line

V prvom rade odporúčame vytvoriť si najprv dopravy s požadovanými pravidlami. Následne jednotlivé pred-vytvorené dopravy prepojíte so spôsobmi platieb. Samotná platba sa zákazníkovi zobrazí len v prípade, že niektorá z dopráv, s ktorou je platba prepojená, vyhovie nastaveným pravidlám.

V prípade, že chcete nastaviť pre jedného prepravcu (napr. UPS) viacero cenových hladín (napr. na základe váhy alebo ceny objednávky), je nutné vytvoriť viacero dopráv jedného dopravcu (napr. vytvoríte 3 krát dopravu s názvom UPS a rôznou cenou), kde každej doprave nastavíte požadované pravidlá. Teda nie je možné vytvárať rôzne cenové hladiny jedného prepravcu (napr. UPS) v jednej pred-vytvorenej doprave.

Vytvorenie spôsobu dopravy

Dopravu, ktorú si zákazník vyberá v objednávacom procese vytvárate v sekcii Eshop / Versand vpravo hore pod tlačítkom Versandart hinzufügen.

Pravidlá zobrazenia dopravy (aj prepojenej platby)

Pre každý spôsob dopravy môžete nastaviť rôzne pravidlá, kedy sa má daná doprava a rovnako s ňou prepojená (napárovaná) platba zobraziť:

 • "Nur für Gruppen anzeigen"
 • "Nur innerhalb des Staates"
 • "Only for Zip"
 • "Display in currencies only"
 • "Nur für Produkte"
 • "Datum der Anzeige"
 • "Für Bestellungen des Betrags"
 • "Für Bestellungen des Gewichts von (kg)"
 • "For orders with a volume (m3)"
 • "For orders with index"
 • "Die größte Abmessung des Produktes (cm)"

Pri nastavovaní pravidiel (obmedzení) v dopravách je nutné si dať veľký pozor, aby ste vytvorili všetky možné kombinácie obmedzení. Ak sú položky s obmedzeniami prázdne, znamená to, že danej doprave nie je nastavené žiadne pravidlo, a doprava sa tak vždy zobrazí. Nižšie uvedené príklady s váhou platia pre všetky pravidlá (cena, objem, rozmery, ...), ktoré obsahujú možnosť nastavenia rozsahov von - bis.

 • Významy von - bis - Zákazníkovi sa zobrazí doprava ak obmedzenie (váha, cena, ...) je rovné alebo väčšie ako nastavená hodnota v poli von a zároveň je nastavené obmedzenie (váha, cena, ...) menšie ako nastavená hodnota v poli bis. Napríklad pri doprave s nastavením obmedzením váhy von 1 kg bis 10 kg, sa daná doprava zobrazí, len ak váha tovaru v košíku je rovná alebo väčšia ako 1 kg a zároveň je váha tovaru v košíku menšia ako 10 kg. Tovar v košíku s váhou 10 kg alebo 0,5 kg už nebude danej doprave vyhovovať, a tak sa doprava nezobrazí.
 • Rozsahy - Ak napr. vytvoríte jednu dopravu s obmedzením váhy von 1 kg bis 10 kg a druhú dopravu s obmedzením váhy von 10 kg bis 20 kg. Zákazník, ktorý si objedná tovar s váhou 30 kg alebo tovar, ktorému ste nezadali žiadnu váhu (0 kg) sa nezobrazí žiadna vyhovujúca doprava (ani platba), a nebude tak môcť pokračovať v nákupe. Keďže na základe vyššie uvedených obmedzení sa doprava zobrazí len v prípade, kedy tovar v košíku váži von 1 kg bis 20 kg. Preto je nutné použiť celý rozsah obmedzení von 0 kg bis nekonečna. Nekonečno/neobmedzene nastavíte tak, že v poli bis zadáte 0 alebo pole necháte prázdne. Pri použití obmedzení je tak nutné v prvej doprave do poľa von nastaviť 0 a samozrejme v poslednej doprave do poľa bis nastaviť 0 (nekonečno).
 • Predeli rozsahov - Ak napr. vytvoríte jednu dopravu s obmedzením váhy von 0 kg bis 9 kg a druhú dopravu s obmedzením váhy von 10 kg bis neobmedzene kg. Zákazník, ktorý si objedná tovar s váhou 9,5 kg sa nezobrazí žiadna vyhovujúca doprava (ani platba), a nebude tak môcť pokračovať v nákupe. Rozsahy von - bis je nutné nastavovať bez predelov, teda ak v jeden doprave máte v poli bis nastavenú hodnotu 9 kg (doprava vyhovuje ak je váha menšia ako 9), v ďalšej doprave je nutné do poľa von opätovne nastaviť hodnotu 9 kg (doprava vyhovuje ak je váha väčšia alebo rovná 9). Neodporúčame sa tiež spoliehať na použitie desatinných miest, kedy pri prvej doprave nastavíte v poli bis hodnotu 9 kg a v druhej doprave v poli von hodnotu 9,1 kg. Správne nastavenie dopravy vyššie uvedeného príkladu je, ak v prvej doprave nastavíte obmedzenia váhy von 0 kg bis 9 kg a v druhej doprave nastavíte obmedzenia váhy von 9 kg bis neobmedzene kg, teda bez predelov.
 • Použitie viacerých obmedzení v jednej doprave - Neodporúčame v jednej doprave zbytočne používať naraz viacero obmedzení, keďže tak musíte myslieť na viacero kombinácií dopráv, ktoré je nutné vytvoriť. Ak napríklad do vyššie uvedeného príkladu s obmedzeniami váhy ešte do dopráv pridáte obmedzenie na užívateľskú skupinu (VIP užívatelia) či štát (SK), je nutné vytvoriť aj dopravy, ktoré budú vyhovovať ostatným skupinám (neregistrovaný užívatelia, ...), či štátom (CZ, DE, ...).
 • TIP - V prípade, že chcete viacerým produktom zobrazovať len určitú dopravu, a zároveň nevyužívate váhu produktov, je možné použiť nasledujúci spôsob nastavenia. Požadovaným produktom nastavte fiktívnu váhu napr. 1 kg a vytvorte dopravy s obmedzením váhy von 1 kg bis neobmedzene kg, pričom ostatným dopravám, aby sa nezobrazovali, nastavte obmedzenie váhy von 0 kg bis 1 kg. Akonáhle bude košík obsahovať jeden alebo viac produktov s nastavenou váhou 1 kg, zobrazí sa len vyhovujúca doprava.

Napojenie na prepravné služby

V položke "Versandart" je možné doprave nastaviť konkrétnu prepravnú službu (Unterstützen sie die Möglichkeiten der Versandservices? (Uloženka, Zasilkovna, Balíkomat... )) a s ňou spojené možnosti, akými sú:

 • export štítkov
 • sledovacie čísla zásielok
 • výdajne/odberné miesta prepravcov

Zobrazenie informácií o doprave v detaile produktu

V detaile produktu môžete aktivovať informáciu o doprave s najnižšou cenou. Doprava aj cena sa zobrazí len pre konkrétny produkt (teda ak by bol v košíku len konkrétny produkt v počte 1 ks). Danú funkcionalitu aktivujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Struktur des Produktsdetails", kde vyberiete možnosť shipping.

Vytvorenie spôsobu platby

Platbu, ktorú si zákazník vyberá v objednávacom procese (dobierka, bankový prevod) vytvárate v sekcii Eshop / Zahlung vpravo hore pod tlačítkom Zahlungsmethode hinzufügen. Platba sa zobrazí len v prípade, ak objednávka vyhovuje limitom, ktoré máte nastavené v prepojenej (napárovanej) spôsobe dopravy.

Pravidlá zobrazenia platby

Pre každý spôsob platby môžete dodatočne nastaviť nasledujúce pravidlá:

 • "Nur für Gruppen anzeigen"
 • "Display in currencies only"
 • "Datum der Anzeige"
 • "Für Bestellungen des Betrags"

Keďže platby sú prepojené s dopravami, je nutné byť pri nastavovaní pravidiel pre platby nanajvýš opatrný, aby sa Vám nestalo, že doprave nastavíte platby, ktoré sa z dôvodu nastavených pravidiel zákazníkovi nezobrazia, a tak nebude možné danú dopravy využiť, resp. pokračovať v nákupe.

Odporúčame pravidlá nastavovať primárne jednotlivým dopravám a následne požadované platby k nim prideliť. V prípade, že chcete určitý spôsoby platby zobrazovať napr. pre určité pravidlo, ktoré má len samotná doprava, je nutné si vytvoriť po dve dopravy rovnakého typu (napr. kuriér DPD), kde dopravy budú mať nastavené rôzne pravidlá a rovnako pridelené rôzne platby.

Napojenie na platobné brány

Platbe môžete nastaviť konkrétnu platobnú bránu a s ňou spojené možnosti, viac info v nápovede Unterstützen sie die Online-Bankzahlungen? (Sporopay, Tatrapay, TrustPay...).

Napojenie na EET

Pri aktívnom plugine Electronic records of sales (EET) platbám nastavujete, či podliehajú elektronickej evidencii tržieb.

Nezabudnite ku každej platbe priradiť pred-vytvorený spôsob dopravy, rovnako tiež ku každej doprave priradiť pred-vytvorený spôsob platby.

Prečo mi v košíku nezobrazuje dopravu a platbu?

Pravdepodobne máte v sekcii Eshop / Versand v úprave dopravy v záložke Berechtigungen zadané pravidlá (obmedzenia), ktoré znemožňujú zobrazenie dopravy a tak aj pridelenej platby. Prípadne máte dané pravidlá (obmedzenia) nastavené v sekcii Eshop / Zahlung priamo v úprave platby v záložke Berechtigungen. Ak nejakej doprave či platbe určujete obmedzenia a limity, je nutné vytvoriť ďalšie dopravy a platby so všetkými možnými kombináciami obmedzení a limitov.

BeispielAk máte vytvorenú len jednu dopravu napríklad KURIÉROM a zadáte limit len pre objednávky suma von 0€ bis 100€ tak zákazníkovi, ktorý si objednáva produkty už za sumu 110€ nezobrazí žiadnu dopravu, nakoľko pre takýto limit nemáte vytvorenú takúto dopravu. Preto je nutné vytvoriť ďalšie dopravy so všetkými možnými kombináciami obmedzení a limitov. Všetky možné kombinácie pre limity tak môžu vyzerať takto:

 • KURIÉROM (suma von 0 bis 100€)
 • KURIÉROM 2 (suma von 100 bis 200€)
 • POŠTOU (suma von 200 bis neobmedzene€) - (ak je pole prázdne alebo 0 znamená to: neobmedzene)

Užívateľovi je ponúknutá doprava ak "cena objednávky" je rovná alebo väčšia ako limit von a zároveň je "cena objednávky" menšia ako limit bis. Preto, ak v príklade vyššie, bude objednávka v hodnote 100€, systém ponúkne dopravu KURIÉROM 2, pretože suma objednávky vyhovuje nastavenému limitu danej dopravy.

Pravidlo nastavenia limitov väčšie alebo rovné ako von a zároveň menšie ako bis platí pre všetky limity v doprave. Ak vytvárate dopravy pre rôzne krajiny či skupiny je nutné všetky možné kombinácie dopráv vytvoriť aj pre všetky krajiny a skupiny.
Doprava sa tiež nebude zobrazovať ak na ňu nemáte napárovanú žiadnu platbu alebo napárované platby sú neaktívne.

Ako identifikovať problém s nezobrazením dopravy?

Po prihlásení sa na stránky ako užívateľ, ktorý je zaradený v skupine Administrátor alebo Supervisor sa v 2. kroku košíka "Doprava a platba" zobrazia okrem povolených spôsobov dopráv a platieb aj nepovolené spôsoby dopráv a platieb, ktoré z dôvodu nastavenia právomocí nespĺňajú niektoré požiadavky pre zobrazenie. Zároveň sa zobrazia aj podrobné informácie, ktoré nastavené požiadavky neboli splnené. Veríme, že Vám dané informácie pomôžu lepšie nastaviť podmienky, za ktorých chcete spôsoby dopráv a platieb zobrazovať.

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage