel v úprave   konkrétneho článku (alebo po kliknutí na tlačítko Artikel erstellen) v otvorenom okne v záložke Erweiterte Einstellungen položka "Class".

Kategória

Pre element kategórie v zozname kategórií v sekcii Produkte / Kategorien v úprave   konkrétnej menu položky (alebo po kliknutí na tlačítko Kategorie erstellen) v otvorenom okne v záložke Erweiterte Einstellungen položka "Class".

Produkt

Pre elementy produktu (v zozname produktov, samotný detail produktu, v zozname vybraného tovaru) v sekcii Produkte / Produkte v úprave   konkrétneho produktu (alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne v záložke Erweiterte položka "Class".

Ukážka CSS kódu

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00