line

Najčastejšie príčiny a postupy na ich odstránenie

 • Skontrolujte si nastavenia podľa určených postupov (prihlasovacie údaje, port, šifrovanie, certifikát...), viac v nápovede Wie man den E-Mail-Client konfiguriert?
 • Ak sa pokúšate neúspešne pripojiť prostredníctvom desktopového alebo mobilného email klienta, pre overenie funkčnosti emailovej schránky a správnosti zadávaných prihlasovacích údajov sa najprv pokúste do emailovej schránky prihlásiť prostredníctvom WebMailu na stránkach http://webmail.ihredomain.de alebo https://webmail.wexbo.com.
 • Ak používate poštového klienta Outlook, je nutné skontrolovať nastavenie certifikátu podľa postupu pre Outlook.
 • Overte si či máte v konfigurácií zaškrtnutú možnosť "vyžaduje sa overenie" (autentifikácia) a ako prihlasovacie meno máte zadané celé znenie emailu, teda napr.: "info@ihredomain.de" a nie len "info" (teda bez zavináča a domény).
 • Do prihlasovacích polí zadávate celý názov emailovej adresy a heslo k danej emailovej schránke, ktorú chcete napojiť. Do daných polí sa nezadávajú prihlasovacie údaje do administrácie.
 • Ak ste si neistý zadávaným heslom pre konkrétnu emailovú schránku, dané heslo môžete zmeniť v administrácií v sekcii Einstellungen / E-Mail.
 • Ak máte doménu registrovanú u iného registrátora, presvedčte sa, že máte správne nastavené DNS (MX záznamy). Taktiež skontrolujte nastavenie DNS záznamov súvisiacich so subdoménou "mail.ihredomain.de". U niektorých poskytovateľov domén sa môže zmena prejaviť do cca 3-48 hodín
 • Skontrolujte si v emailovom klientovi či máte pre protokoly SMTP / IMAP / POP3 nastavené správne servery "smtp.wexbo.com" / "imap.wexbo.com" / "pop3.wexbo.com". Nepoužívajte iné servery než uvedené. Ak máte v email klientovi viacero emailových schránok aj mimo systému WEXBO®, skontrolujte, či sú nastavenia serverov nastavené správne pre každý emailový účet. Napr. či ako SMTP odosielací server pre emailovú schránku vedenú mimo systému WEXBO® nepoužívate práve SMTP server systému WEXBO® alebo naopak.
 • Ak sa Vám zobrazí chybové hlásenie o neplatnom či nedôveryhodnom certifikáte, pravdepodobne nemáte nastavený správny SMTP / IMAP / POP3 server. Dané chybové hlásenie je možné čiastočne obísť aj pridaním certifikátu do dôveryhodných. Používajte len vo výnimočných prípadoch, ak ste si istý, že certifikát by mal byť správny. Rovnako sa dané hlásenie o nedôveryhodnom certifikáte zobrazí aj na mobilných zariadeniach s príliš starým operačným systémom (Android, iOS), ktorý už nepodporuje všetky novšie certifikačné autority alebo kryptografické protokoly, ktoré sú pre overenie dôveryhodnosti novších certifikátov potrebné.
 • Pri konfigurácií vyskúšajte použiť nezabezpečené alebo naopak zabezpečené (šifrované) pripojenie, s rôznymi možnosťami šifrovania (žiadne, STARTTLS, SSL/TLS). Emailové servery systému WEXBO® už naďalej neposkytujú možnosť nezabezpečeného spojenia!
 • Skúste reštart počítača a skontrolujte nastavenia Vášho antivírusového programu, najmä moduly kontroly pošty. Prípadne ho dočasne vypnite, aby ste zistili či problém nie je spôsobený práve antivírusovým programom.
 • Pri nefunkčnom odosielaní či prijímaní správ sa presvedčte, že máte v administrácii v sekcii Einstellungen / Web v položke "Zugriffseinstellungen" povolenú krajinu, z ktorej sa do emailovej schránky prihlasujete.
 • Ak ste presvedčený, že máte všetko nastavené správne a problém pretrváva, skúste použiť iného poštového klienta (odporúčame Mozilla Thunderbird hlavne z dôvodu jednoduchého automatické nastavenia)
 • Overte si či Váš poskytovateľ internetu (ISP) alebo firewall na počítači neblokuje niektorý z portov IMAP (993), POP3 (995), SMTP (465).
 • Ak Váš poskytovateľ internetu (ISP) blokuje SMTP port 25, slúžiaci na odosielanie pošty, použite alternatívny port 2525. Emailové servery systému WEXBO® už naďalej neposkytujú možnosť nezabezpečeného spojenia prostredníctvom portov 25 a 2525!
 • Ak využívate WebMail klienta, skúste sa doň prihlásiť pod iným prehliadačom (Chrome, Firefox,...)
 • Ak sa Vám zobrazujú emaily len v jednom nastavenom email klientovi a v ostatných nie (WebMail, ...), pravdepodobne máte v danom email klientovi nastavené sťahovanie správ prostredníctvom protokolu POP3 s následným vymazaním správ zo servera. Je tak nutné v danom email klientovi nastaviť, aby sa správy po stiahnutí zo servera nemazali, prípadne nastaviť sťahovanie správ prostredníctvom protokolu IMAP.
 • Ak sa Vám neukladajú odoslané/prijaté emaily alebo Vám emaily neprichádzajú, skontrolujte si či náhodou už nemáte plnú emailovú schránku. Následne je nutné danú emailovú schránku premazať (v prvom rade priečinok Koš a Spam), prípadne si ju v administrácií v sekciiEinstellungen / E-Mail v úprave konkrétnej emailovej schránky navýšte v položke "E-Mailboxgröße". Pri premazávaní emailovej schránky je nutné správy mazať prostredníctvom možnosti "úplne zmazanie", inak sa správy len presunú do priečinku Koš, resp. ich presun do priečinka Koš z dôvodu plnej schránky nemusí byť možný.
 • Ak sa Vám odoslané emaily neukladajú do priečinka "odoslaná pošta", pravdepodobne nemáte vo Vašom email klientovi (najčastejšie mobilný email klienti) nastavenú možnosť, aby sa kópia odoslaných správ zároveň uložila na server do priečinka "odoslaná pošta".

Najčastejšie chybové hlášky

 • Client host [IP_ADDRESS] blocked using [BLACKLIST_NAME] - blokovanie odosielania/prijímania správ z dôvodu, že daná IP adresa (IP adresa odosielateľa) sa nachádza na niektorom z verejných blacklistoch (čiernych zoznamoch). Overiť si na, ktorých blacklistoch ja daná IP adresa môžete na http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx. Je nutné, aby odosielateľ požiadal o odstránenie jeho IP adresy (z ktorej odosiela emailové správy) z blacklistov, na ktorých je vedená. IP adresu je možné dočasne pre Vašu doménu/profil povoliť v sekcii Einstellungen / Web v položke "Firewalleinstellungen".
 • Client host [IP_ADDRESS] or email [EMAIL] or domain wexbo.com is blocked using WEXBO [FIREWALL] - blokovanie odosielania/prijímania správ z dôvodu, že IP adresa, email alebo doména v emaile sa nachádza na Vašom blackliste v nastavení firewalu v sekcii Einstellungen / Web v položke "Firewalleinstellungen".
 • Doména {domain} odosielateľa emailu {email} neexistuje alebo je deaktivovaná alebo blokovaná... - Skontrolujte si správnosť zadania domény odosielateľa, prípadne podrobné informácie o stave domény získate na našej technickej podpore.
 • Neznámy email odosielateľa {email}... - blokovanie prijatia emailovej správy z dôvodu neexistujúcej emailovej schránky alebo aliasu prijímateľa. Skontrolujte si správnosť emailovej schránky odosielateľa.
 • Nesprávny SMTP server smtp.{domain} pre odosielanie z emailu {email}... - Pre danú emailovú schránku máte nastavený nesprávny SMTP server pre odosielanie, napr. pre inú doménu. V nastaveniach emailového klienta je nutné nastaviť správny SMTP server, práve pre danú emailovú schránku.
 • IP adresa {ip_adress} z krajiny {country} pre email {email} je blokovaná... - Blokovanie odosielania emailov z danej IP adresy. Systém WEXBO vyhodnocuje z akej krajiny najčastejšie odosielate správy, aby mohol identifikovať a filtrovať prípadné neoprávnené prístupy z iných krajín. Riešením je pridať si danú IP adresu do výnimiek firewallu, a to v sekcii Einstellungen / Web v položke "Firewalleinstellungen".
 • Too many send emails from email [EMAIL] and client host [IP_ADDRESS]/[STATE] per time, blocked using WEXBO [LIMIT] - blokovanie odosielania emailov z danej IP adresy z dôvodu podozrenia na rozposielanie veľkého množstva rovnakých správ (SPAM, NEWSLETTER) za určitý čas. Konkrétne limity pre email nájdete v nápovede Bezpečnostné obmedzenia systému

Neúspešné prihlásenie do emailu

Systém obsahuje množstvo bezpečnostných prvkov pred prípadnými útokmi alebo pokusmi o prihlásenie na Vaše emaily. Uvedieme len niektoré ochranné opatrenia, ktoré môžu spôsobovať problém s prihlásením do emailovej schránky:

 • Príklad: emailová schránka má heslo "X". Ak si však toto heslo nepamätáte a domnievate sa, že heslo do schránky je "Y", vyskúšate sa prihlásiť s týmto neexistujúcim heslom "Y". Systém Vám vypíše, že heslo nie je správne a z bezpečnostných dôvodov zapíše toto neexistujúce heslo do systému ako "nesprávne" po dobu 60 minút. Nakoľko si neviete spomenúť na heslo "X" v administrácii ho zmeníte na "Y". Pri opakovanom prihlásení Vám však heslo "Y" nebude fungovať ešte 60 minút (od posledného pokusu). Ideálny scenár je tak zmeniť heslo na také, ktoré ste ešte v posledných 60 minútach na prihlásenie nepoužili, napríklad na heslo "Z" a až po tejto zmene sa môžete úspešne prihlásiť do emailovej schránky.
 • Nezabudnite, že systém z dôvodu bezpečnosti vyžaduje aby zadané heslá obsahovali malé a veľké písmená a minimálne jednu číslicu alebo špeciálny znak (výnimkou je heslo pri vytvorení stránok, ktoré obsahuje aj emailová schránka "info@...", ak už nebolo zmenené).

Blokovanie prístupu do emailov alebo webmailu

V prípade, že sa do emailovej schránky pokúšate opakovane prihlásiť s nesprávnymi prihlasovacími údajmi, či do neexistujúcej emailovej schránky, systémový firewall môže z bezpečnostných dôvodov danú sieť (IP adresu) dočasne zablokovať. Jedná sa o bezpečnostný prvok pred útokmi, ktoré sa za pomoci "tvrdej sily" pokúšajú získať prístup do emailových schránok.

Je nutné si dať hlavne pozor, ak máte napríklad vo svojich zariadeniach na sieti (smartfón, tablet, emailový klient) nakonfigurovanú emailovú schránku s nesprávnym heslom alebo neexistujúcu emailovú schránku (napr. z dôvodu preklepu). Dané zariadenie či emailový klient sa tak v určitom intervale (napr. každých 10 minút) bude neustále pokúšať prihlásiť do emailovej schránky. Pričom ak sa bude dané neúspešné prihlásenie opakovať, podľa vyššie uvedeného pravidla systémového firewallu, bude sieť (IP adresa) automaticky zablokovaná na určitý čas.

 • prihlasovanie na emailovú schránku, ktorú ste v administrácii už zamazali alebo preklep v názve emailu (neexistujúca schránka)
 • prihlasovanie na emailovú schránku, ktorej ste v administrácii už zmenili heslo alebo preklep v hesle (nesprávne heslo)
V prípade, že sa dané blokovanie pre konkrétnu sieť (IP adresu) bude opakovať, systémový firewall zablokuje danú sieť (IP adresu) na dlhší čas aj s blokovaním prístupu ku všetkým službám.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00