line

Obmedzenia v systéme sú nastavené z dôvodu ochrany pred prípadným zneužitím alebo napadnutím Vašich stránok.

Systém#

Počet neúspešných pokusov pri prihlásení do systému je limitovaný 5 pokusmi, pričom následne sa bude opätovne možné prihlásiť až po uplynutí 15 min od posledného neúspešného prihlásenia. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie pred útokmi typu brute-force.


Súbory#

 • Veľkosť jedného nahrávaného súboru môže byť max 15MB. Na základe požiadaviek, je v určitých prípadoch možné daný limit navýšiť. V takýchto prípadoch je však nutné poskytnúť nám bližšie informácie o nahrávaných súboroch.
 • Pri nahrávaní viacerých súborov je možné naraz nahrať max. 500 súborov na jednu dávku. V opačnom prípade je nutné súbory nahrávať na viacero dávok po max. 500 súborov.
 • Veľkosť jedného importného súboru (napr. produkty) nesmie presiahnuť veľkosť 2MB (testovacia prevádzka), 5MB (variant WEB), 10MB (variant ESHOP), 15MB (variant ESHOP Premium) v opačnom prípade je nutné importný súbor rozdeliť a importovať ho na viac krát.
 • Do systému je možné nahrávať len súbory, ktoré je možné zobraziť priamo na stránkach (napr. obrázky, písma, dokumenty), prípadne je ich možné využívať na správu systému (importné a exportné súbory). Rovnako je možné do systému nahrávať len určité povolené typy súborov (jpg, jpeg, png, gif, pdf, csv, xml, xls, doc, txt, swf, flv, docx, xlsx, css, ttf, otf, svg, eot, woff, mp3, ogg, wav, ppt, webp, webm, ofx, gpc, json, ods), alebo typy súborov súvisiace prezentáciu na web (multimediálne, dátové, dokumenty, prezentácie, ...). Na základe požiadavky, posúdenia a rozhodnutia našich programátorov je v určitých prípadoch možné do Vášho profilu pridať povolenie na špecifické typy súborov. Do systému nie je možné nahrávať komprimované súborov či spúšťacie súbory (napr. RAR, ZIP, EXE, ...) či objemné súbory, ktoré chcete poskytovať na stiahnutie alebo archiváciu.

Emaily#

 • Počet neúspešných pokusov pri prihlásení do emailovej schránky je limitovaný 10 pokusmi. V opačnom prípade bude konanie automaticky firewallom detekované ako nebezpečné, a prístup k emailovým serverom bude pre pristupujúcu IP adresu zablokovaný na obdobie 1 hod. Ak sa po odblokovaní budú dané neúspešné pokusy opakovať, automaticky bude IP adrese zablokovaná na dlhšie obdobie. Informácie o zablokovaní IP adresy získate na našej technickej podpore, prípadne na úvodnej strane administrácie.
 • Emailové správy je možné odosielať, resp. do emailovej schránky je možné sa prihlásiť len z dvoch vybraných štátov (na základe IP adresy). Predvolené sú to štáty SK, CZ. Vybrané štáty je možné si nastaviť v sekcii Einstellungen / E-Mail po kliknutí na tlačítko  .
 • Veľkosť emailovej správy môže byť aj s prílohou max. 50MB.
 • V jednej emailovej správe je možné súčasne nastaviť max. 5 príjemcov. V opačnom prípade je nutné správy posielať na viac krát. V prípade, že chcete rozposielať hromadné správy (napr. newsletter), je nutné využiť modul Newsletter. Viac informácií nájdete v nápovede Kann ich Newsletters senden?.
 • Z bezpečnostných dôvodov je limitovaná aj frekvencia odosielaných emailov, pričom do počtu odoslaných správ sa započítava aj počet príjemcov v jednej správe. Obmedzenia sa netýkajú notifikačných emailov odosielaných systémom. V prípade, že ste dosiahli limit odoslaných správ za určité časové rozpätie (minúta, hodina, deň), ďalšie správy bude možné odosielať až po uplynutí daného časového rozpätia. Pri presiahnutí limitov, sa pri odoslaní správy zobrazí chybová hláška s informáciami o presiahnutí konkrétneho limitu. Z jednej emailovej schránky alebo IP adresy je tak možné odoslať:
  • max. 10 emailov za minútu
  • max. 50 emailov za hodinu
  • max. 150-250 emailov za deň
 • Počet prijatých emailov nie je limitovaný. Avšak všetky prijaté správy prechádzajú systémovým firewallom, pričom správy môžu byť systémom označené ako SPAM, alebo ak sa napr. odosielateľ správy nachádza na verejných blacklistoch, prijatie správy je odmietnuté (s upozornením odosielateľa). V sekcii Einstellungen / E-Mail po kliknutí na tlačítko   je možné si nastaviť vlastné podmienky pre zablokovanie/povolenie prijatých emailov. Ďalšie informácie o ochrane emailovej schránky nájdete v nápovede Wie kann man die E-Mail vor SPAM und Angriffen schützen?.

Stránky#

 • Prezeranie stránok z podozrivých IP adries je limitované, pričom po dosiahnutí limitu je pre pokračovanie prezerania stránok vyžadované overenie pomocou captcha. Podozrivé IP adresy sú identifikované buď na základe systémového firewallu alebo prostredníctvom služby AbuseIPDB.
 • Systém tiež obsahuje niekoľko tzv. honeypot URL adries, kedy je IP adresa návštevníka automaticky zablokovaná po určitom počte návštev danej URL adresy. Honeypot sú URL adresy, ktoré nie je možné v systéme bežne využívať, pričom pre bežných návštevníkov obsahujú upozornenie o zablokovaní pri opakovanej návšteve. Jedná sa o opatrenie, ktoré blokuje robotov, ktoré hľadajú prípadné existujúce zraniteľnosti iných systémov (napr. Wordpress).
 • Systémový firewall tiež automaticky blokuje niektoré roboty, ktoré vykonávajú neštandardne veľkú návštevnosť za krátke obdobie.
 • Najpoužívanejšie vyhľadávacie roboty (Google, Bing, Yandex, Baidu, Seznam, ...) identifikované na základe IP rozsahov sú vždy systémovým firewallom povolené.

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00