line

Áno, ak Vám nestačí priestor určený pre daný variant, je možné si navýšiť tento priestor za jednorázový poplatok (cenník doplnkových služieb). V administrácii v sekcii Dateien / Speicherplatznutzung si vpravo hore po kliknutí na tlačítko Erhöhung des Platzes vyberiete požadované navýšenie a vytvoríte objednávku. Po pripísaní platby a naparovaní na objednávku Vám systém priestor automaticky navýši.

Všetky vystavené doklady nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Papiere

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage