line

Facebook odkazy bufferuje. Znamená to, že ak vložíte odkaz (napr. na článok alebo produkt) do statusu, Facebook si daný odkaz načíta a uloží do databázy. Pri vkladaní odkazu druhýkrát už nenačítava stránku nanovo, ale odkaz si prevezme zo svojej databázy. Preto sa aj po zmene nadpisu, popisu, kľúčových slov alebo obrázku v danej položke zobrazia údaje pôvodné.

Ak ste údaje zmenili a chcete, aby po vložení odkazu Facebook zobrazoval pri položke nové údaje, musíte použiť FACEBOOK DEBUGGER. Tam vložte celý odkaz a stlačte tlačidlo Fetch new scrape information. Potom môžete odkaz znovu vložiť do statusu (alebo zdieľať) a zobrazovať sa budú nové, aktualizované údaje položky.

Ak je zmena nepatrná (napríklad podobná veľkosť obrázku) Facebook nemusí túto zmenu aktualizovať ani po použití DEBUGGERu, v tom prípade odporúčame zmeniť URL adresu (zmenou názvu článku, menu položky, kategórie, produktu) poprípade len počkať kým Facebook danú zmenu sám zaznamená.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage