line

Áno, v rámci systému WEXBO® je možné nakopírovať obsah a nastavenia existujúcich stránok, resp. profilu do nového profilu. Napr. aj z dôvodu inej jazykovej verzie stránok, vyžadujúcej špecifické nastavenia.

Vytvorenie kópie webu

 1. V prvom rade je nutné si vytvoriť nový profil (Wie eine Webseite oder einen E-Shop erstellen?), kam bude obsah pôvodného profilu nakopírovaný.
 2. Súčasne je nutné s novým profilom prejsť do ostrej prevádzky (Wie gehe ich zur Vollversion über?).
 3. Z administrácie nového profilu, kam bude obsah kopírovaný v sekcii Einstellungen / Web v položke "Zusätzliche Dienstleistungen" vytvorte objednávku cez položku "Erstellen Sie eine Kopie des Profils".
 4. V ďalšom kroku zadajte názov domény pôvodného profilu (profil v systéme WEXBO®), ktorého obsah a dizajn chcete skopírovať.
 5. V administrácií pôvodného profilu, z ktorého sa bude obsah kopírovať sa v sekcii Support / Unterstützung automaticky vytvorí autorizovaná požiadavka, ktorú je nutné potvrdiť (odsúhlasiť).
 6. Vytvorenie kópie profilu je spoplatnené jednorazovým poplatkom podľa aktuálne platného cenníka, pričom kópia bude vykonaná až po úhrade vygenerovanej objednávky. Vygenerovanú objednávku nájdete v sekcii Einstellungen / Papiere nového profilu.

Kritéria pre kópiu profilu

 • Je nutné mať dva profily. Jeden originál, z ktorého sa bude kopírovať a druhý, na ktorý sa všetko nakopíruje.
 • Vytvorenie nového profilu je podmienené zadaním rozdielneho prihlasovacieho emailu, ktorý je však neskôr v ostrej prevádzke možné zmeniť na rovnaký, prípadne profily prepojiť (Verwalten mehrerer Seiten/Profile).
 • Profily oboch strán musia byť vytvorené v rovnakom jazyku. Neskôr je možné v sekcii Add-ons / Plugins / Sprachen po kliknutí na   v položke "Main language" zmeniť základný jazyk stránok (Kann ich die Webseiten in mehreren Sprachen haben? (multi-language)).
 • Profily oboch strán musia byť v ostrej prevádzke (Wie gehe ich zur Vollversion über?).
 • Profil, z ktorého sa kopíruje obsah musí súhlasiť s kopírovaním profilu tak, že odpovie na automaticky vygenerovanú požiadavku v sekcii Support / Unterstützung, napr.:
  • "Súhlasím s kopírovaním profilu stránky"
 • Po prijatí a napárovaní platby na objednávku, bude profil skopírovaný s obsahom a dizajnom stránok bez nasledujúcich sekcií: objednávky, faktúry, reklamácie, zľavové kupóny, užívatelia, komentáre, newsletter, štatistiky, podpora
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage