line

EET je skratka pre Elektronickú evidenciu tržieb, pričom povinnosť elektronicky evidovať tržby majú len podnikatelia so sídlom v ČR od 1.11.2016. Daná povinnosť pre maloobchody a veľkoobchody je účinná od 1.3.2017. Podrobné informácie získate priamo na stránkach Ministerstva financií etrzby.cz.

EET je s účinnosťou od 1.1.2023 zrušené!

Akých platieb sa povinnosť týka a netýka

EET sa týka všetkých podnikateľov, ktorý prijímajú nasledovné spôsoby platieb:

 • platba v hotovosti (na pobočke)
 • platba platobnou kartou (TrustCard, GPwebpay, POS Terminál...)
 • platba prostredníctvom internetovej peňaženky (PayPal, myPAY, mPlatba, Premium SMS, SuperCASH, PaySafeCard...)
 • platba prostredníctvom platobných brán, v prípade, že je platba uskutočnená niektorou z vyššie uvedených platobných možností (obsahuje platbu kartou alebo internetovou peňaženkou)
 • šeky, stravenky

ETT sa netýka platieb, ktoré sú vykonané bežným bankovým prevodom, teda aj prostredníctvom platobných tlačítok (Platba24, Moje Platba, ePlatby, ...), rovnako sa netýka dobierok (v prípade, že Vám prepravca posiela úhrady bankovým prevodom).

Prepojenie EET so systémom WEXBO®

Získanie potrebných údajov od finančnej správy

 1. V prvom rade je nutné sa registrovať na daňovom portáli. Prejdite tak na stránky daňového portálu a v sekcii ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB / "ŽÁDOST O AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE DO EET". Po vyplnení formulára Vám potrebné údaje na prihlásenie prídu do dátovej schránky.
 2. S prihlasovacími údajmi sa na daňovom portáli prihláste do sekcie ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB / "SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB".
 3. Po prihlásení najprv prejdite do sekcie "PROVOZOVNY" kde pridáte všetky Vaše prevádzky kliknutím na tlačítko "Nová provozovna". Vo formulári je nutné vyplniť nasledujúce položky
  • Název (nepovinný informačný identifikátor prevádzky)
  • Typ provozovny
   • stálá (fyzická adresa)
   • mobilní (prevádzka v aute s nutnosťou zadať EČV)
   • virtuální (eshop s nutnosťou zadať URL adresu stránok eshopu)
  • Stav činnosti provozovny (aktivní, přerušená, zrušená)
  • Převažující činnost provozovny (zoznam činností)
 4. Po odoslaní formulára Vám bude pridelené Číslo provozovny (ID prevádzky), ktoré neskôr použijete v systéme WEXBO®.
 5. Po vytvorení prevádzky, je nutné vygenerovať certifikát. Na vstupnej stránke elektronickej evidencie tržieb prejdite do sekcie "CERTIFIKÁTY", kliknite na tlačítko "NOVÝ CERTIFIKÁT" a následne na sekciu "VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI". Zadajte heslo (vymyslite) pre súkromný kľúč certifikátu, ktoré neskôr použijete v systéme WEXBO®. Následne kliknite na tlačítko "Potvrdit" a po načítaní na tlačítko "Odeslat žádost". Po vygenerovaní certifikátu, kliknite na tlačítko "Vytvorit exportní souboru" a zadajte heslo pre súkromný kľúč certifikátu. Nakoniec kliknite na tlačítko "Stáhnout exportní soubor", pričom daný certifikačný súbor s koncovkou .p12 použijete v systéme WEXBO®.
 6. Získané údaje, ID prevádzky a certifikát s heslom, nakoniec zadáte do pluginu Add-ons / Plugins / Electronic records of sales (EET) v systéme WEXBO®.

Nastavenie v systéme WEXBO®

 1. V administrácii v sekcii Add-ons / Plugins prostredníctvom tlačítka Plugin hinzufügen pridajte plugin Electronic records of sales (EET).
 2. Prejdite do úpravy pluginu a za pomoci nápovied položiek vyplnte všetky povinné údaje (DIČ poplatníka, ID pokladne, ...) a nahrajte získaný certifikát od finančnej správy.
 3. Prejdite do sekcie Eshop / Zahlung a v úprave platieb, ktoré podliehajú EET, v záložke Erweiterte Einstellungen aktivujte položku "Unterliegen EET".
 4. Aby sa začali tržby odosielať na finančnú správu, je nutné daný plugin Electronic records of sales (EET) aktivovať.
 5. Ak ste platcom DPH odporúčame skontrolovať si správnosť nastavených sadzieb DPH v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "MwSt.-Satz (%)".
 6. Nakoniec je nutné splniť tzv. informačnú povinnosť umiestneným nižšie uvedeného textu priamo na stránky, tam kde bude pre návštevníka dostatočne viditeľný. Odporúčame informačný text umiestniť napríklad do doplnkových informácií, ktoré sa zobrazujú v poslednom kroku košíka (nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Struktur des Einkaufswagens").

Informačný text pre bežný režim EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Práca s EET v systéme WEXBO®

V prípade, že si v nastaveniach pluginu Electronic records of sales (EET) v položke "Automatically send sales" zaškrtnete všetky možnosti, samotné odosielanie tržieb je z veľkej časti automatizované. Systém tržbu odošle automaticky, ak sú splnené nižšie uvedené podmienky. Zároveň sa každým odoslaním tržby (manuálnym aj automatickým) vygeneruje Účtenka pre EET, ktorá sa odošle na email zákazníka (evidovaný v objednávke).

Objednávky, ktoré obsahujú platbu s povinnosťou EET sú v sekcii Eshop / Bestellungen označené systémovým štítkom EET. Znázornenie štítku:

 • Čierny EET štítok - vyžadované odoslanie tržby do EET.
 • Modrý EET štítok - prebieha proces odosielania tržby do EET. V prípade, že sa tržbu nepodarilo odoslať na prvý krát, systém dané odoslanie opakuje ešte niekoľko krát.
 • Červený EET štítok - vyžadované znovu odoslanie tržby do EET (chyba pri odoslaní). Ak sa tržbu nepodarilo odoslať, problém bude pravdepodobne v nastavení pluginu EET.
 • Ak objednávka neobsahuje EET štítok, tržba bola buď úspešne odoslaná alebo objednávka nevyžaduje odoslanie tržby do EET. Bližšie informácie nájdete v úprave objednávky.

Históriu a stav tržieb je možné sledovať v úprave objednávky alebo v plugine Electronic records of sales (EET) po kliknutí na tlačítko  .

Podmienky na automatické odoslanie tržby systémom:

 • Objednávka obsahuje platbu, ktorá má nastavené, že podlieha EET.
 • Informácie o tržbe objednávky ešte neboli odoslané do EET, prípadne bola predchádzajúca tržba stornovaná.
 • Na základe nastavení pluginu je objednávka označená ako bezahlt, alebo bola prepnutá do stavu gesendet.
  • Objednávka sa automaticky označí ako bezahlt v prípade, že je prijatá notifikácia z platobnej brány o úhrade objednávky, alebo napr. v prípade hotovostných platieb v sekcii Eshop / Bestellungen manuálne priradíte k objednávke úhradu v celkovej výške objednávky.

Zobrazovanie informácií o evidovaní tržby:

 • Elektronicky prostredníctvom emailu - informácie sú odoslané na email zákazníka uvedeného v objednávke okamžite po evidencii tržby. V prípade, že tržba nemohla byť z nejakého dôvodu zaevidovaná okamžite (chyba spojenia s EET serverom), email bude namiesto FIK kódu obsahovať PKP kód. Email je opätovne odoslaný ak je tržba úspešne odoslaná, už s FIK kódom.
 • Účtenka EET - vygenerovanú účtenku každej odoslanej tržby je možné vytlačiť v úprave objednávky po kliknutí tlačítko   a následne v úprave tržby po kliknutí na tlačítko  .
 • Doklady (faktúra, objednávka) - naposledy odoslané informácie o evidovanej tržbe konkrétnej objednávky je možné zobraziť aj priamo na dokladoch. Je nutné si v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Dokumente" ("Einstellung") v záložke Erweiterte Einstellungen v položke "Dokument optionen" aktivovať možnosť EET information.

Ďalšie akcie tržieb

V sekcii Eshop / Bestellungen v úprave požadovanej objednávky po kliknutí na tlačítko   je možné vykonať nasledovné akcie:

 • Zobraziť stav odoslania, či prípadne bližšie informácie o odoslanej tržbe.
 • Odoslať tržbu manuálne (kliknutím na tlačítko Send EET).
 • Znovu odoslať nezaevidovanú tržbu z dôvodu chyby (v úprave tržby kliknite na tlačítko Send again).
 • Stornovať odoslanú tržbu (v úprave tržby kliknite na tlačítko Send storno).
 • Zobraziť a vytlačiť EET účtenku (v úprave tržby kliknite na tlačítko  ).

Čiastočné storno objednávky

 1. Stornujte celú tržbu v pôvodnej objednávke.
 2. Môžete buď upraviť pôvodnú objednávku alebo vytvoriť kópiu pôvodnej objednávky (vyberte si iba jednu z možností).
  • Upravte pôvodnú objednávku vymazaním položiek, ktoré zákazník nechce (uložte zmeny).
  • Vytvorte kópiu pôvodnej objednávky a vymažte produkty, ktoré zákazník nechce (uložte zmeny).
 3. Manuálne odošlite tržbu (upravenej/novej) objednávky.

Tržby v cudzej mene

Suma tržby v cudzej mene (nie v CZK) sa prepočítajú aktuálnym kurzom na základe nastavenia hlavnej meny. Na účtenke sa zobrazí tržba v mene CZK ale aj tržba v pôvodnej mene prepočítaná kurzom.

 • Ak máte ako hlavnú menu nastavenú CZK, kurz na prepočet sa načíta s meny, ktorú máte zadanú v plugine Währungen.
 • Ak máte ako hlavnú menu nastavenú cudziu menu (nie CZK), kurz na prepočet sa načíta z ČNB.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage